Draadloze elektriciteit binnen handbereik?

Nicolas TeslaHet leek tot nu onmogelijk om elektriciteit via de lucht over te brengen. Amerikaanse natuurkundigen zijn erin geslaagd een gloeilamp draadloos te laten branden. Een laptop of een pacemaker zonder kabel opladen. Amerikaanse natuurkundigen onder leiding van Marin Soljacic schrijven in het vakblad Science dat het mogelijk is: elektriciteit via de lucht.

Een laptop of een pacemaker zonder kabel opladen. Amerikaanse natuurkundigen onder leiding van Marin Soljacic schrijven in het vakblad Science dat het mogelijk is: elektriciteit via de lucht.

Een technisch team uit Cambridge (VS) heeft zonder bedrading een gloeilamp laten branden. De onderzoekers gebruiken een oud principe, zogenaamde magnetische inductie. Hoe werkt dat? Zet twee spoelen vlak bij elkaar. Maar ze mogen geen contact maken. Laat door één spoel een stroompje lopen en de andere spoel zal dat stroompje overnemen. Dat gebeurt doordat rond de eerste spoel een magnetisch veld ontstaat, dat de andere spoel oppikt. Maar zodra de zender en ontvanger verder dan een penlengte uit elkaar staan, is het veld is te zwak voor energieoverdracht. Dat laatste probleem hebben de natuurkundigen uit Cambridge opgelost.

De oplossing bleek simpel. De twee koperen spoelen in de nieuwste opstelling zijn precies zo ontworpen dat de ene spoel ultragevoelig is voor het magnetisch veld dat de andere spoel opwekt. De natuurkundigen verbazen zich erover, dat ze het niet eerder hebben bedacht.

De gevoeligheid van spoelen heeft te maken met resonantie. Dat verschijnsel komt ook voor bij geluid. Het effect is zo sterk, dat een gil in een ruimte met verschillende glazen, precies één glas kan doen meetrillen. Het werkt zo. De glazen zijn ieder met water gevuld tot een verschillend peil. Door het waterpeil heeft elk glas een eigen akoestische gevoeligheid. Dat betekent dat het glas bijzonder ontvankelijk is voor hele specifieke geluidstrillingen. Als een gillend iemand precies die geluidstrillingen maakt, trilt dat glas mee.

De overdracht van elektriciteit in de nieuwe techniek werkt net zo. In plaats van geluidstrillingen gebruiken de natuurkundigen een precies ontworpen magnetisch veld. Als dat veld de ultragevoelige ‘eindspoel’ van de gloeilamp bereikt, vergelijkbaar met geluid dat tegen het wijnglas trilt, gaat de gloeilamp branden. Daarbij overbrugt de energie een afstand van twee meter. Maar niet alle energie haalt de overkant. Slechts veertig procent van de oorspronkelijke stroom doet de lamp branden.

Dat betekent dat zestig procent energie verloren gaat. Wat daarmee gebeurt, beschrijven de wetenschappers niet. Voor mensen is het ongevaarlijk, net als andere magnetische velden.

Maar hoe zit het dan met het milieu? Als de techniek nu toegepast zou worden, zou het draadloze energieverlies het wereldwijde energieverbruik flink kunnen verhogen. Daarom is het nog niet toepasbaar. Volgens de natuurkundigen zal het milieu in toekomst worden ontlast, omdat accu’s en batterijen praktisch overbodig zullen worden. En, zegt onderzoeksleider Marin Soljacic, je hoeft nooit meer de noodkreten van je leeggelopen mobieltje aan te horen. Maar dan moet je wel altijd een spoel aan hebben staan.

Links:
Electrische velden

Bron: VPRO Tegenlicht

Klanten Energiebedrijven hebben teveel betaald

Minister Maria van der HoevenVrijwel de hele Tweede Kamer wil dat de energiebedrijven geld terugbetalen aan hun klanten, omdat over de periode 2003-2005 een kleine 400 miljoen euro teveel in rekening is gebracht aan transporttarieven. Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) zegde donderdag toe dit te zullen bespreken in het overleg dat zij gaat voeren met de aandeelhouders van de energiebedrijven, dus provincies en gemeenten.

