leven na de doodBijna-dood Ervaringen: Bewijs voor Leven na de Dood, Zegt Radiotherapeut-Oncoloog

Wat gebeurt er als een persoon overlijdt?

Het is een vraag waarover men heeft gepeinsd sinds het begin van het menselijk ras, en wetenschappers, theologen, en iedereen daar tussenin hebben hun eigen overtuigingen en theorieën over het onderwerp aangedragen. Maar voor Jeffrey Long, arts, radiotherapeut-oncoloog in Houma, Louisiana, is het antwoord op die vraag steeds duidelijker geworden.

Op basis van zijn eigen onderzoek en dat van vele andere onderzoekers, is hij ervan overtuigd geraakt dat het fenomeen dat bekend is als een bijna-dood ervaring (BDE) de realiteit van een leven na de dood weergeeft.

Al meer dan 10 jaar heeft Dr. Long duizenden gevallen van BDE’s bestudeerd en de BDE Onderzoeksstichting [Near Death Experience Research Foundation (NDERF)] opgericht, die de grootste onderzoeksdatabase naar BDE in de wereld is geworden. Dr. Long’s nieuwe boek, Bewijs van Leven na de Dood [Evidence of the Afterlife], dat gebaseerd is op meer dan 1.300 gevallen van BDE’s die gedeeld werden met het NDERF, werd een New York Times bestseller bijna meteen nadat het uigegeven was.

“Mensen uit alle lagen van de bevolking hebben bijna-dood ervaringen gehad, waaronder ook sommige artsen,” zei Dr. Long tegen Medscape Oncology in een interview. “Het zet hun wereld op zijn kop, en het maakt het moeilijk omdat zij geneigd zijn niet publiekelijk bekend te maken dat zij deze ervaring hadden.”

Alhoewel er enige variatie bestaat, kunnen BDE’s losjes gedefinieerd worden als mystieke of transcendente ervaringen die worden gemeld door individuen die of stervende zijn of klinisch dood. Algemene ervaringen die gemeld worden aan Dr. Long en andere onderzoekers zijn vreedzame gevoelens, de gewaarwording dat men uit zijn lichaam treedt, het besef van beweging door een donkere tunnel naar een helder licht, een overzicht van je leven zien, en het contact met andere “spirituele” wezens. Sommige mensen hebben duidelijk hun eigen reanimatie beschreven met opmerkelijke accuraatheid, tot aan de gesprekken toe die plaatsvonden buiten de kamer en die buiten normale gehoorafstand waren.

Dr. Long raakte in eerste instantie geïnteresseerd in BDE’s in 1984, toen hij een artikel over het onderwerp las dat werd gepubliceerd in een medisch journaal. Verschillende jaren later, vertelde de echtgenote van een college vriend haar eigen ervaring hiermee, nadat zij bijna overleed na een allergische reactie toen ze onder narcose was. 10 jaar later startte hij de NDERF om het beter te kunnen bestuderen.

Over het algemeen is het onderwerp zeer controversieel, zeker de conclusie dat BDE’s het bewijs laten zien voor leven na de dood. Echter, Dr. Long wees erop dat feedback van zijn medische collega’s voor het grootste gedeelte positief was. “Iedereen respecteert het succes van het boek en velen van hen hebben er over nagedacht en zijn bij zichzelf te rade gegaan,” zei hij. “Al mijn collega’s die het boek gelezen hebben waren onder de indruk, omdat het wetenschappelijk bedoeld was.

Hij erkent dat niet iedereen het eens is met zijn conclusies, maar alhoewel “zij het er niet mee eens zijn, vinden zij dat dit een significant standpunt is,” legt hij uit. “Als zij het er niet mee eens zijn, zou dat kunnen liggen aan factoren als hun persoonlijke religieuze kijk op de zaak of het wetenschappelijke bewijs. Ik kan hen dat niet kwalijk nemen, omdat als iemand mij hier 20 jaar geleden mee had benaderd, ik hetzelfde had gevonden.”

Dr. Long gelooft dat BDE’s krachtig wetenschappelijk bewijs bieden dat “het bestaan van een leven na de dood redelijk te accepteren lijkt.” Specifiek benoemd hij “9 punten van bewijs” die hij uit zijn onderzoek heeft gehaald.

“Ik vind 1 van hen zeer sterk bewijs dat er een leven na de dood bestaat,” legt Dr. Long uit. “Maar als je ze allemaal samenvat, denk ik dat de combinatie – naar mijn mening – overtuigend wordt.”

De 9 Punten van Bewijs Van Evidence of the Afterlife

 1. Zeer helder bewustzijn. Het niveau van bewustzijn en alertheid gedurende BDE’s is meestal groter dan dat wat wordt ervaren in het dagelijks leven, zelfs terwijl BDE’s meestal plaatsvinden wanneer een persoon bewusteloos is of klinisch dood. Ter aanvulling, volgen de elementen in BDE’s over het algemeen dezelfde vaste en logische orde in alle leeftijdsgroepen en culturen.
 2. Realistische ervaringen van het uit het lichaam getreden zijn. Ervaringen van uit het lichaam treden vormen de meest voorkomende elementen van BDE’s, en wat werd gezien en gehoord is bijna altijd realistisch. Zelfs als de observaties van deze ervaring gebeurtenissen bevatten die ver van het fysieke lichaam plaatsvinden, en ver van enige mogelijke gevoelsgewaarwording van de patiënt, worden zij bijna altijd bevestigd compleet accuraat te zijn.
 3. Verhoogde zintuigen. Verhoogde zintuigen worden gemeld door de meeste mensen die een BDE hebben ervaren, en normale of super-visie vond plaats in diegenen met een significant mindere visie, en zelfs echte blindheid. Verschillende mensen die totaal blind waren sinds de geboorte hebben verhoogde visie tijdens BDE’s gemeld.
 4. Bewustzijn tijdens narcose. Veel BDE’s vinden plaats terwijl een persoon onder algehele narcose is, op een tijdstip dat enige bewuste ervaring onmogelijk zou moeten zijn. Alhoewel er speculatie is dat deze BDE’s het resultaat zijn van te weinig narcosemiddel, resulteren sommige uit een overdosis narcosemiddel.
 5. Perfecte terugkijk. Teruggeziene levens in BDE’s bevatten echte gebeurtenissen die in de levens die deze mensen hebben ervaren hebben plaatsgevonden, zelfs als de gebeurtenissen waren vergeten of gebeurden voordat de persoon oud genoeg was om het zich te herinneren.
 6. Familie reünies. Tijdens een BDE, zijn de mensen die men tegenkomt bijna altijd overleden, en het zijn meestal familieleden van de persoon die de BDE heeft; soms zijn het zelfs familieleden die overleden waren voordat de patiënt geboren was.
 7. Ervaringen van kinderen. De BDE’s van kinderen, inclusief kinderen die te jong waren om concepten te ontwikkelen over de dood, of BDE’s, zijn in essentie identiek aan die van oudere kinderen en volwassenen.
 8. Wereldwijde samenhang. BDE’s lijken opvallend samenhangend over de wereld, en binnen vele verschillende religies en culturen. BDE’s in niet-westerse landen zijn ongelofelijk gelijk aan die ervaringen die plaatsvinden in Westerse landen.
 9. Na-effecten. Het is gebruikelijk voor mensen om grote levensveranderingen te ervaren na het hebben van een BDE. Deze na-effecten zijn vaak krachtig, voortdurend en de levenskwaliteit verhogend, en de veranderingen volgen over het algemeen een vast patroon.

Onderzoek en Verschillende Standpunten
De term “bijna-dood ervaring ” werd bedacht door Ralph Moody, Arts, Wetenschapsarts, in 1975 in zijn klassieke boek Leven na Leven [Life After Life]. Onderzoekers hebben BDE’s al decennia lang bestudeerd, en alhoewel het meeste onderzoek aantoont dat BDE’s echt zijn en onverklaarbaar, wordt het idee van bewustzijn na de dood nog niet breed geaccepteerd.

“Er zijn meer dan 20 verschillende verklaringen voor BDE’s, en zij omvatten alle aannemelijke fysiologische, biologische, culturele en psychologische verklaringen die je maar kunt bedenken,” zei Dr. Long. “Maar de waarheid is dat niet één van hen ook maar enigszins juist lijkt, zelfs niet voor sceptici, en dat is waarom er zo veel zijn. Niet een ervan is geaccepteerd als waarschijnlijk, zelfs niet door sceptici.”

Eén voorgestelde theorie voor de oorsprong van BDE’s is fysiologische veranderingen in het brein, zoals hallucinaties die veroorzaakt worden door zuurstofgebrek. Andere theorieën zijn psychologisch, zoals een reactie op de naderende dood, of zijn verbonden aan een veranderende staat van bewustzijn en cognitief functioneren.

Kevin Nelson, Arts, Neurologisch professor van de Universiteit van Kentucky in Lexington, heeft de hypothese opgeworpen dat ‘rapid eye movement’ (REM) opwekking bijdraagt aan BDE’s. “De REM-staat van bewustzijn is, in zijn natuurlijke staat en definitie, activering van het visuele systeem,” zei hij tegen Medscape Oncology. “Het allereerste fysiologische teken REM is dat ‘pontogeniculoocciptal’ golven alle niveaus van het visuele systeem opwinden.”

“Omdat slaap-gerelateerde hallucinaties meestal visueel zijn, kan het REM-systeem niet verantwoordelijk zijn voor het “hemelse” licht dat zo vaak wordt gemeld in de BDE,” legde hij uit.

Dr. Nelson en collega’s onderzochten de levenslange algemeenheid van REM opwekking bij 55 mensen die een BDE hadden ervaren, en vergeleken hen met leeftijds- en sekse-verbonden controleobjecten. Zij ontdekten dat slaapverlamming en slaap-gerelateerde visuele en gehoor hallucinaties substantieel meer algemeen zijn onder mensen met een BDE. Alhoewel het voorlopige resultaten zijn, suggereren zij dat REM opwekking subjectieve aspecten van de BDE en de vaak geassocieerde flauwte zou kunnen bevorderen. (Neurology. 2006;66;1003-1009).

“Het gevoel van aanwezigheid in een tunnel en beweging naar het licht kan verklaard worden door het wegvallen van druk in het oog, dat eerst blindheid veroorzaakt in de periferie en onze centrale visie behoudt,” zei Dr. Nelson; “daarom, de tunnel.”

Dr. Nelson legde uit dat de gelijkenissen tussen vele BDE gevallen bestaan omdat alle mensen gelijkwaardige breinbiologie hebben. Over het gevoel van je lichaam verlaten, geeft hij aan dat ervaringen van “uit het lichaam treden” illusies zijn die voorkomen wanneer ons brein niet al onze sensaties kan integreren. Zij kunnen worden veroorzaakt door een stroompje elektriciteit in het temporale-pariëtale gebied.”

