De koningin van Nederland begrijpt het… (video)

Koningin Beatrix vindt dat we zorgeloos omspringen met onze kostbare planeet en dat wat zij ons geeft slecht verdeeld wordt.

Ook vindt ze dat zelfzucht en de hang naar overdaad blind maken voor de schade aan onze natuurlijke omgeving en gemeenschapszin ondermijnen. Dat zei de vorstin tijdens haar jaarlijkse kersttoespraak.

De koningin vindt dat mensen niet alleen gericht moeten zijn op eigen gewin en voegde toe dat geldzucht en zich verrijken het doel van de economie vervormen. Ze meent juist dat in elke besluitvorming de kwaliteit van de toekomst moet meetellen.

Beatrix noemt het wel bemoedigend dat er vele initiatieven zijn gestart om bewust om te gaan met de Aarde. Ze vindt echter dat deze ondergesneeuwd raken door de constante focus op economische groei. De vorstin roept mensen op zich in te zetten voor de natuur en de leefomgeving.

De koningin citeerde de Indiase onafhankelijkheidsstrijder Mahatma Gandhi die eens zei dat de Aarde wel genoeg heeft voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte.

Verschillende Kamerleden reageerden op twitter met instemming op de tekst van de koningin. “Precies de juiste boodschap van onze Koningin: “Meer laten gelden dan geld alleen…” Duurzaamheid als centraal thema. #kersttoespraak,” twitterde GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren.

Diederik Samsom (PvdA) twitterde: “De Koningin laat even onomwonden weten wat ze van 130-km-per-uur-weg-met-de-natuur vindt. Hele Kerstboodschap over milieu en natuur #mooi.”

Ook vanuit de regeringspartijen kwam goedkeuring. “Kerstboodschap koningin: oproep tot duurzaamheid. Niet als bijzin, maar als centraal thema. Indrukwekkend,” stelde CDA-Kamerlid Marieke van der Werf.

Dat Beatrix een lans brak voor duurzaamheid en milieu viel niet goed bij de PVV. Geert Wilders maakte zich opnieuw kwaad over de kersttoespraak en twitterde zondag “Mijn hemel is de Majesteit stiekum lid geworden van GroenLinks?”. In september presenteerde hij nog een wetsvoorstel waarin hij pleit voor het beperken van de bestuurlijke taken van het staatshoofd. Dat zou hij willen doen door in de grondwet vast te laten leggen dat de koningin uit de regering stapt.

Bronnen: Depers.nl en Telegraaf.nl

Goudzoekers: Nederland Modderland (video)

Nederland dreigt de boot weer eens te missen. Het zou als ondernemend, duurzaam en vernieuwend land weer op de kaart gezet worden -dat was wat Balkenende voor ogen had, toen hij in 2003 het Innovatie Platform oprichtte. Hoe is het nu met dat ‘swingende kennisland’?

The Consumer (video)

Jeremy Rifkin on global issues and the future of our planet

Jeremy Rifkin is een Amerikaanse econoom, die pleit voor een Derde Industriële Revolutie. In het huidige klimaatdebat neemt hij een speciale plaats in. Rifkin is een groot bewonderaar van Al Gore, maar zelfs nu uit Climate Gate is gebleken dat de anti-CO2 propaganda gebaseerd was op eenzijdig gemanipuleerde wetenschappelijke gegevens, blijft het pleidooi van Rifkin recht overeind. Volgens Rifkin heeft de globalisering zijn grenzen bereikt, omdat deze economie gebaseerd is op de energie uit fossiele brandstoffen. De huidige ontwikkeling van de personal computer en van Internet kan echter leiden tot een nieuwe industriële revolutie, waarin ieder huishouden zelf de benodigde energie opwekt.

Hij baseert zijn ‘Third Industrial Revolution’ op vier pijlers:

  1. de produktie van hernieuwbare energie
  2. de herinrichting van de gebouwen zodat deze instaan voor hun eigen energieverbruik en beperking van hun CO˛-uitstoot
  3. de opslag van energie om plotse uitvallen op het energienetwerk te voorkomen
  4. de verdeling van de energie via smart grids waarbij elke gebruiker ook leverancier wordt.

Deze vier pijlers vindt Rifkin terug in Vlaanderen in Actie, het toekomstplan waarmee de Vlaamse Regering naar de top vijf van Europese regio’s wil tegen 2020. De Vlaamse doelstelling om tegen 2020 minstens 13 % van de totale energievoorziening uit hernieuwbare energie te halen, springt het meest in het oog.

Nederlanders gooien per jaar 2,4 miljard euro aan voedsel weg

Minstens 1 miljard mensen lijden honger. Maar wij, De consumenten, gooien 10% van ons eten onnodig in de vuilnisbak! Taste the Waste wil daar verandering in brengen. Eén van de (vele) oplossingen voor het wereldvoedselprobleem is het tegengaan van voedselverspilling. Veel moeite hoeft het niet te kosten, en ja: je spaart er ook nog geld mee uit!

De komende veertig jaar staan we voor een enorme uitdaging. Klimaatveranderingen, toenemende land- en waterschaarste, druk op natuurlijke hulpbronnen, een groeiende bevolking, stijgende welvaart en een nog grotere vraag naar voedsel. Eén van de (vele) oplossingen voor het wereldvoedselprobleem is het tegengaan van voedselverspilling. Terwijl ruim 1 miljard mensen honger lijden, gooien wij, als consument ,10%  van ons voedsel onnodig in de vuilnisbak! Dat is jaarlijks €2,4 miljard aan eetbaar voedsel en ruim € 400,- per huishouden.

Voedselverspilling vindt plaats binnen de gehele keten: van boer tot consument en alle schakels daartussen. Meer dan 40% van het voedsel gaat verloren tussen ploeg en bord. Ongeveer de helft hiervan vindt plaats bij de primaire productie.Doelstelling: 20 % minder verspilling in 2015
Het Ministerie van LNV wil verspilling op drie manieren aanpakken, en hiermee rond 2015 een 20% reductie bereiken van de voedselverspilling in Nederland ! En dat wil het ministerie op drie manieren doen:

  • voorkomen dat keten en consument daadwerkelijk voedsel weggooien, maar ook door voedsel langer houdbaar te laten blijven.
  • Het weggegooide voedsel zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken.
  • Ketenefficiëntie; de schakels beter op elkaar laten aansluiten.

Lees meer in het artikel 20 % minder voedselverspilling in 2015

Wat is er te doen op Wereldvoedseldag?
Op het gebied van voedselverspilling valt dus nog een wereld te winnen. Daarom worden er op Wereldvoedseldag, 16 oktober, op diverse plaatsen in het land filmevenementen georganiseerd om dit probleem onder de aandacht te brengen. Daarnaast zal op verschillende manieren door de Nederlandse Publieke Omroep aandacht worden besteed aan het onderwerp en heeft het Cinekid Festival een speciaal programma voor het primair onderwijs samengesteld over voedsel en voedselverspilling. Als u zelf ook iets speciaals rond dit onderwerp wilt organiseren, dan kunt zich aanmelden op www.wereldvoedseldag.nl

Taste the Waste – Trailer from bosrtv on Vimeo.

1 2 3 4