Way to New Energy (E67) (video)

Labyrint: C02 als brandstof (video)

CO2, ofwel kooldioxide, we willen er niet teveel van uitstoten. Maar de auto aan de kant laten staan, daartoe zijn we ook niet bereid. Wat als we die CO2 nu eens omzetten in brandstof? Dat kan en nog rendabel ook! Er lijkt nu een veelbelovende techniek te zijn om het overschot aan elektriciteit uit duurzame bronnen op te slaan door CO2 te recyclen.

Het DIFFER-instituut uit Nieuwegein ontwikkelde een manier met plasma’s om CO2 op duurzame wijze om te zetten in koolstofhoudende brandstoffen, zoals methaan.

Een plasma wordt wel eens de vierde toestand van de materie genoemd, naast vast, vloeibaar en gas. Een plasma is bijvoorbeeld te vinden in een TL-buis. Een iets ander plasma gebruikt het DIFFER-instituut om CO2 uit elkaar te halen en als bouwsteen te gebruiken voor een nieuwe brandstof. De benodigde energie komt uit duurzame bronnen, die nu soms te veel energie leveren.

“In Duitsland gaan er nu ongeveer 25 elektriciteitscentrales ‘aan’ als de zon opgaat, dat zou je op willen slaan. Dat zou dus kunnen door CO2op te vangen van kolencentrales of auto’s en dit om te zetten naar bijvoorbeeld methaan. Als dat lukt heb je een mooie kringloop.” zegt Van de Sanden.

Het systeem werkt als volgt: eerst een brandbaar gas maken van CO2 en dan later het vrijkomende CO2 opvangen en weer een brandbaar gas van maken met energie uit duurzame bron.

Verder in Labyrint aandacht voor andere kringlopen, zoals die bij een boerderij in Uddel. Daar worden van het gas van koemest de boerderij en huizen in de omgeving verwarmd. En wordt koeienpis gebruikt om kroos en alg te kweken, wat vervolgens weer gebruikt wordt als voer voor de koeien. Ook hier geldt: sluit die kringloop! Volgens de Leidse professor Huub de Groot gaan we nog veel te veel uit van een economie gebaseerd op een lineair systeem waarbij de grondstof erin gaat en het afval het eindproduct is, terwijl dat laatste weer een grondstof moet worden.

De Amsterdamse hoogleraar Klaas Hellingwerf laat zien dat bewerkte algen in de toekomst misschien allerhande producten voor ons kunnen produceren. Op dit moment komt er uit zijn proefopstelling, alleen nog maar melkzuur, maar het doel is om over niet al te lange tijd een basis te leggen om kerosine te kunnen produceren.

Waar dit allemaal toe leidt, weet nu nog niemand, maar één ding is zeker: “we moeten van fossiele brandstoffen af en wel zo snel mogelijk,” besluit Van de Sanden.

Labyrint TV:       ‘CO2 als brandstof’

Datum:                24 november 2013
Tijdstip:               19:55 uur
Zender:               Nederland 2

www.labyrint.nl

De wereld is dichter bij schone energie (video)

Wetenschappers hebben een grote doorbraak bereikt op het gebied van kernfusie, maar je zult er vanwege de Amerikaanse shutdown niets over horen van de onderzoekers.

Een team van de National Ignition Facility* (NIF) in Californië is gedwongen met verlof en kan de nieuwste ontwikkelingen niet delen met de pers.

Tijdens een experiment dat afgelopen september is uitgevoerd, bleken de onderzoekers in staat om meer energie uit een fusiereactie te halen dan er nodig was aan brandstof.

Rentabiliteitsdrempel

Het experiment bestond uit 192 laserstralen die een reis aflegden van 1500 meter, waardoor het rendement met een factor biljard werd verhoogd. Gedurende 5 miljoenste van een seconde nam de energie van de laserstralen toe van één miljardste van een joule tot 4 miljoen joule.

Een doorbraak op het gebied van kernfusie wordt gezien als de heilige graal in de zoektocht naar een onbeperkte schone energiebron.

Wetenschappers menen dat we fusie in de toekomst kunnen gebruiken als brandstof zonder daarbij te hoeven denken aan het risico op nucleaire proliferatie of schade aan het milieu, omdat voor kernfusie zeer weinig hulpmiddelen nodig zijn.

Eén van de grootste uitdagingen waar wetenschappers de afgelopen 50 jaar mee hebben geworsteld is het passeren van de rentabiliteitsdrempel, zodat er meer energie uit de fusiereactie komt dan er nodig is aan benodigde brandstof.

Zon

Kernfusie moet niet worden verward met kernsplijting. In plaats van het splijten van de atoomkern, worden in het geval van kernfusie de kernen van verschillende atomen samengesmolten.