Volgens Dr. Nelson, verklaart breinfysiologie alle ervaringen van BDE’s. “Dat wil niet zeggen dat er geen realiteit is achter het brein,” zei hij. “Het is gewoon dat het brein wetenschappelijk is en alles daar voorbij is geloof.”

Geen Medisch Verklaarbare Uitleg
In 2001, publiceerde de Lancet de resultaten van een 13-jaar durende studie naar BDE’s die was uitgevoerd in 10 verschillende centra in Nederland (Lancet.2001;358:2039-2045). De studie, een van de weinige die vooruitkijkend werd uitgevoerd, traceerde 344 hartpatiënten die succesvol werden gereanimeerd na een hartstilstand.

De onderzoekers, geleid door de Nederlandse cardioloog Pim van Lommel, Arts, die was aangesloten bij het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem ten tijde van de studie, ontdekten dat 62 patiënten (18%) BDE’s gemeld hadden. Van die groep hadden 41 mensen (12%) dat waaraan gerefereerd wordt als kern (of diepe) BDE’s.

Toen zij na 2 en 8 jaar het onderzoek opvolgden, herinnerden alle overlevende patiënten hun BDE ervaring bijna precies zo als zij die oorspronkelijk beschreven hadden. De onderzoekers vonden weinig verschil tussen patiënten die de BDE hadden ervaren en zij die deze niet hadden ervaren. Zij merkten ook op dat hun ontdekkingen geen psychologische, neurofysiologische of fysiologische factoren liet zien die deze ervaringen na een hartstilstand hadden kunnen veroorzaken.

Zelfs alhoewel de onderzoekers geen medische verklaringsuitleg voor de BDE’s konden geven, erkenden zij dat neurofysiologische processen enige rol moeten spelen. Maar als BDE’s puur fysiologisch zijn – bijvoorbeeld veroorzaakt door zuurstoftekort in de hersenen – dan zouden de meeste patiënten die klinisch dood waren een BDE moeten melden, schreven zij.

Dr. Van Lommel en collega’s merkten op dat er gelijkenissen tussen BDE’s en verschillende andere fenomenen bestaan, zoals elektrische stimulatie van de temporaalkwab in de hersenen, maar dat die ervaringen meestal bestaan uit gefragmenteerde en toevallige herinneringen. In tegenstelling is de herinnering na een BDE duidelijk en in volgorde.

“Hoe zou een duidelijk bewustzijn buiten iemands lichaam kunnen worden ervaren op het moment dat het brein niet langer functioneert gedurende een periode van klinische dood met een vlak EEG?” vragen de auteurs zich af, daaraan toevoegend dat “BDE tegen de grens zit van de medische ideeën over de breedte van menselijk bewustzijn en de geest-brein relatie.”

De laatste paar jaar heeft Dr. Van Lommel lezingen gegeven over de hele wereld over BDE’s en de relatie tussen bewustzijn en het brein. “Het is een uitdaging om aan artsen en medisch studenten te verklaren, in de vele lezingen die ik geef, waarom ik tot de conclusie kwam dat bewustzijn kan worden ervaren tijdens een periode van een niet functionerend brein,” vertelde Dr. Van Lommel tegen Medscape Oncology.

“De hypothese dat bewustzijn een product is van het functioneren van het brein is nooit als zodanig bewezen,” zei hij. “De meeste artsen zijn zich niet bewust van de medische literatuur over wat er gebeurt in het brein tijdens een hartstilstand, en wat er echt precies bekend is over hoe het brein functioneert.”

Hij legde uit dat, in Nederland, meer en meer artsen lijken “open te staan voor de mogelijkheid van een faciliterende functie van ons brein om bewustzijn te ervaren, en dat ons bewustzijn geen locatie heeft – niet vastgeketend is in plaats of tijd.”

“Maar, natuurlijk, hebben vele neurowetenschappers grote moeite met het veranderen van hun basisconcepten,” voegde Dr. Van Lommel toe.

Op persoonlijke titel gaf Dr. Van Lommel toe dat er geen hard wetenschappelijk bewijs is van een leven na de dood, en dat dat er nooit zal zijn. “Maar voor mij, is het zeer waarschijnlijk omdat het wetenschappelijk bewezen is dat patiënten, paradoxaal genoeg, een verhoogd bewustzijn ervaren tijdens een hartstilstand en tijdens een periode van een tijdelijk niet functionerend brein.”

Erkennen van BDE’s

Artsen moeten zich bewust zijn van BDE’s betoogt Dr. Long, speciaal oncologen en anderen die zorgen voor patiënten met levensbedreigende ziekten. “Ik zou willen aanbevelen dat als patiënten het ter sprake brengen, artsen klaar zijn om erover te praten,” zei hij. “Maar patiënten aarzelen vaak, dus het beste is om te wachten tot zij klaar zijn om [hun ervaringen] te delen.”

Patiënten zouden hints kunnen geven over hun ervaring; onder die omstandigheden moeten doctoren klaar zijn om vragen te stellen en de juiste reactie te weten. “Deze ervaringen zijn medisch onverklaarbaar, en zij kunnen sterk levensveranderend zijn,” zei Dr. Long. “Als artsen de ervaring niet hebben of zich niet op hun gemak voelen hierover te praten, moeten zij patiënten doorverwijzen naar bronnen en organisaties die hen wel kunnen helpen.”

Dr. Long denkt dat het vergroten van zijn begrip van BDE’s hem heeft geholpen een betere arts te worden voor zijn kankerpatiënten. Individuen die BDE’s ervaren worden vriendelijker, liefdevoller, en accepteren anderen makkelijker, en hij is begonnen deze zelfde effecten in zijn eigen leven in te voeren. Hij legde uit dat hij nu “het leven met meer moed en vertrouwen tegemoet treedt.”

Dr. Long benadrukt dat zijn jaren van onderzoek hem op een punt hebben gebracht waarop zijn eigen persoonlijke conclusie is dat er leven na de dood is, maar niet iedereen zal daarvan overtuigd zijn. In plaats daarvan, spoort hij mensen aan om het bewijs in overweging te nemen en “tot hun eigen conclusie te komen.”

 

103 Reacties op “Bewijs voor Leven na de Dood, zegt Radiotherapeut-Oncoloog”
 1. nog een opmerking;
  Ik wil echt hier niet de goeroe uithangen. De wijsheid die ik geef komt uit een stukje levens ervaring en voor 99% uit de boeken van Jozef Rulof.
  Rulof was ook geen Goeroe. Rulof was een instrument waardoor ‘boven’ nieuwe wijsheid kon doorgeven aan de mensheid. Dit doorgeven is in 1 taal gebeurd(toevaliig het nederlands), zodat geen verwarringen ontstaan kunnen.
  De boeken zijn absoluut niet religieus, maar geven kennis van zaken weer, men legt daar in ook uit waarom men religies op de aarde heeft gebracht, ondermeer om de mens dicipline op teleggen door middel van angst(bang zijn voor de oppermacht).
  Voordat de religies gebracht werden was het een enorm zootje op de aarde, dat is het nu nog,
  ondanks die religies, maar nu zit er meer structuur in.
  De beste religie die een aansluiting geeft op de boeken is het catholicisme en boedisme, daar men in deze ‘religies’ gewend is open te staan voor informatie van ‘boven’.
  Boedisme is geen religie maar een levenshouding eigenlijk….
  regards GTB

 2. esther zegt:

  beste gerrit,

  allereerst bedankt voor uw antwoord!! Ik ben heel erg bang om dood te gaan!! Of om kanker te krijgen.
  Ik heb deze angsten al vanaf dat ik een klein kind ben. En snap hier niets van. Ook heb ik zelf meerdere malen contact gehad met geesten. 30 maart is mijn dochtertje geboren en ik merkte op dat er een kwade geest bij haar zat en haar iets aan wilde doen, dit is niet gebeurd, maar ik heb sindsdien steeds meer last van angstaanvallen en heb ook mijn angst om dood te gaan en ziek te worden weer terug! Ook kan ik niets meer waarnemen het lijkt net of ik door iets word tegengewerkt. Maar goed weet u misschien wat ik hieraan kan doen. of kan ik hier zelf niets aan doen!!

  Alvast bedankt,

  Gr Esther

 3. esther zegt:

  Hoi Gerrit,

  Toch blijf ik zelf heel erg bang om dood te gaan of een ziekte te krijgen! Dit heb ik al sinds dat ik klein ben!!
  Pas geleden is mijn oom overleden de broer van mijn vader ook aan kanker. Sindsdien denk ik heel de dag aan dood gaan of ziek worden!! Krijg het gewoon niet uit me hoofd!! Waardoor komt dit???? want ik geloof zeker dat hierna zeker wat is! wat precies weet ik niet, maar ga de boeken van jozef Rulof maar is lezen…

  Toch vind ik het moeilijk voor te stellen dat iedereen hierna nog verder gaat, want er leven zoveel mensen op de aarde!!

  En dan heb ik nog een vraag? U zegt dat je boven al afspreekt met je partner om je leven samen door te brengen, maar ik en mijn partner woonden in de zelfde stad en zaten bij elkaar op school. is dat dan ook allemaal toeval of is dit ook al voor op gezet??

  Gr es

 4. Beste Ester,
  Je hoeft niet bang te zijn voor de dood.Als je mijn commentaren gelezen hebt, dan weet je
  dat je helemaal niet bang voor de dood hoeft te zijn.
  Ieder mens hangt aan het leven en heel veel mensen zijn bang voor de dood of hebben angst om dood te gaan. Veel wordt veroorzaakt door de religies, die dreigen met hel en vagevuur, of het oordelen of je goed of slecht bent geweest. Dat is allemaal religieus geklets en er klopt helemaal niets van. Zelfs al heb je moorden begaan hoef je niet bang te zijn. Je wordt niet veroordeeld!!! en je hoeft niet te branden.Dat is dus allemaal onzin.
  Waar je die angst vandaan hebt weet ik niet.
  Het kan zijn dat je vroeger erg bang bent gemaakt of als kind een dode mens hebt gezien en daarvan erg bent geschrokken. Het kan ook uit je vorige levens zijn dat je een ontzettend angst hebt meegemaakt omdat je een tijd lang dreigde dood te gaan….
  Er zijn zovel mogelijkheden…
  Je moet daar niet op focussen. Laat het leven komen zoals het komt. Als jouw brain zich instelt op de angst voor kanker kan het zijn dat je die gaat oproepen, en dus laat dat maar.Steeds als zo’n gedachte van angst komt beantwoordt die dan met Ik wil die angst niet en ik wil er niet meer aan denken— Ik wil persee gezond blijven,!!!!
  Bijna alle mensen hebben angst kanker te krijgen, vooral als het genetisch is en dat verhoogt normaliter de kans om het te krijgen. Maar zeg maar tegen jezelf dat jij die uitzondering bent. klaar!!!

