Goudzoekers: Nederland Modderland (video)

Nederland dreigt de boot weer eens te missen. Het zou als ondernemend, duurzaam en vernieuwend land weer op de kaart gezet worden -dat was wat Balkenende voor ogen had, toen hij in 2003 het Innovatie Platform oprichtte. Hoe is het nu met dat ‘swingende kennisland’?

The Consumer (video)

Jeremy Rifkin on global issues and the future of our planet

Jeremy Rifkin is een Amerikaanse econoom, die pleit voor een Derde Industriële Revolutie. In het huidige klimaatdebat neemt hij een speciale plaats in. Rifkin is een groot bewonderaar van Al Gore, maar zelfs nu uit Climate Gate is gebleken dat de anti-CO2 propaganda gebaseerd was op eenzijdig gemanipuleerde wetenschappelijke gegevens, blijft het pleidooi van Rifkin recht overeind. Volgens Rifkin heeft de globalisering zijn grenzen bereikt, omdat deze economie gebaseerd is op de energie uit fossiele brandstoffen. De huidige ontwikkeling van de personal computer en van Internet kan echter leiden tot een nieuwe industriële revolutie, waarin ieder huishouden zelf de benodigde energie opwekt.

Hij baseert zijn ‘Third Industrial Revolution’ op vier pijlers:

  1. de produktie van hernieuwbare energie
  2. de herinrichting van de gebouwen zodat deze instaan voor hun eigen energieverbruik en beperking van hun CO²-uitstoot
  3. de opslag van energie om plotse uitvallen op het energienetwerk te voorkomen
  4. de verdeling van de energie via smart grids waarbij elke gebruiker ook leverancier wordt.

Deze vier pijlers vindt Rifkin terug in Vlaanderen in Actie, het toekomstplan waarmee de Vlaamse Regering naar de top vijf van Europese regio’s wil tegen 2020. De Vlaamse doelstelling om tegen 2020 minstens 13 % van de totale energievoorziening uit hernieuwbare energie te halen, springt het meest in het oog.

Nederlanders gooien per jaar 2,4 miljard euro aan voedsel weg

Minstens 1 miljard mensen lijden honger. Maar wij, De consumenten, gooien 10% van ons eten onnodig in de vuilnisbak! Taste the Waste wil daar verandering in brengen. Eén van de (vele) oplossingen voor het wereldvoedselprobleem is het tegengaan van voedselverspilling. Veel moeite hoeft het niet te kosten, en ja: je spaart er ook nog geld mee uit!

De komende veertig jaar staan we voor een enorme uitdaging. Klimaatveranderingen, toenemende land- en waterschaarste, druk op natuurlijke hulpbronnen, een groeiende bevolking, stijgende welvaart en een nog grotere vraag naar voedsel. Eén van de (vele) oplossingen voor het wereldvoedselprobleem is het tegengaan van voedselverspilling. Terwijl ruim 1 miljard mensen honger lijden, gooien wij, als consument ,10%  van ons voedsel onnodig in de vuilnisbak! Dat is jaarlijks €2,4 miljard aan eetbaar voedsel en ruim € 400,- per huishouden.

Voedselverspilling vindt plaats binnen de gehele keten: van boer tot consument en alle schakels daartussen. Meer dan 40% van het voedsel gaat verloren tussen ploeg en bord. Ongeveer de helft hiervan vindt plaats bij de primaire productie.Doelstelling: 20 % minder verspilling in 2015
Het Ministerie van LNV wil verspilling op drie manieren aanpakken, en hiermee rond 2015 een 20% reductie bereiken van de voedselverspilling in Nederland ! En dat wil het ministerie op drie manieren doen:

  • voorkomen dat keten en consument daadwerkelijk voedsel weggooien, maar ook door voedsel langer houdbaar te laten blijven.
  • Het weggegooide voedsel zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken.
  • Ketenefficiëntie; de schakels beter op elkaar laten aansluiten.

Lees meer in het artikel 20 % minder voedselverspilling in 2015

Wat is er te doen op Wereldvoedseldag?
Op het gebied van voedselverspilling valt dus nog een wereld te winnen. Daarom worden er op Wereldvoedseldag, 16 oktober, op diverse plaatsen in het land filmevenementen georganiseerd om dit probleem onder de aandacht te brengen. Daarnaast zal op verschillende manieren door de Nederlandse Publieke Omroep aandacht worden besteed aan het onderwerp en heeft het Cinekid Festival een speciaal programma voor het primair onderwijs samengesteld over voedsel en voedselverspilling. Als u zelf ook iets speciaals rond dit onderwerp wilt organiseren, dan kunt zich aanmelden op www.wereldvoedseldag.nl

Taste the Waste – Trailer from bosrtv on Vimeo.

Ondernemers komen met oplossing op het gebied van biodiversiteit

Den Haag, 30 Juli 2010 /EZPress/ – Garnalen vissen zonder de bodem te raken, koraal kweken in een aquarium en een nieuw soort vegetatiedak. Het zijn enkele voorbeelden van 8 ondernemers die nieuwe producten ontwikkelen die bijdragen aan het behoud van biodiversiteit. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt deze projecten met in totaal 2,2 miljoen euro.

De 8 ondernemers hebben deelgenomen aan het programma Small Business Innovation and Research (SBIR) voor biodiversiteit. Hierin konden ondernemers voorstellen indienen die een oplossing bieden voor een maatschappelijk probleem rond biodiversiteit. Uit 20 haalbaarheidsonderzoeken zijn 8 projecten geselecteerd die het sterkst scoren op het behoud van biodiversiteit, vernieuwend zijn en economisch een goede kans van slagen hebben. De projectkosten liggen tussen 136.000 en 432.000 euro.

LNV heeft binnen het Rijk één van de grootste SBIR-programma`s voor thema`s als Eiwittransitie, Duurzame stalsystemen en Biobased economy. SBIR is een methodiek, waarbij de overheid aan het bedrijfsleven oplossingen vraagt voor maatschappelijke problemen. Dit doet zij door middel van aanbesteding van opdrachten voor onderzoek en ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. Het programma wil daarbij vooral kleine en middelgrote bedrijven uitdagen tot het doen van grensverleggend onderzoek.

Bron: Ministerie van LNV

Help mee biologische consumpties BTW vrij te maken

Er is een initiatief gestart om bij wijze van experiment te proberen alle biologische producten BTW-vrij te maken, en dat voor een periode van tenminste 2 jaar. Wanneer er 40.000 handtekeningen zijn voor een petitie met dit voorstel, moet het voorstel in de Tweede Kamer worden behandeld.

Als tijdelijk de BTW op Eko-eten wordt afgeschaft, zal de vraag daarnaar toenemen. En wanneer het volume groter wordt, kunnen de prijzen dalen enz.

In navolging van het stimuleringsbeleid in de autobranche, waarbij flinke kortingen worden gegeven op de bijtelling en de bpm van milieuvriendelijke auto’s, moet dit verzoek een simpel hamerstuk in de Tweede Kamer kunnen zijn.

Geef je stem via de onderstaande link.

Bij 40.000 handtekeningen wordt het in de Tweede Kamer behandeld.

//www.biobtwvrij.nl/

1 2 3