NMa
Uit onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is gebleken dat de vier grootste energiemaatschappijen (Essent, Nuon, Eneco en Delta) meer winst maakten dan de NMa wenselijk achtte. Ze overtraden daarmee niet de wet en de NMa had niet de mogelijkheid tussentijds in te grijpen. Wel heeft de NMa aangekondigd de regels rond de tarieven aan te scherpen.

Besluit
Van der Hoeven maakte in het overleg met de Kamer duidelijk dat ze vasthoudt aan het besluit om de energiebedrijven te splitsen in een publiek netwerkdeel en een commercieel bedrijf dat de energie levert. Volgende week vindt hierover een naar verwachting pittig debat plaats in de Eerste Kamer.

De Tweede Kamer besloot eerder al tot zo’n verplichte splitsing, maar de senaat veranderde die wetgeving. Door een motie van de Eerste Kamer werd de wet zo veranderd dat de bedrijven pas hoeven te splitsen, als ze niet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Activiteiten
Een van die voorwaarden was dat ze geen buitenlandse activiteiten zouden ondernemen, omdat daardoor commerciële risico’s ontstaan die de netwerken in Nederland in gevaar brengen.

Na die motie kondigden Essent en Nuon een fusie aan, die hen is staat moest stellen beter internationaal te opereren. Bovendien kocht Delta een Belgisch afvalverwerkingsbedrijf. Een meerderheid van PvdA, CDA en VVD in de Tweede Kamer vindt met de minister dat de maat vol is en dat de bedrijven nu snel gesplitst moeten worden. SP, ChristenUnie en PVV zijn het daar niet mee eens.

links:
NMa
NMa: aangepaste kaders voor tariefregulering energietransport
NMa werkt aan betere webinformatie voor energieconsument

Energie en Milieu: Biobrandstoffen

Mais als biobrandstofVanaf 2010 moet in Nederland 5,75 procent van de benzine en diesel voor het verkeer ‘groen’ zijn. Voor 2007 is dat 2 procent. De landbouw is de belangrijkste energieleverancier van biobrandstoffen. Biodiesel, als brandstof voor dieselmotoren, wordt onder andere gewonnen uit koolzaadolie, sojaolie, palmolie, zonnebloemolie en jatropha. Bio-ethanol, als brandstof voor benzine-auto’s, wordt gewonnen uit graan, suikerbieten en suikerriet.

Sojabonen als biobrandstof Biobrandstof is in principe klimaatneutraal. De gewassen nemen tijdens hun groei CO2 op uit de lucht. Bij verbranding van de olie of alcohol uit deze planten komt de CO2 weer vrij. Het gaat hier om een korte cyclus, die niet te vergelijken is met de verbranding van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool. Daarbij komt CO2 vrij dat in de oertijd is gevormd en dat nu als ‘extra’ in de atmosfeer terechtkomt.

Biodiesel of –benzine die verkrijgbaar is bij tankstations is in de meeste gevallen een mengsel van conventionele brandstof met pure plantaardige olie (PPO). In principe levert deze biobrandstof geen technische problemen op voor (nieuwe) auto’s. Om te rijden op PPO moet de auto worden omgebouwd, wat kostbaar is.

Voordelen:
– Biobrandstof levert geen bijdrage aan het versterkt broeikaseffect.
– Biomassa kan op grote schaal verbouwd worden.

Nadelen:
-Verbouwing van gewassen voor biobrandstof kan ten koste gaan van de voedselvoorziening en leidt tot schade aan de natuur.
-Voor grootschalig gebruik afhankelijk van landbouwgronden buiten de EU.
Bemesting van de gewassen draagt bij aan het broeikaseffect.
-Er is energie nodig voor het transport en de verwerking van biomassa.

De schattingen voor een nieuwe generatie biobrandstoffen, waarbij biomassa wordt vergast, zien er gunstiger uit voor het milieu. Het zal alleen nog enige tijd duren voordat deze methode rendabel is.

1 13 14 15