  Hoe weet je dat er een kwade geest bij je kind zat?, daar ben ik benieuwd naar.
  Verder ; stop met jezelf bang te maken.Kijk hoe gezond je bent en kijk om je heen
  hoeveel mensen er ziek zijn, geniet dan van je gezondheid en zet die angst van je af, dat is mijn bescheiden advies

 5. Beste ester,
  Als in jouw familie iemand sterft aan kanker en je maakt dat van dichtbij mee, dan
  is het logisch dat je daar vaak aan terug denkt, want het heeft impact op de nabestaanden.
  Maar hij is niet echt dood, hij leeft voort zoals hij is met zijn eigen persoonlijkheid. dus waarom getreurd,waarom huilen. Hij heeft zijn leven geleefd en straks zie je hem weer, als je daar zin in hebt. Natuurlijk is het geen feest voor de nabestaanden!!!
  Maar je ziet hem voorlopig niet meer, dus zet hem uit je hoofd.

  Er zijn zo weinig mensen in het universum dat 1 persoon heeft minimaal een heel sterrenstelsel voor zich alleen met bijvoorbeeld 50.000.000 werelden… dus…

  Dat je partner in dit leven bij jouw in de buurt leefde, kan gestuurd zijn maar het hoeft niet.
  Later wel natuurlijk, men heeft je samen gebracht, want tegen die tijd dat het nodig is om samen te komen, dan kom je tesamen. al woonde hij in Timboektoe of op de noorpool.
  regards GTB

 6. esther zegt:

  Hallo Gerrit,

  Hoe ik wist dat er een kwade geest bij me dochtertje in de buurt zat is heel simpel!!! Ik heb iets waarvan ik zelf niet weet hoe ik het moet uitleggen. Maar toen me eerste zoontje was geboren gebeurde er iets heel vreemds ik zat hem zijn flesje te geven en ineens voelde ik dat er iets naar ons keek en werd er heel erg bang van, toen ik omkeek wist ik niet wat ik zag het stond voor de ramen naar binnen te kijken het was niet menselijk en zwart het vreemde was dat het ook geen gelaat had. Toen mijn vriend de kamer in kwam was het er niet meer, maar het was niet weg, pas na een tijdje heb ik het niet meer opgemerkt.

  Toen op 30 maart dit jaar mijn jongste dochtertje is geboren gebeurde er ook zoiets raars ik had het idee iedere seconde van de dag gevolgd te worden in huis, totdat ik midden in de nacht haar stond te verschonen had ik weer zo’n gevoel dus draaide me om en daar was het weer zoiets zwarts en weg was het. Dus ik dacht gewoon gaan slapen je bent gewoon gek. Maar mijn dochtertje begon heel hard te huilen op een vreemde manier dus ik schoot uit bed en toen zag ik dat het kwade in mijn dochtertje probeerde te komen. Ik heb haar opgepakt en gezegd dat het moest verdwijnen. na dit gebeuren zijn mijn angstaanvallen begonnen en heb ik veel lichamelijke klachten. Ik zelf denk dat dit komt omdat ik het kwade heb geprobeerd weg te jagen, maar het is nog steeds in mijn huis!!

  Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
  Hierna zijn nog wat vreemde dingen gebeurd, maar heb altijd al vreemde dingen waargenomen. Ik woon ook in een oud huis en waar ik opgegroeid ben was ook een oud huis.

  Gr es

 7. Beste Esther,
  Iemand kan zich ook van alles verbeelden. Iedereen heeft dat, Ikzelf heb dat ook meerdere keren meegemaakt. Ook dat je voelt bekeken te worden en ook dat je meent iets te zien.
  Geesten hebben en kennen geen grens ze hoeven niet voor de ramen te gluren, ze kunnen je van alle kanten begluren. Bij je dochtertje is dat hetzelfde . Een geest kan, indien een mens daar voor open staat, bij de mens naar binnen gaan. De mens bepaald zelf of hij dat toelaat.
  Dus bijv. zich met zwarte magie bezig houden, of alles in die richting wat verkeerd is.
  Je kunt ze ook uitnodigen. Proberen binnen te gaan is er niet bij. Als het mogelijk is dan gaan zij binnen en als dat niet mogelijk is dan proberen zij het niet, want het gaat toch niet. Je kunt ze dan ook weg sturen, door middel van een kruis te slaan en ze weg te sturen. Bij kinderen gaat het zeker niet, want die worden beschermd. Dat doet boven zelf. Jij kunt ‘Boven’ ook bescherming vragen aan een overleden dierbare en ze zullen je zeker helpen.
  Soms zijn er in oude huizen geesten, meestal wachten die nog op hun beurt om naar boven te mogen, omdat ze door een of andere oorzaak niet naar boven konden gaan., Zelfmoord, of gebrek aan realisatie dat ze overleden zijn, voortijdige moord, of het was hun tijd nog niet. Of zij zijn boven maar nog niet ontwikkeld genoeg en gaan naar beneden om mensen te plagen (plaaggeesten.)
  Als je je niet safe voelt of daardoor onrustig bent dan zou ik een andere woning, cq plek zoeken
  zodat je niet meer geplaagd kunt worden en jezelf moet je natuurljk er voor afsluiten, niet aan die dingen denken etcetera.
  Ik begrijp hoe je je voelt. – maar het is niet zo dat je machteloos bent. De geesten zijn onderhorig aan de mens, en mogen niet interferen, tenzij zij toestemming hebben, maar dat is alleen toestemming voor het goede om te helpen….
  Ik hoop dat je hiermee iets kunt.
  Regards GTB

 8. beste Es,
  Je moet ook je realiseren, dat veel mensen zich laten leiden door wat zij gezien hebben in
  Films etcetera. Er is bijna niets bekend over de geesteswereld, en zodoende fantaseren mensen er op los. Verzinnen de vreselijkste dingen, en zetten dat om alsof het werkelijkheid is of waarheid. De meeste paragnosten hebben geen weet van de geesteswereld, dat merk ik zo links en rechts door de onzin die er uit gekraamd wordt en de conclusies die lukraak getrokken worden.
  Het spiritisme is een vergaarbak van jantje onbenul en een verzameling van meestal oplichters , geldnajagers, mensen misleiders, en zo’n beetje van alles.
  De meesten weten ook niet waar ze mee bezig zijn.
  Jozef Rulof heeft op Broadstreet New york honderden lezingen gegeven, terwijl hij geen woord engels kende. De spiritistische vereniging van New York heeft hem gevraagd en gesmeekt om in het bestuur plaats te nemen, wat opzich een hele eer was, temeer daar de ledenaantal meer dan 10.000 was. ‘Boven’ adviseerde Rulof dat niet te doen omdat bij die tienduizend geen enkele
  echte helderziende, of echte spirituele personen waren.
  regards GTB

 9. tilly renckens zegt:

  Beste,

  Ik heb, na het overlijden van mijn vaer, meermaals gesprekken met mijn vader gehad via een medium. Wat me opvalt is dat mijn vader van karakter niet verandert is, hij blijft wat berispend en eigenwijs naar mij toe. Ik meende dat mijn vader mijn angsten en onmachten zou zien, zou erkennen, zou begrijpen als hij ‘een overzicht van het geheel/van zijn en mijn leven heeft’. Ik begrijp dit niet goed en kan dit niet goed plaatsen. Ik weet ook niet goed wat te doen, zijn raad opvolgen is het beste maar ik heb bang voor alle veranderingen. Ik heb immers ook borderline, waarbij één van mijn grootste problemern is dat ik niet weet wie ik ben, wie een ander is (ik heb geen vast zelfbeeld of vast beeld van een ander, dat verandert voortdurend).
  het doet me zoveel pijn dat mijn vader mijn angsten zelfs na zijn dood niet kan begrijpen. Ik mag dan wel zeggen dat er werkelijk NIEMAND is die me (kan) begrijpen

  Ik heb ook geen vast wereldbeeld. Ik stel voortdurend vragen a edereen: waarom gebeurt dit? wat wil dit zeggen? waarom reageer je zo en niet anders?? Ik kan duidelijk mijn eigen brein niet bevatten. Nu moet ik nog zeggen dat ik meerdere verslavingen heb. Mijn vader zijn advies is een opname en met iedereen breken waar ik nu mee omga. Ik geloof zeer sterk in het leven n de dood, maar omdat ik me er niets bij kan voorstellen begrijp ik niet hoe ik eigenlijk zou ‘moeten veranderen’ (er wordt gezegd dat anderen begripvoller etc zijn, ik wordt alleen maar verward: ik begrijp bv al de onrechten in de wereld niet als er leven na de dood is. En wat ik zeker niet begrijp is wat men van mij verwacht, wat mijn vader van mij verwacht??? Waarom kan een gesprek met mijn vader en het geloof in het leven na de dood niet voldoende zijn om mijn wereld om te keren?? Hoe moet ik deze gesprekken, verwahctingen interpreteren??
  Waarom ervaar ik zoveel problemen in het leven en gaat bij anderen echt alles over rozeblaadjes??? is er een god als er leven na de dood is??? waarom zijn ondraaglijke psychische ziekten/pijnen/angsten als borderline in dit leven?? Wil god dat ik lijdt om eruit te leren of krijg ik een beter hiernamaals (maar enkel als ik me gedraag en anders de hel??..?????)
  Eigenlijk is mijn grote hamvraag gewoon: hoe zou een mens zich moeten verhouden tav iets oppermaxchtigers? Wat moet hij in de concrete praktijk doen/niet doen???
  Ik heb zo een grote angst om te sterve, mijn leven te overlopen en me diep te schamen (wat ik tot nu toe zou doen!) en uiteindelijk gestraft worden omdat ik wist (door de gesprekken met mijn vader) dat er een leven na de dood is: er zijn zoveel mensen die twijfelen aan een leven na de dood en zijleven hun leven positiever als ik, ze zien het als een geschenk (ik zie het leven als een vloek, iets wat ik MOET doorstaan, iets wat me geen rust biedt): ze zijn een goed mens en zullen nog meer beloond worden. ik voel me een slecht mens, omdat ik mijn leven en mijn talenten verwaarloos. ik ben ten einde raad! ik weet iet hoe ik nog iets van mijn leven kan maken, ik wil het zo graag maar heb zoveel angst voor verandering en eenzaamheid, ben zo verward. ik wil niet in het hiernamaals ook nogmaals gestraft worden…

  ik hoop echt dat u me kunt helpen, dat u me een beetje structuur en richting kunt geven in dit leven en het leven in het hiernamaals??!!!??

