Het licht zal het altijd winnen van het duister (ingezonden)

LichtIedere donkere winter gaat voorbij en het licht wint het steeds weer van de duisternis. Symbolisch voor ons leven. Het licht zal het altijd winnen van het duister.

Hier een aantal woorden van een oud man, die veel ondervonden heeft en vreugd en verdriet geproefd heeft en die van jongs af aan gezocht had naar de zin van het leven. Nu als 85 jarige wil ik troost en hoop schenken aan wie dat nodig heeft. En ik begin met een citaat van de bekende schrijver Ernst Hemingway:

“Je kunt een man wel doden, maar niet overwinnen”

Dit raakt de kern van het leven. Wij, mensen strijdend met allerlei tegenslag, wanhoop, zorg, verdriet, onrecht en verdrukking, zijn niet geboren om overwonnen te worden. Wij kunnen hooguit strijdend ten onder gaan, maar als wij het geloof in ons zelf behouden en in het doel van ons leven dan kan niets of niemand ons overwinnen.

Mijn zoon,die is op 4 maart 2012 aan een dodelijke vorm van kanker overleden. Maar ik weiger mij door het verdriet te laten overspoelen.

Mijn zoon is wel gestorven, overleden zoals men dat noemt, dus “over het lijden heen” en zoals God het wilde, maar dood ging hij niet.

Niet één waarlijk oprecht en moedig mens gaat dood! DE DOOD BESTAAT NIET! Ook voor mij niet. Daarom zal er straks op mijn grafsteen staan; “IK BEN NIET DOOD MAAR ERGENS ANDERS” Omdat ik weet dat ik dan in de rustplaats van onze hemelse Vader ben, in het Paradijs, zoals beloofd wordt in het Boek van Mormon, Alma 40:11-12.

Ik hou van de 5de symfonie van Beethoven met die beroemde aanvangs- tonen die in de oorlog als de V in Morseschrift werd gebruikt, maar ook in gebaar met in V vorm opgestoken vingers, de V van VICTORIE uitbeeld. Dat draagt ook Beethovens 5 de zo magistraal uit; De moedige strijd van de mens die vallend en opstaand klimt hoger en hoger, op weg naar de sterren, ondanks alles wat tegenhoudt, tegenslag en noodlot.

Beethoven zegt zelf van de begin tonen van zijn 5de symfonie  ”Zo klopt het noodlot aan de deur”. Maar wij kunnen dat noodlot tarten omdat wij uiteindelijk zullen overwinnen. Hoe vaak het noodlot aan onze deur klopt, hoe dikwijls de mens vernederd, geslagen en gesmaad wordt, hoe dikwijls onze hoop en verwachting de bodem wordt ingeslagen en wij ter aarde worden neergeworpen, hoe vaak ons geluk door demonische machten wordt afgebroken door oorlog, ramp en vernietiging en wij verdrietig op de puinhopen teneer geslagen liggen, tóch richt de mens zich steeds weer moedig op, hoewel gebeukt en geslagen, om voort en voort te gaan, te klimmen op en op, hoger en hoger, onverzettelijk en vastberaden stap voor stap zet de mens de tocht van het leven voort, steeds omhoog strevend ondanks tegenslagen en verdriet dat hem tijdelijk terug werpt, op naar het einddoel die de glorieuze overwinning is op alle machten der duisternis en krachten die ons naar beneden trachtten te trekken, “terug naar de sterren onze eeuwige bestemming”.

“De mens is het mooiste stuk uit Gods schepping en ik weet zeker dat Hij op het eind van ons leven met een glimlach op ons wacht (Jeanne d’Arc)

Geplaatst door Theo Baalman op 30-12-2012

7 comments

 • J.Stasse

  Er is maar èèn GOD en èèn BIJBEL de rest is èèn GROTE LEUGEN.

 • @J.Stasse, ook jouw reactie krijgt een plaats, ik haat namelijk censuur. Kun je je reactie nader verklaren?

 • J.Stasse

  Het licht zal het altijd winnen van de duister daar is alles mee gezegt.
  Het licht is God de duister is Satan.
  Dus alles wat met God te maken heeft is Licht,en alles wat buiten God gebeurd is een Leugen.

 • Satan bestaat niet, althans niet als persoonlijkheid.
  Satan daar wordt mee bedoelt het negatieve in de mens. Maar omdat de mens alles wil benoemen wordt ‘Satan’ erbij geroepen.
  Nu even over de bijbel. De bijbel is 300 jaar na Christus geboorte geschreven. Dit gebeurde in de vorm van channeling.
  Sinds die tijd hebben allerlei religies er aan zitten sleutelen, en regeltjes en fabels etc omgebogen voor eigen gebruik.
  Daardoor is er allerlei troep in de bijbel ‘ als geschreven’ verschenen. Dus die bijbel is lang niet meer wat het ooit geweest is. Verguisd, verkracht, verminkt etc etc. Dus niet meer alles letterlijk nemen wat er in staat. Minstens 50% wat er in staat is vervalst en/of is verzonnen.
  Ook het oude testament klopt niet. Ook alle verhalen niet meer.