In het peperdure laboratorium van de NIF staat de grootste laser ter wereld. In Cadarache in Frankrijk wordt ook onderzoek gedaan naar kernfusie.

Voordat de Duitse fysicus Hans Bethe in 1938 het idee opperde dat de zon en de sterren hun energie opwekken door kernfusie, was het een raadsel waar al die energie vandaan kwam. De zon zet per seconde ongeveer 700 miljoen ton waterstof om in circa 695 miljoen ton helium. Het verschil is in energie omgezet.

* Het National Ignition Facility, of NIF, is een onderzoeksapparaat voor kernfusie gebaseerd op lasers. Het bevindt zich in het Lawrence Livermore National Laboratory inLivermore (Californië). NIF gebruikt krachtige lasers om een kleine hoeveelheid waterstof te verhitten en samen te persen tot het punt waar een kernfusiereactie optreedt. NIF is op dit gebied het grootste en krachtigste apparaat tot nu toe, en er wordt verwacht dat dit ook het eerste is dat het punt van “ontsteking” zal bereiken, zodat er meer energie geproduceerd wordt dan er in gaat om de reactie te starten.

Bron: niburu.nl , Cbsnews.com

 

ABHA Torus (video)

Who is Randy Powell and why is he claiming that a 9 digit pattern called Vortex Based Mathematics (V.B.M.), interconnects all of science, all of technology and all of nature around a Donut?

Most of us are familiar with Albert Einstein and most famously his theory on general relativity (E=MC2). Einstein also theorized another idea where he attempted to connect general relativity with the forces of electromagnetism as a unified field theory. Unfortunately, Einstein was never able to make this theoretical connection, even though his theory of general relativity suggested the possibility.

Decades later – Along comes Marko Rodin whose unique mathematical perspective has hailed him as the official discoverer of the 9 digit pattern that is the foundation for what is known as Vortex Based Mathematics.

Randy Powell being a student to Marko’s work took the fundamental sequence and by implementing the formula into a 3-D model, the shape of a Donut revealed itself. Randy learned very soon that the shape of the Donut was the universal geometric design for maximum efficiency in energy transformation, and an ecological method by which the universe reprocesses matter.

V.B.M. gave Randy additional insight into explaining how everything in the Universe, from the elements of the periodic table, to why every pattern in nature – from the spiral in our galaxy, to our own DNA, are all toroidal based.

Randy’s Donuts is Presented by TBLN Films in association with Neverending Light Productions.

Produced By:
Amardeep Kaleka, Curtis Hedges, J.D. Seraphine, Jose Escamilla, Laurie Knapp, Randy Powell, Reuben Langdon, Thomas Jane, and Tyler William Thurmond.

2013 Copyright © Randy’s Donuts Movie, LLC. All Rights Reserved.

Justin Hall-Tipping: Freeing energy from the grid (video)

What would happen if we could generate power from our windowpanes? In this moving talk, entrepreneur Justin Hall-Tipping shows the materials that could make that possible, and how questioning our notion of ‘normal’ can lead to extraordinary breakthroughs.

Kerngeleerde Mehran Keshe over vrije energie (video)

Op zaterdag 26 november jongstleden was nucleair wetenschapper Mehran Keshe in het Evoluon in Eindhoven om een lezing te geven over zijn ontdekkingen op het gebied van alternatieve, vrije energie.

Over zijn ruimtevaartprogramma is Keshe duidelijk: interstellair reizen behoort binnenkort tot de mogelijkheden, op een comfortabele wijze en supersnel.

Zijn ontwikkelde technologie zorgt namelijk voor een eigen atmosfeer rond het ruimteschip die reageert op magnetische velden. Op wetenschappelijk gebied is Iran vele lichtjaren verder dan de westerse wereld, aldus Keshe.

Eén van de apparaten die Keshe op tafel had staan maakte ter plekke koolstof uit de in de lucht aanwezige CO2. Met deze zuivere koolstof kunnen diverse aandoeningen als Alzheimer en MS (multiple sclerose) succesvol worden behandeld door aangetaste koolstofdeeltjes in het lichaam te vervangen door koolstof in zuivere diamantvorm.

Keshe geeft aan dat de oude wetenschap een keer op de schop moet en er ruimte moet komen voor een nieuwe manier van denken. Zo begrijpt hij bijvoorbeeld niet dat de wetenschap ons heeft doen geloven dat zich in het binnenste van de Aarde of de Zon een ijzeren kern bevindt.

Bekijk hier de gehele lezing van Mehran Keshe.

Bron: Keshefoundation.com

1 2 3 12