  Met oprechte dank bij voorbaat

  groeten tilly

 10. Gerrit Brendel zegt:

  Mr/ Tilly Reckens.

  Bedankt voor deze buitengewone goede brief. Een duidelijke brief.
  Ik zal hem punt voor punt beantwoorden.
  “Dat mijn vader mijn angsten en onmachten (niet) ziet en zou erkennen.”
  Je vader is een eigen persoonlijkheid, die zelf opweg is zich te ontwikkelen. Hij heeft zijn eigen moeilijkheden/tekortkomingen/zijn eigen karakter probleempjes en is voor zich zelf bezig.! Zijn karakter is zoals die was op aarde, die moet hij dus verder ontwikkelen. Ondanks dat hij meer info heeft dan wij, hij houdt zijn eigen karakter/persoonlijkheid
  Hij mag niet de problemen van jou wegnemen! Dat moet je helemaal zelf doen. Jij hebt je eigen karakter, waar jezelf aan moet werken, dat kan een ander niet voor je doen, door de problemen voor jou optelossen, dat helpt niet.
  Ten eerste is het fijn dat je hebt herkend dat het je eigen vader is die met jou praat. Dus dat geeft je vertrouwen dat er een hiernamaals is.! Dat is heel erg fijn , want 99% van de mensen heeft daarover geen zekerheid. Jij wel!!!
  Natuurlijk begrijpt hij je en natuurlijk ziet hij jouw problemen; Vandaar dat hij je een heel goed advies geeft.
  Ik zou als ik jou was zou ik dat advies opvolgen–(hoe zwaar dat ook voor je is)Want als men boven is geeft men geen verkeerde adviezen.
  Bang voor die veranderingen hoef je niet te zijn. Jij staat niet alleen… Als het je te zwaar wordt kun je altijd je vader vragen om te helpen. Dat zal hij zeker doen. via een droom of via intuitie.
  DE reden dat je last hebt van borderline weet ik natuurlijk niet, maar als je je ervan bewust bent probeer er zoveel mogelijk iets aan te doen. via advies of psychische hulp. whatever.
  Start met het afschaffen van die meerdere verslavingen, lukt het je niet alleen, dan zoek hulp bij anderen.

  Een vast wereldbeeld hebben niet veel mensen. Er zijn er velen die reageren op alles wat op ze afkomt en denken niet zelf. Jij bent een zelfdenker, jij vraagt je dingen af , jij hebt een hoop vragen in je! Dat is goed je hebt je ogen wijd open…
  Leven na de dood.
  Wij zijn allemaal een stukje van god. Wij zijn opweg om dat stukje steeds groter te maken.
  Dat geldt voor iedereen. Daarom keren wij steeds in een betere vorm naar de aarde terug. (Re-incarnatie)
  Er wordt niets van jou verwacht. Jij moet jezelf ontwikkelen. Dat is een drijfveer binnen in je.
  Je wordt ook niet gestraft. Een duivel is er niet en er is ook geen hel…… Het enige wat er gebeuren kan is dat je stil staat in je ontwikkeling. als je verkeerd aan het doen bent.
  Als je een verslaving opheft, presteer je waarschijnlijk meer dat iemand die minister president wordt, want dat zegt niets voor boven, dat is niet belangrijk. het meester worden over een verslaving is dat wel!!!
  Dus je vader verwacht niets van je. Je leeft niet voor hem! Je vader helpt je met advies en thats it!
  Take it or leave it!
  Niemand krijgt meer dan dat hij kan verdragen! Ziektes, moorden, oorlogen, honger heeft niets met ‘boven te maken; dat doen wij onszelf aan als mens!!! DE mensen doen dat de andere mensen aan!
  “Hoe zou een mens zich moeten verhouden ten opzichte van een opperwezen”. Jij bent zelf opweg om deel uit te gaan maken van dat opperwezen! Dat gaat gepaard met ups en downs. Jij bepaalt dat zelf.
  Het opperwezen was ook eens mens die jou miljoenen jaren geleden is voorgegaan en nu het einddoel heeft bereikt. Wij zijn er allemaal naar op weg. Het opperwezen oordeelt niet over jou. Dat doe je zelf.straks.

  Angst om dood te gaan hoef je niet te hebben. De dood is een bevrijding. Je zit nu in een keurslijf (jezelf-je geest je persoonlijkheid) je kunt geen kant op. STraks na de dood kun je je weer bewegen, het keurslijf valt weg.
  Alleen mag je jezelf natuurlijk niet doden, want dan sta je still en moet je weer terug om het over te doen. Dus daar schiet je helemaal niets mee op.
  Anderen hebben hun eigen problemen. Iedereen moet iets doen , iets leren, iets afleren in dit leven. Er is er geen een uitgezonderd. Er zijn miljoenen mensen, die het veel zwaarder hebben dan jij en die toch ook door moeten.
  Jij leeft bewust, bent intelligent, dus focus stuk voor stuk op een probleem van je en probeer dat te masteren.
  Wordt het moeilijk, dan vraag je boven om steun en hulp. ZIj zullen je zeker helpen.
  Makkelijk is dat niet. Maar als het makkelijk is dan heb je er qua karakter vorming er weinig aan.
  Al zou je maar een verslaving kunnen opheffen, dan is de vader al beretrots op je, dat je dat gered hebt.
  Maar ikzelf denk dat je beter kaunt doen.
  Tilly ga aan de slag met het advies van je vader. en heb je nog vragen dan hoor ik het wel.
  Groeten Gerrit.

 11. Gerrit Brendel zegt:

  Dan nog iets Tilly.
  Je hoeft je nergens voor te schamen. Jij bent jij, zoals je bent, er is niemand zoals jij.
  Jij bent helemaal jezelf met je eigen unieke karakter.
  Als jij je talenten laat liggen, nou dat is dan jammer,meer niet.
  Jammer voor jou want misschien zou je er wat aan kunnen hebben.
  Probeer niets te forceren, je hebt de tijd.Kalm aan. EN het hiernamaals straft nooit, ze helpen!!
  Want doordat ze helpen stijgen zij ook weer in hun karakter en ontwikkeling.

  Toen ik 4 jaar was en naar de kleuterschool liep, draaide ik mij om en keek naar mijn ouderlijk huis. en dacht;

  Waarom moet ik weer dat hele lange leven door!!.
  IK heb er geen zin in, ik ga liever terug naar jullie!!!

  Jaren later toen ik 40 jaar was liet iemand anders dit ogenblik mij herinneren en het staat mij bij als de dag van gisteren.

  Soms is het leven erg moeilijk. BIjt je er in vast. en neem de regie zelf in je hand.
  en laat die verslavingen naar z’n moer lopen…..!
  Groet GTB

 12. tilly zegt:

  Ik dacht om regressie of reincarnatietherapie (dacht hoofdzakelijk aan het eerste) te volgen. Kent u misschien hierin een goede therapeut, liefst in het limburgse of vl rabant, doch elders mag ook.

  grtz til

 13. Gerrit Brendel zegt:

  Beste Tilly.
  Dat is misschien een goed idee.
  Kun je mij een grote stad in de buurt opgeven, dan kunnen wij gericht zoeken.
  Een kennis van mij zal mij helpen, want ik heb op dat gebied geen contacten
  groeten GTB

 14. tilly zegt:

  Dank je wel! (want weet echt nit waar te beginnen, en weet uit ervaring dat er ook heel wat kwakzalvers tussen zitten)

  Indien mogelijk zou ik graag naar een therapeut ergens in limburg gaan. Desnoods lukt vlaams-brabant ook, maar dan liever in de omgeving van leuven dan in de omgeving van brussel.

  Antwerpen, regio geel, is ook vlot bereikbaar.

  Ik rij liever een beetje verder, wetende dat ik naar een goede regressietherapeut kan gaan, dan iemand die vlakbij werkt.

  ALvast bedankt beide!!!!

  grtze tilly

 15. Gerrit Brendel zegt:

  beste Tilly,
  Ik heb gesproken met een regressietherapeut in the Caraibbean en zij kent geen adres in Belgie en het zuiden van Nederland. Zij advisseerd dat je zelf even gaat googelen.
  Neuro psyrurgie of bij regressie therapeuten of vakverenigingen van regressie therapeuten.
  Meestal zijn de adressen, die de vakverenigingen hebben, of die bij vakverenigingen zijn aangesloten, wel betrouwbaar.
  Je hebt gelijk er is veel kaf onder het koren jammer genoeg, dat geldt ook voor mediums en z.g. “helderzienden”
  Succes en als je vragen hebt over het hiernamaals zal ik die proberen te beantwoorden.
  Groeten GTB

 16. Gerrit Brendel zegt:

  Oh, ik vergeet nog iets belangrijks.
  Je staat niet alleen. Je hebt helpers om je heen, die je bijstaan, ook al merk je daar niets van.
  De strijd die jij moet voeren, voer die uit. Je hebt je hele leven de tijd. En elke overwinning is er een,
  daar zullen tallozen voor applaudisseren en juigen, alleen jammer dat je dat niet kunt horen.
  Niemand merkt dat. De omgeving gaat gewoon zijn gang. En mensen veroordelen altijd scherp zonder echt na te denken.
  En onthou dit. Alles wat je een ander aandoet, doe je jezelf aan. (Je zult hetzelfde ervaren en het ook weer goed moeten maken– in balans moeten brengen.)
  Het universum is een grote balans– zonder balans zou er geen universum zijn.
  JE bent een uniek deel in dat universum, realiseer je dat en er gaat geen een mens verloren, zelfs Hitler niet.
  UIteindelijk komen ze er allemaal en de een doet er wat langer over dan de ander.
  Groet GTB

 17. chris zegt:

  hallo,
  onze zoon is begin dit jaar verongelukt en wij vragen ons nog altijd af wat er die nacht gebeurd is omwille dat hij daar op die plaats niet moest zijn.nu sinds zijn dood blijven we met vragen zitten waarom wij hem thuis nog ruiken alhoewel hij al 4jaar alleen woonde.het is precies of hij ons iets duidelijk wil maken want gisteren avond hoorde mijn oudste dochter die ook al het huis uit is gezucht achter haar en mam roepen .ze was zo bang dat ze zei tegen haar broer(ze dacht dat haar broer bij haar was)”maak me niet bang en als je ons iets wilt zeggen kom dan overdag en anders ga naar mam en toen was de rare gewaarwording weg.Als we dit moeten vertellen tegen iemand verklaren ze ons als gekken maat is het mogelijk dat hij ons iets duidelijk wil maken en wat kunnen wij doen.