  In twijfel kan getrokken worden.
  Adam en Eva- de appelenboom- Cain en Abel– Noach– Vernietiging van legers. D– de aanwezigheid van Engelen en hemelse legers die ten strijde trokken- Het vermoorden van de eerst geborenen- het maagd zijn van Maria- de tijd van geboorte van Christus- God heeft nooit met Mozes gesproken- god heeft met niemand gesproken- god is energie is alles wat leeft-(en wij geven alles een naam) Het waren de meesters van boven die spraken, die de religies op aarde hebben gebracht om het moordende zooitje ,wat wij waren, een halt toe te roepen en houvast te bieden.
  God heeft nooit iemand vermoord en/of kwaad gedaan/ en of veroordeelt.en wij hebben geen schuld en boete hoeven te doen. Een Vagevuur bestaat niet en een hel ook niet \
  Er bestaat alleen evolutie. En dat zijn wij.. Wij zijn groeiende- Wij zijn op weg – Wij zijn goden in wording– naar zijn beeld en gelijkenis zou je zo kunnen zeggen.
  De kerstnacht is uit gevonden door Franciscus van Assisie, die daartoe opdracht kreeg van de paus rond het jaar 1230 iets rond de geboorte van de Christus te creeeren. Dus dat werd stal en kribbe , ezel en koe etc.
  Geen drie koningen, geen Bethlehem ster en geen zingende hemelscharen met herdertjes. allemaal onzin.
  (Zie hier toe de film Zeitgeist-dan kunt U lezen waar het christendom van is afgeleid.)

  Wij moorden nog steeds. (30 oorlogen per jaar), Wij laten de mensen nog steeds barsten, Wij verdienen nog steeds aan de armen, die wij gebruiken als slaven, wij overheersen en martelen, en zingen ons nog steeds heilig in de kerken., terwijl daarachter 11.000 kinderen per dag sterven aan ziekten en honger en wij kloppen met gouden lepels op deuren en vallen 5x per dag op onze knieen en nobody gives a dam!!!! Ral… nobody… ik ook niet!!!
  I am Sorry for that, maar dat niveau heb ik nog niet bereikt….Misschien in een volgende re-incarnatie…..

 • Diesel

  Het verhaal van Adam en Eva en de appelboom vind ik overigens wel leuk 🙂

 • Hardstikke leuk. Zo zijn er wel meer van de ‘leuke’verhalen. Jonas in de walvis, Noach met zijn bootje, En dan God die z.g miljoenen heeft laten verzuipen. Dan de doorsteek van de rode zee., 72 maagden die op de terroristen wachten. Die komen straks ook van een koude kermis thuis. Die moeten terug naar de aarde om aldiegene die ze hebben opgeblazen als vrouw een nieuw leven te schenken en verder al het familieleed wat zij veroorzaakt hebben moeten zij ook ondergaan, ten einde het opblazen afteleren.en de balans in het leven weer in evenwicht brengen. Ja–ja– het is me wat.
  Jeanne D’arc krijgt het ook voor de kiezen, die kon niet meer ophouden met killen, na al dat gewin op het slagveld… en zo gaan wij maar door; Toe maar jongens , de beuk erin , vooruit jongelui zet hem op!!!
  Leve de kerst!!!. Trouwens Jezus Christus is in Augustus, niet in December, geboren en had broers en zusters
  Maar dat weten wij niet meer, dat is ook niet belangrijk. Goed is te weten wat Christus dacht, toen ie alleen was!!!-(???)- En: laat deze beker aan mij voorbij gaan!!, wat een onzin!!, Hij zocht die beker op en wist dat ie hem leeg moest drinken…..
  Andere Christussen, die hem voorgegaan zijn, werden al voor hun 33 jaar door het moordende zootje, wat wij waren , vermoord., geslacht en/of afgemaakt…
  De laatste Christus was een betere surviver, Maar er zijn nog hele volkstammen die zitten wachten tot hij terugkomt,… Nou, vergeet dat maar, dass war einmal….., dass kommt nicht wieder….

 • Kerstmis vieren we eigenlijk niet de geboorte van christus, maar de winterzonnewende.

  De Germanen vierden rond Midwinter (21 december) reeds midwinter- of joelfeesten (winterzonnewende) waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet. In de Scandinavische talen heet Kerstmis tot op vandaag jul.

  In de vierde eeuw zorgden keizer Constantijn de Grote en de bisschoppen van de uit vervolging bevrijde vroege Kerk ervoor dat Kerstmis op 25 december zou worden gevierd. Op deze datum werd rond de Middellandse Zee tot dan toe de zonnegod vereerd onder vele verschillende namen zoals Ra in Egypte en Helios in Griekenland. In het late Romeinse Rijk was dit vooral de zonnegod Sol Invictus (=de onoverwinnelijke zon). Omdat Jezus het Licht van de Wereld genoemd werd, zou Constantijn I – volgens bepaalde auteurs – hebben besloten dat de geboorte van Christus op deze dag gevierd zou moeten worden. Bovendien – en dit feit is invloedrijker geweest bij de opkomst van de viering van de geboorte van Christus als Kerstmis – waren de dagen rond 25 december reeds de vrije feestdagen der saturnaliën.

  Bron: Wikipedia

  Kerstmis heeft dus meer met de omloopbaan van de Aarde om de zon te maken, het keerpunt dat de donkere tijd voorbij is, lees dag met het korste daglicht. Na kerst gaan de dagen weer lengen. Dit past precies in het verhaal dat jezus het licht is. Je moet dit niet letterlijk nemen, maar astronomisch. De duistere periode is voorbij (negatief), het licht keert weer terug (positief). Eigenlijk een oud gebruik dat in alle culturen voorkomt net zoals het oogstfeest….

Geef een reactie