 18. Hai Chris,
  Voor mij is dat duidelijk.
  Uw zoon wilt U geruststellen en vertellen dat hij nog leeft. Het is voor hem moeilijk om dat duidelijk te maken.
  Geuren is een manier om toch duidelijk aanwezig te zijn. Je ziet hem alleen niet en dat vindt hij heel jammer.
  Hij ziet jullie wel en probeert om die manier duidelijk te maken, dat hij er is.
  Zijn zusje is er een beetje bang van en dat is logisch. Maar ze hoeft dat niet te zijn. Als zij zich echt realiseerd dat het haar broer is (zuchten en stem is mogelijk) dan is dat eigenlijk erg fijn. Zij is bevoorrecht dat hij ook haar aandacht wil trekken. Als ze hem afwijst of verwijst komt hij haar niet meer storen.,en dat vind hij ook niet erg,want hij weet waarom dat gebeurd.
  Dat geld ook voor jullie. Je kunt hem wegsturen! Maar waarom zou je? Als je niet bang bent voor zo’n gebeurtenis, dan is het leuk ook. Meestal duurt zo’n moment ook maar kort, want echt communiceren kan niet, en je storen willen zij al helemaal niet.
  Ik heb dat meegemaakt met mijn vader. Ik rook een hele sterke tabaksgeur en wist dat hij er was, want het was zijn merk tabac en die herkende ik meteen.
  Eigenlijk is het een hele gewaarwording iets van je zoon te vernemen. Vaak komen zij ook in dromen en praten dan wat.
  Het kan zijn dat hij iets duidelijk wil maken, maar dat kan ik niet beoordelen.Daar kom je dan zelf wel achter,
  Dan laat hij meer en gerichter van zich horen als dat de bedoeling is.
  Veel mensen vinden het maar een griezelige zaak zoiets, en doen daar lachelijk over, dat komt omdat ze over dat soort zaken geen echte info hebben. EN alles wat ze daar verder over horen is of onzin of griezelig gemaakt.
  Groeten GTB
  PS ; lees mijn boek “contact met het licht” (jagtbowi@hotmail.com) daar staan 125 brieven in van mensen van ‘Boven’ in. Ook zijn erbij, die omgekomen zijn door een ongeluk.
  Mijn oprechte condoleance voor U, U bent en gaat nog steeds door een van de ergste dingen die U op de aarde kunt meemaken. Alleen het besef, dat hij niet echt dood is en U regelmatig bezoekt verzacht die situatie enigszins.
  Meestal schrijven de overledenen; Lieve mensen ga door met je leven, ik ben niet dood en hou op met treuren, ik ben soms dagelijks bij jullie!….

 19. Dennis zegt:

  Helaas is net een zeer jonge vriend van mij (32) na een coma strijd overleden. Hij had een auto ongeluk vorig jaar.
  Voor mij is het zo onwerkelijk. Ik ben zelf 40 en ik ken hem al vanaf zijn 18e. Vroeger altijd feesten en lol maken. Later in zijn leven was ie minder onbesuisd (som best gevaarlijk met auto rijden). Hij had een gezin 2 kinderen en zijn leven begon net pas echt opgang te komen als volwassene. Hij heeft gewoon nooit de kans gehad in mijn ogen. Kan gewoon niet bevatten dat ie weg is. Voor mijn gevoel staat ie gewoon morgen voor de deur. Vraag me echt af waar ie is. Mis hem erg.

  Gr,

  Dennis.

 20. Dennis zegt:

  Helaas is net een zeer jonge vriend van mij (32) na een coma strijd overleden. Hij had een auto ongeluk vorig jaar.
  Voor mij is het zo onwerkelijk. Ik ben zelf 40 en ik ken hem al vanaf zijn 18e. Vroeger altijd feesten en lol maken. Later in zijn leven was ie minder onbesuisd (som best gevaarlijk met auto rijden). Hij had een gezin 2 kinderen en zijn leven begon net pas echt opgang te komen als volwassene. Hij heeft gewoon nooit de kans gehad in mijn ogen. Kan gewoon niet bevatten dat ie weg is. Voor mijn gevoel staat ie gewoon morgen voor de deur. Vraag me echt af waar ie is. Mis hem erg. Waar is ie?

  Gr,

  Dennis.

 21. Beste Dennis.
  Waar is ie?
  Een heleboel mogelijkheden;
  Als hij nog niet klaar is met zijn re-incarnatie, dan is hij waarschijnlijk in het schemerland, onbewust wachtend totdat hij opnieuw aangetrokken wordt door een familie op aarde (opnieuw geboren worden.)
  Is hij klaar met re-incarnatie of heeft hij geen zin meer om terug te keren naar de aarde(niemand wordt gedwongen) dan komt hij, afhankelijk hoe ver hij is in zijn persoonlijke ontwikkeling(kan ik niet beoordelen)
  en hoe hij heeft geleefd ? naar de eerste sfeer of naar een negatieve sfeer. het is geheel afhankelijk van zijn vorige leven(s) en wat zijn taak op aarde geweest is, of wat hij zichzelf heeft opgelegd in zijn laatste leven.
  en in hoeverre is dat voor zijn geestelijke ontwikkeling succesvol geweest?.
  Je ziet dat ik geen antwoord kan geven. 1000 levens, duizend mogelijkheden.
  Meestal worden zij tijdens het overgaan opgehaald door een vriend, familie lid of dierbare, die hem de eerste weken begeleid. Hij ziet, na rust, zijn leven terug en mag zelf beoordelen hoe dat leven door hem beleefd is geworden,
  Dus geen God die oordeelt of straft of snoep uitdeeld. (zoals religies dat voorstellen.)
  Bij een auto ongeluk is dat weer iets moeilijker,;
  Was het echt een ongelukje(niet door boven voorzien?–dat kan gebeuren.)
  was het een gepland ongeluk, Hij wist van tevoren dat hij dit leven zo zou verlaten.
  Wat het een ongeluk door roekeloosheid– een soortement halve zelfmoord.
  (dan zou het kunnen zijn dat zijn geest nog op de plaats van het ongeluk aanwezig is–als hij zich realiseerd dat hij echt dood is of niet)
  Was het een ongeluk door een ander veroorzaakt, etc. etc. etc.
  Allemaal verschillende uitkomsten en vervolgen. ‘Boven” weet precies wat het was, wij niet.
  Maar zet zijn foto op de schoorsteen, als je dat wilt, dan denk je vaker aan hem, en maak je het makkelijker voor hem(als ie niet gereincarneerd is) om je te bezoeken.
  GTB

 22. Angel zegt:

  Hoy
  Kan mee iemand helpen aan een goeie medium te vinden in belgie liefst in limburg of in de antwerps mag ook.
  Omdat ik heb mijn zoon 5 maand geleden moeten afgeven (verongelukt) en zou zo graag willen weten hoe het met heem gaat en of hij gelukkig is omdat ik voel me zo schuldig heb het gevoel dat ik als vader gefaald heb doordat ik mijn kind niet genoeg heb kunnen beschermen en of ik een goede vader ben geweest voor hem omdat was zo een lieve jongen en ik was zo trots op hem ,een betere zoon kon ik me niet wensen als vader,ik heb zoveel vragen waar we geen antwoord op krijgen daarmee.
  Gr
  Angel

 23. beste Angel,
  Sorry voor je verlies,Dat is een zwaar kruis om te dragen, een kind te verliezen.
  Een goed medium in die regio ken ik niet. Ook in andere regio’s is en blijft het moeilijk daar er weinig mediums zijn die ‘echt’ kontact hebben.De meesten zijn oplichters, of denken dat ze echt zijn, of die zichzelf horen uit hun onderbewust zijn. Daar heb je allemaal niets aan. Het kost een hoop geld en je schiet er niets mee op dan een beetje troosterij en opmerkingen zoals ‘ het gaat hem goed en hij houdt van je’ dat kun je zelf ook bedenken. DE echte mediums die er zijn en die jou geen vragen stellen maar meteen kontact krijgen die zijn de komende jaren vol geboekt zoals van Praag.
  Natuurlijk heb je zoveel vragen en verwijten naar jezelf, dat is logisch. Maar maak het jezelf niet te zwaar.
  Dat zou je zoon zelf ook niet willen en hij is allang op bezoek geweest bij je. Maar wij merken daar niets van.
  Ook hier geld; een foto van hem op de schoorsteenmantel, dat maakt het voor hem makkelijker om door te komen.
  Maar vraag aan hem of hij je kan komen bezoeken. Dan zul je hem zeker in een droom ontmoeten en een gesprek met hem hebben. En maak je verder geen zorgen. Wij gaan niet dood. Wij leven allemaal verder.
  Misschien heeft hijzelf voor zo’n einde gekozen, voordat hij op de aarde kwam. Dat ervaar je later pas van hem als jezelf gaat hemelen. Maar probeer jezelf voor te stellen hoe je zoon zou willen dat je na zijn dood verder gaat.Mijn advies is blijf voorlopig bij mediums weg, alleen als je 100% zeker weet dat het een echt medium is.
  Verder wens ik je veel sterkte toe en wees niet te hard voor jezelf. Iedereen is voor zijn eigen leven zelf verantwoordelijk, als eigen persoonlijkheid. Je zoon heeft zelf ervoor gekozen bij jou geboren te worden en dat jij zijn vader bent, maar het is zijn eigen leven. ;Een van de vele levens die hij al met je heeft door gebracht, als vriend of als vader of als zoon en andersom. Dit leven is dus voor hem blijkbaar kort geweest. In Uw ogen een veel te kort leven.
  IK wens U veel sterkte toe. Het verlies zal door de tijd slijten, maar nooit helemaal weggaan. Het is ook het ergste waar een ouder op aarde doorheen kan gaan…….
  Maar hij zal niet willen dat je jezelf verwijten gaat maken, daar moet je mee stoppen…
  Fijn te weten dat hij doorleeft en niet echt opgehouden heeft te bestaan….
  Groet GTB

 24. Anna zegt:

  Hallo ik zou graag willen weten of u soms de medium Marjon Mooren uit Horst Nederland kent …ik ben 5 maanden geleden mijn zoon verloren en Marjon kan namenlijk mensen in contact brengen met een dierbare overledene door ze een reis naar de sferen te laten doen natuurlijk gaat Marjon mee naar de sferen .Ik had graag op deze manier mijn lieve zoon nog eens willen zien en praten wat vind u als medium van zo een reis naar de sferen ? Misschien krijg ik ook een antwoord op deze manier waarom mijn zoon is moeten gaan , hij was nog maar 25 jaar en had nog zoveel dromen die hij niet meer kan waarmaken ,
  Groetjes
  Anna

 25. Beste Anna,

  Ik ken verder geen medium in Nederland. Dus ook geen Marjon Mooren uit Horst.
  Ik vertrouw niets van wat zij van plan is.

  Uittreden kan niet iedereen en zeker niet verder dan het niemandsland (een grijs gebied na de dood) dit gebied bevindt zich in het hiernamaals en daarna beginnen pas de 7 sferen.
  Niemand kan zonder hulp van ‘boven’ naar de sferen. Dus een reis door de sferen kan niemand maken.
  Verder moet uittreden geleerd worden. Vele yogi hebben dat gedaan(zijn uitgetreden), maar velen konden de weg niet terug vinden naar het lichaam en stierven dus. (keerden nooit meer terug in hun lichaam)
  Dat Marjon meegaat naar de sferen is boeren onzin. Jullie hebben ‘boven’ geen contact als jullie beiden uittreden.
  De hoge priesters van de tempel van ISIS (Egypte) traden uit en trachten een groter medium te volgen, doch verloren meestal het contact met hun voorganger (de groot gevleugelde), zei onderwierpen na diens uittredings-reis door het niemandsland de gevleugelde aan een diepgaand verhoor om er achter te komen wat hij had gezien, zodat zij dat aan de Farao konden berichten.(dat was hun hoofdtaak).- dus alhoewel zij grote mediums waren, konden zij die persoon niet volgen)

  Dus wat zij zegt kan ik alleen maar wantrouwen. Mijn advies is; Niet aan beginnen!
  Zet maar een grote foto van hem op de schoorsteen, zodat hij je iedere dag kan bezoeken wanneer hij dat wil.
  Kontact krijg je later wel via een droom, tenminste als je dat wilt!

  Groet en sterkte met het verlies. GTB

 26. O, JA en dan nog iets.
  De sferen zijn oneindig groot. Dus iemand gaan zoeken is onzin en Jan vragen of hij misschien Piet gezien heeft is onzin.
  Contact is altijd geestelijk. Men gaat elkaar geen verassingsbezoeken brengen, dat kent men niet.
  Adres boeken zijn er niet. Dus bij iemand in de sferen even opveraasings bezoek gaan bestaat niet.
  iemand ontmoeten kan wel, maar dat wordt begeleid en voorbereid door een gids/helper, die daarvoor aangewezen is geworden en niet iemand uit Horst, die nog op de aarde verblijft.
  daaruit kun je afleiden hoe simpel mensen denken en elkaar bedotten.
  Groet GTB

 27. bertinchamps zegt:

  hallo
  op 26 mei van dit jaar is onze oudste zoon verongelukt (epilepsie aanval) hij was 31 jaar.mijn man en ikzelf kunnen het niet plaatsen ik denk sewes komt hij binnen maar het gemis het praaten met hem het doen en laten het is verschrikkelijk en die pijn.. de meeste mensen zeggen dan het gaat wel over of je hebt nog een zoon ! maar dat is mijn andere zoon niet.ik zou graag naar een medium gaan om met hem in contakt te komen .Maar dan hoor ik van iemand dat het nog te vroeg is is dat zo en waar vind ik een betrouwbaar medium?wij wonen rond hasselt in belgisch limburg.enkele jaren geleden heeft hij een uittreding gehad hij vertelde mij achteraf dat hij in een tunnel zat aan ongeloofelijke snelheid er door ging en heeeeel helder licht in de verte het was een ongelooflijk gelukzalig gevoel heel warm ook en er was iemand in de tunnel die zei het is u beurt nog niet …hij vertelde mij ook de volgende keer laten we je niet meer terug gaan.met kerstmis vorig jaar zaten we allemaal gezellig samen en op een keer beginnen wij over sterven om dat mijn zus haar schoonbroer juist gestorven was (die kerstdag dus)dan zegt onze oudste zoon tegen mij ma je moet niet bang zijn om te sterven het is er heel prachtig en vredig en je moet om mij niet huilen als ik voor u sterf het is daar heel goed .ik zeg nog tegen hem ik hoop dat ik voor jullie sterf want dat wil geen een ouder meemaken dus leef nog maar heeeeeel lang.uiteindelijk is waar de meeste ouders bang voor hebben toch gebeurd en huilen doe ik elke dag ik wil het verdringen maar dat gaat niet wij missen hem verschrikkelijk wij staan er mee op en gaan er mee slapen en niets is meer zoals het was…kan je ons helpen alvast bedankt bea

 28. Beste Bea,
  Sorry, nu net eerst lees ik je vraag, ben net terug van een enerverende vacantie in spanje.
  Terecht vraag je je af, waar vindt ik een betrouwbaar medium. Dat is heel moeilijk. Hans Anderson is een betrouwbare, maar dan kom je op een jarige wachtlijst. OOk Jaap van Praag hetzelfde. Verder zou ik het niet weten.
  Zijn verhaal wat uw zoon heeft meegemaakt met die tunnel is heel normaal en velen die uittreden of een bijna doodgaan ervaring hebben maken dat mee.
  Het is verschrikkelijk om zoiets als ouder mee te maken, iets ergers bestaat er niet. \dus uw tranen zijn terecht,.. Maar Uw zoon had gelijk ; “Ma, je moet niet bang zijn om dood te gaan”,
  Want uw zoon is niet dood, en hij is waarschijnlijk dagelijks bij U, omdat U zo om hem rouwt en huilt…
  Dat wil hij niet, Hij wil ook verdergaan met zijn leven en niets liever zien dat U ophoudt met huilen en doorgaat met uw leven en uw gezin. Leest U mijn boek ” Contact met het Licht “Daar staan tientallen brieven in van kinderen en ouderen die hun familie vragen om toch aub door te gaan met het leven. Zij hebben er groot verdriet van als U dat niet doet. Het enige wat zij willen is dat U doorgaat met uw leven.
  Het boek kost Euro ca. 22,50 .Stort dat op Giro 1373457 ten name van Gerard van der Jagt, korteweg nr. 32 , 3223 BK Hellevoetsluis nederland . Telf. 00-31-181-317674 Hij heeft de boeken verkoop onder beheer en stuurt U deze toe
  na ontvangst van het bedrag.
  Na het lezen van het boek kijkt U anders tegen het geheel aan. Niet dat dat de pijn mindermaakt, maar U gaat inzien dat het leven meer is. En Uw zoon die ziet u straks terug als U zelf gaat hemelen,
  Zijn e-mail Adres is jagtbowi@hotmail.com
  Als het niet lukt kunt U mij ook rechtstreeks benaderen per gerritbrendel@hotmail.com.
  Veel sterkte gewenst en veel inzicht, want het leven gaat door…
  Groeten GTB

 29. Ps. Ik vergat te zeggen dat die brieven in het boek van overleden kinderen en volwassenen zijn, die plotseling zijn gaan hemelen of door kanker zijn overleden. Die brieven zijn in Trance ontvangen; Het medium , wat een schrijvend medium is, doet de ogen dicht pakt een pen en gaat zitten wachten totdat men van ‘\\boven” de schrijf arm beweegt en neerschrijft.Zij weet absoluut niet wat men wil neerschrijven en zo ontstaan die brieven. Ook zijn er brieven van intellegenties die grote namen hebben gehad toen zij op aarde leefden, zoals Hercules Nostradamus, Einstein,
  Eisenhouwer, Abert schweitzer, Joop van Limburg en meester Jezus….ook veel brieven van broeders en zusters, chirurgen en doktoren.
  Tevens staat er in het boek een afbeelding van het licht (foto’s) en afbeeldingen van een hoofd van een man, verschenen op de borst van een columbiaans medium (waarschijnlijk het hoofd van Christus, maar dat weten wij niet zeker.

 30. Michel Alma zegt:

  Ikzelf heb op 3 jarige leeftijd een BDE gehad, nu ben ik bang dat het binnenkort mijn tijd is om te gaan. Ik heb zo`n sterk gevoel dat eind dit jaar iets ergs staat te gebeuren oftwel dus dat de aarde echt vergaat of dat ik doodga. Krijg het gevoel niet weg. Ik wou een afspraak maken met de dokter maar omdat ik me nog niet heb verzekerd duurt het 2 weken voor ik er heen kan gaan…ik heb gwn het gevoel dat ik heb afgedaan en ik dood moet. Alles en iedereen werkt tegen, niemand neemt me serieus en ik heb gewoon geen enkele kans om me te laten onderzoeken. Mijn opa heeft ook een bijna doods ervaring gehad en hij zag zichzelf liggen in bed en hoorde muziek. Mijn oma heeft de overleden moeder van mijn stiefmoeder gezien terwijl ze haar nog nooit had gezien kan ze precies vertellen hoe ze eruitzag. Ik baal er enorm van dat ik als kind mijn BDE nog heb mogen ervaren en weet dus nog steeds niks over leven na de dood. Een beetje bewijs zou me zeker kalmer maken…

 31. Michel Alma zegt:

  Nooit heb mogen ervaren bedoel ik…

 32. Beste Michel Alma,
  In december gaat er echt niets gebeuren, dat is allemaal onzinnige praat van mensen die gewichtig willen doen.
  Verder zijn er een hoop die elkaar na praten .Daar moet je je niets van aan trekken.
  De wereld blijft bestaan totdat de laatste mens is uitgestorven en dat duurd nog miljarden jaren, Maja’s of geen maja’s
  voorspellingen of geen voorspellingen. Tijdens mijn leven is er zeker al tien gezegd dat er een einde komt….
  Laat ze maar praten, ze weten het echt niet……..en
  Niemand heeft afgedaan en zeker jij ook niet. Dat je een moeilijke tijd doormaakt, hebben wij allemaal wel eens.
  Als je je rot voelt laat je dan door een arts onderzoeken, er zijn zoveel mogelijkheden dat men zich rot voelt….
  \als het psychisch is vertel hem dat dan ook, dat je in een dip zit.
  Maar ga eens bij jezelf na, hoe het komt dat je je niet goed voelt. Waardoor dat zou kunnen komen….
  Het zijn zaken waar je doorheen moet. daar leer je van. wij allemaal moeten leren van zaken die wij tegen komen, daarvoor op de loop gaan is niet goed. onderzoek waarom het komt en probeer datgene wat je dwars zit te veranderen..
  En als je het niet meer weet, vraag dan “boven” (een tante of een Oom een ouder of een bekende die overleden is), jou te helpen. Je hoeft niet alles alleen te doen. Als ze je kunnen helpen dan doen ze dat zeker.
  Je hebt zelf ook helpers om je heen. en niets gebeurd voor niets, alles heeft een reden….
  En niet bang zijn dat je dood gaat, dat denken wij meteen als we iets mankeren, de mens is zo ingesteld.
  Ga eens kijken hoe je de boel zal aanpakken……..
  Groet gtb.

 33. Aron van Reeuwijk zegt:

  Ja, ook ik heb dingen meegemaakt onlangs 3 maanden geleden.
  ik was me bewust geworden van de schaduwen die ik in hoeken en op muren zag, ik was er niet bang voor maar zeker dat ze terug keerde in de afgelopen 3 maanden zag ik meerdere schaduwen klein en groot.
  totdat ik 1 maand geleden te horen heb gekregen binnen 1 week van een inwendig onderzoek dat ik ernstige slokdarm kanker had en binnen die week ook was geconstateerd de uitzaaiingen in mijn limfe klieren.
  prognose 6 mnd tot 1 jaar en met chemo te rekken naar 1,5 jaar
  ik ben wel bang voor de dood, de hang naar leven is groot, ben getrouwd met een schat van een vrouw en heb 2 zoons 16 en 21 jaar.
  ik ben best wel gelovig voor dit soort dingen, maar ik weet het niet.
  het verhaal van Esther, deed mij doen denken aan die keren, ja echt nu zie ik ze niet meer.
  de dood kwam in mijn dromen ook 3 x voor als een vlammetje die over de grond dwaalde naar mij toe, ik was daar bang voor, ik weet dat ik mijn lieve gezin straks achterlaat, met een leegte zonder man en vader, welk een hogere macht doet dit onze dierbaren aan, moet ik geloven dat er een leven na de dood is, moet ik geloven dat ik zou reincarneren in een jong kind in afrika die na zijn geboorte van de honger weer sterft, moet ik geloven dat ik word beoordeeld na mijn dood of ik in de hemel kom of de hel, weten we of er straks gewoon helemaal niets meer is dan alleen de grote leegte donker en zwart, ik weet wel dat als onze dierbaren en nabestaanden ons na onze dood zich in hun hartje blijven herrinneren, wij daar stilletjes blijven bestaan, dat maken wij fysiek gesproken niet mee hoor,
  Liefs Aron
  en sterkte mensen die er moeilijk voor staan, wie weet

 34. Neo Xirtam zegt:

  @Aron van Reeuwijk, heel veel sterkte voor jou en je gezin in deze moeilijke tijd.

 35. beste Aron,
  Een zwager van mij had slokdarmkanker, ..Men heeft de slokdarm verwijderd en de maag opgerekt naar zijn keel.
  Hij leeft nu nog en voelt zich prima (dit gebeurde ca. 20 jaar geleden.)
  Verder een vriendin van mij had limfeklier kanker. Men heeft de klieren weggehaald en is met gemo’s begonnen. Zij heeft in plaats van 1 jaar nog 10 jaar geleefd en is een paar jaar geleden gestorven.
  Dus er zijn nog mogelijkheden, maar dat is allemaal individueel, daar kan ik verder niets over zeggen.
  Wat ik wel weet , dat is dat er een leven na de dood is, daar heb ik bewijzen genoeg van gehad!!
  En een hogere macht doet je dit echt niet aan. Om een niet bekende reden heb je dit leven zelf zo bepaald. Misschien ga je nog 20 jaar mee…
  Reincarneren naar een kindje in africa doe je niet meer. Je gaat ,als je nog niet klaar bent op deze wereld reincarneren weer in dezelfde omgeving, alleen weer iets beter, iets rijper ,Reincarneren doet men in een steeds betere vorm(steeds iets hoger op geestelijk ontwikkelings niveau).(tenzij en dringende redenen zijn dat zo’n leven in africa moet meemaken voor je ontwikkeling, maar daar heb jezelf de keuze in. Je wordt niet beoordeeld, laat staan veroordeelt, Je mag straks onder begeleiding je eigen leven beoordelen, of je het naar je zin gedaan hebt of niet.
  Verder als je bent gaan hemelen dan zul je zeker vaak naar je gezin terug keren en ze met raad en daad bijstaan.
  Al hebben zij dat echt niet in de gaten.
  Dus Aron, niet bij de pakken neer zitten. En wil je je langzaam voorbereiden op het hemelen, lees dan mijn boek; Contact met het licht ” en daarna een boek van Jozef Rulof; Een Blik in het hiernamaals. daarin staat beschreven hoe het hemelen in zijn werk gaat en haalt je angst weg voor de dood. Want je gaat nooit dood. Je blijft voort leven.

  Mijn overleden vader schreef mij een brief via een medium. Hij zei; Je weet hoe fijn wij het op aarde met ons gezin hadden, maar als ze mij de vraag stellen of ik weer naar jullie terug zou willen, dan zou ik met geen haar op mijn hoofd dat ooit willen Het is hier zo geweldig mooi…..

 36. Aron van Reeuwijk zegt:

  Beste Gerrit
  Dank voor je antwoord
  ik hoop ook op een uitslag die positief mag worden, maar die was mij niet gegeven
  ik heb zeker in de afgelopen 35 jaar veel voor andere mensen betekend en heel veel zelfs, altijd en overal goed gedaan, diegene hebben er zelfs profijt van gehad eigen zaak enz maar ben blij te horen hoe je vader er voor stond, alleen het doet zo een pijn om je dierbaren nu zo te zien lijden, het verdriet is zo groot.
  kijk mijn gehele slokdarm is aangetast en mijn limfe klieren van mijn nek tot in mijn liezen zit de uitzaaiing in, zou het toch kunnen dan ?
  vaak huil ik, en denk ik aan diegene die me dierbaar waren, dat ik ze misschien straks zal ontmoeten, ja wat moet je anders
  ik begrijp alleen niet dat ik de schaduwen niet meer zie, of andere dingen meemaak, het is zo onwerkelijk
  het is onmogelijk dat het ergens anders geweldig is zonder de vrouw en kinderen van jezelf als je moet gaan, weet dat ik gekozen heb om niet te lijden, het maakt het niet makkelijker,
  ik hoop alleen dat het straks duidelijk word voor me
  en ach we hebben gister ons 5e gezinslid ( cavia ) knuffie moeten laten inslapen, triets hoor 8 jaar oud mannetje

  beste Gerrit bedankt voor je steun en ooit “we will meet “

 37. beste Aron,
  je legt de vinger op de zere plek. Wat moet er met diegenen van mijn gezin die achterblijven?
  Je zou het verdriet en de pijn van hen allen willen overnemen. Maar beste Aron , realiseer je wel, Dat is voor hen een stukje realiteit waar zijzelf door heen moeten.Het is ook echt niet de bedoeling dat je hen dat zou mogen afnemen. Daardoor groeien zij geestelijk en leren zij….
  Wij zullen elkaar zeker als ik ga hemelen ontmoeten,.. dat voel ik …
  Als er geen mogelijkheden meer zijn voor je ( een tweede, derde of vierde opinion)… Ik wens je in ieder geval veel sterkte toe. en maak je geen zorgen om de familie, zij hebben ook geleidegeesten die hen helpen.
  Na het hemelen zul je ze echter heus nog kunnen helpen en steunen…..
  Gerrit.

 38. Pocahontas zegt:

  Lees het boek de reis van de ziel na de dood van Ibn Alqyiem.

 39. David zegt:

  Beste,

  Ik heb hier eens al deze getuigenissen doorgelezen echt wel interessant.

  Onlangs zijn er op korte tijd 2 leden van mijn schoonfamillie heengegaan (de Bomma en juist na de begrafenis op de koffietafel kregen we ook het nieuws dat een dochter is heengegaan die jaren voor haar heeft gezorgd). Hopelijk kunnen ze bij elkaar blijven. Als gewone mens heb je er geen vat op en contact nemen met de doden doe ik niet (is gevaarlijk en je kan met verkeerden praten).
  Ook in 2007 is mijn grootvader overleden, en men ouders merkt op dat er juist na zijn overlijden een aanwezigheid was in hun huis waarop de kat reageerde. Zou dit kunnen?

  Ik dank u om mij te helpen met deze vragen.

  mvg,
  David

 40. Paula Vets zegt:

  Dag,

  Mijn man heeft in 2000, enkele weken voor zijn dood, een BDE gehad. Zijn woorden aan mij: wit licht, perfectie gezien, volledige symmetrie… je moet dit terugbrengen naar “hier” … je zou op aarde veel kunnen oplossen. Hij was heel wetenschappelijk aangelegd! Hij was niet gelovig… dood is einde. Van half 2012 weet ik 100% zeker dat hij het bewijs van “er is een vorm van leven na de dood” me heeft gegeven. Ikzelf ben gekend in mijn omgeving als een rationeel iemand! In deze 12j heb ik “tekenen ” gekregen die ik telkens heb ervaren als omzettingen van “energie”. Energie gaat niet verloren!!! Na de zevende ervaring heb ik toevallig een boek van Kubler-Ross in handen gekregen. Zij heeft een verschijning (doorschijnend figuur) gekregen van een overleden iemand. Mijn 8ste ervaring: ook ik heb kort bezoek gekregen! Vermits ik zeker was ben ik gaan praten. Heb veel ongeloof gezien maar ook mensen ontmoet met een gelijk verhaal. 95% van de mensen zwijgen erover… En verschijningen van overledenen… voor een paar weken op ‘t nieuws van één: tsunami in Japan en velen krijgen bezoek van overledenen… ik begrijp dat nu. Ik hoop dat ik hiermee mensen kan helpen!
  Mgv

  Paula

 41. hoi ik ben je moeder zegt:

  hoi gerit
  ik ben het niet met jou eens en vele andere ook niet ga er iets aan doen ja doei!!!!

 42. Beste david,
  Honden en katten zijn gevoelig voor de geesten wereld.
  Of zij hen waarnemen weet ik niet!. Het kan ook zijn dat zij de aanzwezigheid voelen van geesten.
  In ieder geval reageren de meeste katten en honden op de aanwezigheid van entiteiten (geesten) van Boven.
  In de volksmond is dat ook bekend, gezien de hoeveelheid moppen die daarover spontaan zijn ontstaan.
  Dat is geen wetenschappelijk bewijs, maar een indicatie.
  Er zijn reeds zeer velen Paula, die een BDE hebben gehad en er niet over durven praten.
  Ons bewustzijn is nog erg laag, er wordt teveel over gegiegeld en gepest. Daarom houden de meesten met zo’n ervaring de mond.
  Wij hebben nog een lange weg te gaan, dat is zeker.
  Groet GTB

  Mijn moeder zou dit zeker niet gezegd hebbe(hoi), temeer daar elke keer als er in de familie iemand overleed, werd zij de nacht daarvoor al gewaarschuwd met een klop op de slaapkamerdeur.
  De volgende dag bleef zij dan thuis in de buurt van de telefoon, want het telefoontje kwam altijd dat er iemand overleden was uit de familie.

 43. Dieren re-incarneren ook. zij volgen de horizontale lijn;
  bijv. poes-lynch-tijger leeuw- waarna zij weer een andere categorie verticaal pakken.
  Totdat zij uiteindelijk de status van gevleugelde diersoort bereiken. en alleen die dier soort gaat met de mens mee hogerop. De hond of de kat blijft in zijn eigen wereld als geest.
  Daarom zijn zij ten alle tijden oproepbaar door de menselijke geest als die behoefte heeft zijn hond of kat in herinnering te roepen, waardoor zij terplekke materialiseren. Rulof maakt daar gewag van in zijnchannelde boeken

 44. Neo Xirtam zegt:

  Hallo Gerrit,
  Hoe zit het met Paarden, mijn dochter heeft haar paard afgelopen maandag moeten laten inslapen. Ze heeft er 8 jaar heel erg goed voor gezorgd, ze waren echt de beste maatjes en dat kon je aan alles merken. Het gehele weekend hebben ze beiden alles gedaan om nog van de laatste momenten te genieten, poetsen, bosritjes, lekker knuffelen, lekker in de wei laten grazen en heel veel foto’s gemaakt van de laatste momenten. Als gevolg van kanker moesten we hem laten inslapen en dit is op een waardige manier gebeurd, daarna hebben we hem laten cremeren. Zelf was ik na zijn overlijden nog even alleen bij hem in de wei en op een gegeven moment kwamen een aantal paarden in de naast gelegen weide naar de afrastering en keken naar hem, een paar hinnikten zelfs. Het leek wel of ze afscheid wilde nemen. Zelf had ik het gevoel dat zijn ziel toen zijn lichaam verliet.
  Ben benieuwd naar je antwoord.

 45. Hallo, Neo.
  Een paard heeft een hoge gevoelsnorm. Bijna net zo hoog als de duif, die aan het einde van zijn re-incarnatie staat.
  Paarden voelen beter dingen aan dan mensen. Hij /zij heeft geweten wat er met hem ging gebeuren.
  Het paard zal van die laatste dagen genoten hebben.
  Ik ben niet bekend met het feit, dat paarden geesten kunnen zien. het enige wat er op wijst is dat zij onrustig worden als er iets onnatuurlijks gebeurd.
  Die andere paarden hebben hem in de wei zien liggen en aangevoeld wat er gebeurde. Beesten nemen ook afscheid van elkaar. (zo heb ik mijn hond phillip, toen hij overleed een halve dag laten liggen waar hij was gestorven. De andere honden(4 ) kwamen om beurten bij hem zitten, naast hem zitten ,een half uur of zo, roken af en toe aan hem en toen zij hem links lieten liggen en geen interesse meer toonden, heb ik Phillip weggehaald en begraven.)

  Later als je dochter gaat hemelen, kan zij hem oproepen als ze wil dan zal hij zich bij haar materialiseren.
  Zijn geest gaat intussen verder re-incarneren.
  Remember; tijd bestaat niet ‘boven’- zij kan hem dus oproepen in de gedaante/leeftijd waarin zij hem/haar graag ziet.
  groet gerrit.
  Of zijn ziel het lichaam heeft verlaten, en daardoor de andere paarden liet hinneken kan ik niet zeggen/bevestigen.
  Het zou kunnen, dat weet ik dus niet.

 46. Neo Xirtam zegt:

  Zie ook het nieuwe artikel: Leven na de dood (video’s) http://www.stomverbaasd.com/leven-na-de-dood-videos/

 47. gerrit Brendel zegt:

  05/07/2013 om 17:12

  Ik heb geen enkele afwijking kunnen vaststellen met wat ik weet en wat De heer Pim verteld.
  Alleen de wetenschap stopt daar. Vanwege het feit, dat zij de re-incarnatie (het opnieuw geboren worden van de zelfde persoonlijkheid in ander lichaam) niet accepteren en zelfs totaal afwijzen.
  Daarom lopen zij tegen een muur op en komen niet verder.
  Jozef Rulof, het grootste Medium , die de vorige eeuw heeft geleefd, heeft in vol-trans (Hij schrijft zelf niet, maar gaat voor 75% uit zijn lichaam en een entiteit neemt zijn lichaam over.) 28 boeken geschreven
  waarin het verhaal verder gaat, daar waar Pim ophoud met zijn kennis.
  Men beschrijft daar alles, hoe men dood gaat, wat er gebeurt, hoe men dat ‘boven’ regelt, wat wij verder daar doen,
  waar wij geboren zijn, wat er verder gaat gebeuren met je, wat je taken zijn, waarom wij hier zijn etc.
  Antwoordt op duizenden vragen, die door het verhaal van Pim met zijn BDE’s worden opgeroepen.
  Het eerste boek heet; “Een blik in het hiernamaals” (Stichting Wayti) Het heeft met religie niets van doen.
  Ook mijn boek ; “Contact met het Licht” Waarin 125 brieven zijn opgenomen van overledenen, die vertellen wat zij aan het doen zijn etc., Hun familieleden geruststellen etc.
  GTB

 48. Nog even over de ziel. De ziel verlaat het lichaam als de dood intreed.
  Het breken of afbreken van het lichaamskoord. Bij uittreding verlaat de ziel slechts voor een gedeelte het lichaam.
  Maximaal uittreden van de ziel (geest en persoonlijkheid) geschiedt indien nog slechts 25 procent van de ziel in het lichaam verblijft, teneinde het functioneren van de organen op peil te houden. (dit gebeurt bij de vierde phase van de slaap)
  Er zijn in het totaal 7 phases. Waar wij meestal mee te maken hebben is de eerste, tweede en derde, bij de derde daar krijgen wij de dromen en de nachtmerries. De vierde phase is de halt trance en vol trance. De 5 phase is diepgaand en de ziel kruipt helemaal in het onderbewustzijn.
  Dit is een gevaarlijke phase en die word meestal bereikt door de yogi’s. Daar gaan ook velen ten onder, daar zij geen beschermer hebben. De 6 en de 7 phase is voor de magiers en de fakirs. Die bereiken de schijndoodphase en kunnen zich dan ook een tijd laten begraven, Hij gaat vrijwillig de schijndood aan. Zijn organen werken nog slechts op een tiende van de capiciteit. Deze tijd kan hij programmeren op de seconden en het lichaam weer laten funtioneren. De phases (4,5 6en 7) zijn voor geoefenden en hier gebeuren ook de meeste ongelukken, als bezetenheid, en krankzinnig worden of het overlijden van de persoon.

 49. Verder moet gezegd worden, dat de fakir, yogi als zij uittreden puur alleen zijn, tenzij een of andere geleidegeest, c.q meester zich heeft ontfermd over hem en hem op zijn tochten begeleid.
  Zij kunnen sowieso in uitgetreden staat, plekken op de aarde naar keuze bezoeken en ook op bezoek gaan in niemandsland, het z.g schemerland. Om echter op bezoek te gaan in de eerste sfeer en verderop daar heeft men persee een begeleider nodig. Daarom komen de meeste yogi’s en fakirs niet verder in hun speurtocht naar het hiernamaals.
  dat is in het westen anders. Daar staat men open voor begeleiding en men is zich daar vanuit de westerse religies bewust van. Daarom is men in het westen verder op dat gebied dan in het oosten, al zou men zeggen dat dat persee niet zo is.
  Reeds in de tempel van Isis/egypte was men verder dan welke oosterse kultuur dan ook.
  Nu door de boeken van jozef rulof is men nog vele malen verder, echter men besteed er nog niet veel aandacht aan.
  Dat komt natuurlijk ook door het verdorven en verwerpelijke optreden van allerlei gespuis wat zich uitgeeft voor helderhorend, helderziend, heldervoelend en genezend medium., Welke het wantrouwen van de bevolking enorm vergroot.
  van Praag is een echte, meer ken ik er niet
  GTB

 50. Lies zegt:

  Hallo,
  Ik zit eigenlijk met een hoop vragen waar ik waarschijnlijk nooit een antwoord op zal krijgen maar wat natuurlijk altijd het vragen waard is. Op een korte tijd ben ik veel familie leden kwijt geraakt. (Zelf geloof ik eigenlijk niet in een leven na de dood maar de laatste tijd denk ik er toch vaker aan. Zeker nu wetenschappers effectief bewijzen hebben gevonden dat onze hersenen nog actief zijn enkele minuten na onze dood. ) Maar nooit heb ik ooit een teken gezien dat ze hier nog zijn.. Wilt dit dan zeggen dat ik nooit iets voor hun betekend heb? Op een korte tijd is er zoveel gebeurd en soms vraag ik me af of dat ze ook kunnen zien wat hier allemaal ondertussen is gebeurd. Of dat ze zien wat ik allemaal al heb verwezenlijkt heb. Zodat ze misschien toch nog fier op me zijn. (Zoals nu ben ik op alles door en zit ik in men 2de jaar Leerkracht Secundair onderwijs BE/HT, vroeger zijde de leerkrachten altijd dat ik nooit TSO/hogeschool zou aankunnen en zie nu.) Zo mis ik vooral mijn Meter, Ben (die zelfmoord pleegde),.. Ik heb nog zoveel vragen die ik hun wou stellen maar die waarschijnlijk nooit beantwoord zullen worden.
  - 4 Jaar gelden heb ik een spierziekte gekregen, was toen 15a 16jaar oud. Ik deed wedstrijd dans, turnen, tumbling en trampoline van de ene dag op de andere dag moest ik met alles stoppen. En nam ik zeer zware medicatie om de pijn te verminderen en de dag door te komen. Door die medicatie stopte mijn pil met werken waardoor ik zwanger geraakten. Toen ik 12weken zwanger was ontdekte ik het.. één week had ik de tijd om te beslissen of dat ik het kindje hield of ik het lied weghalen. Na veel wenen en piekeren besloot ik om mijn kindje weg te laten nemen. Ook had ik niet veel keus ik moest het wel weghalen. Mijn lichaam zou het niet aankunnen en het kindje was waarschijnlijk gehandicapt door de medicatie. Maar ik zou zo graag eens contact kunnen maken maar omdat het zo jong was is dit waarschijnlijk niet mogelijk? Soms zou ik gewoon sorry kunnen zeggen want hoe onmenselijk is dit niet? Maar ik kon niet anders.
  Hopelijk kan je mijn vragen beantwoorden en weet ik snel wat meer.

  Met vriendelijke groet,
  L.

 51.  
Plaats een reactie

*


(C) stomverbaasd.com 2006 - 2013

%d bloggers like this: