Koop een ONEforONE Waterfles en steun een goed doel (video)

Schoon kraanwater vinden wij hier heel normaal. Je draait de kraan open en je kan drinken. In ontwikkelingslanden is dat beslist niet gewoon.

ONEforONE helpt daar verandering in te brengen met de ONEforONE Waterfles.

Één aankoop betekent al een leven lang schoon drinkwater voor iemand in een ontwikkelingsland.

Bestel nu een duurzame waterfles en help iemand in Afrika aan een leven lang schoon drinkwater.

Stichting AAP roept op tot actie tegen nieuwe Wet Natuur

Stichting AAP roept iedereen op te reageren op het rampzalige wetsontwerp Wet Natuur van het ministerie van EL&I. In de nieuwe Wet Natuur worden alleen nog de met acuut uitsterven bedreigde diersoorten beschermd. Alle andere diersoorten raken hun bescherming kwijt, ook kwetsbare soorten. AAP is van oordeel dat nieuwe wetgeving ten aanzien van het beschermen van dieren en/of natuur op een maatschappelijk verantwoord niveau moet zijn. Bovendien zou deze afgestemd moeten zijn op de positie die dieren in de 21e eeuw in onze maatschappij innemen.

AAP heeft dan ook grote bezwaren tegen deze wet om onder meer de volgende redenen:

•     De nieuwe Wet Natuur verplicht provincies om invasieve exoten

(soorten die van oorsprong niet in Nederland thuis horen) volledig uit te roeien. Hierbij wordt er gemakshalve vanuit gegaan dat deze dieren altijd en overal schadelijk zijn. Het welzijn van de dieren speelt hierbij geen enkele rol. Er wordt ook niet gekeken naar mogelijke alternatieven, zoals het opvangen van deze dieren in gespecialiseerde opvangcentra (zoals Stichting AAP), of het vangen, onvruchtbaar maken en weer terugplaatsen van deze dieren. Tot nu toe heeft AAP veel invasieve exoten liefdevol kunnen opvangen, zoals Pallas’ eekhoorn Titaan. Titaan kwam uit een kolonie Pallas’ eekhoorns die in de buurt van Weert in het wild leven. Volgens de nieuwe wet mag deze gehele kolonie – tussen de 100 en 300 dieren – zonder pardon worden uitgeroeid.

•     Ook verwilderde huisdiersoorten worden vogelvrij verklaard. Daarbij

maakt het niet uit of het om een ontsnapte huiskat of een verwilderde exoot gaat. Ook deze dieren mogen zomaar afgeknald worden. Stelt u zich eens voor wat dat zou betekenen voor ontsnapte dieren als wallaby Rufo, die zwervend in de buurt van Putten aangetroffen werd en die ondertussen door AAP opgeknapt en herplaatst is. Of wasbeer Tonkawa, die zwemmend in de grachten van Amsterdam gesignaleerd werd en vervolgens bij AAP gebracht.

•     Volgens de nieuwe wet moet in de toekomst, als economische belangen

en het belang van het dier botsen, een afweging gemaakt worden. Het belang van dieren wordt in de praktijk volledig ondergeschikt gemaakt aan allerlei economische belangen, hoe groot of klein ook. Juist levende wezens die niet voor zichzelf kunnen opkomen, verdienen bescherming. Immers, de kwaliteit van een samenleving is af te leiden uit de manier waarop ze met de zwaksten in de samenleving omgaat…

•     In de nieuwe Wet Natuur wordt nergens de intrinsieke waarde van

dieren erkend. Er is dan ook nauwelijks sprake van terughoudendheid ten aanzien van het verstoren of doden van dieren.

•     AAP vindt het onbegrijpelijk dat juist de handel in exotische

dieren buiten schot blijft in de nieuwe Wet Natuur. Er worden dagelijks duizenden exoten ons land ingevoerd, met alle risico´s van dien. Doordat er nauwelijks zicht is op de handel en deze onvoldoende wordt ingeperkt, is het risico op zoönosen -door dieren op mensen overdraagbare ziekten– groter dan noodzakelijk. Zeker bij uit het wild gevangen dieren weet je niet wat je onbedoeld in huis haalt, dus AAP pleit ervoor deze dieren met rust te laten en hen in het wild te laten leven. En dan hebben we het nog niet eens over het gigantische leed dat deze dieren wordt aangedaan als ze worden losgerukt uit hun natuurlijke omgeving, weg van hun familie en soortgenoten, om hun verdere leven meestal in eenzaamheid in een hok of kooi in een huiskamer of kelder te moeten doorbrengen. Voorbeeld hiervan is groene meerkat Moussa, die ruim 20 jaar in een veel te kleine vogelkooi opgesloten zat.

Stichting AAP zal uiteraard krachtig protesteren tegen implementatie van deze wet en roept ook haar achterban op om te reageren op de consulatie op www.internetconsultatie.nl/wetnatuur. Dit kan tot vrijdag 18 november 2011. AAP biedt hulp bij het beantwoorden van de vragen via haar website www.aap.nl.

Dieren- en natuurliefhebbers worden tevens opgeroepen de petitie te tekenen op laatdedierennietschieten.petities.nl.

AAP laat de dieren niet schieten, en u?

David van Gennep

Directeur/bestuurder Stichting AAP

Ahmed Marcouch en Loretta Schrijver verkopen Dakloze Apenkrant

Almere, 26 mei 2011 – Ahmed Marcouch en Loretta Schrijver gaan maandag in Amsterdam de straat op om een speciale editie van de daklozenkrant Z! te verkopen. Wie komende weken een Z! koopt, krijgt daar een speciale krant over dakloze apen bij, de Aap. Het opvanghuis van Stichting AAP zit overvol, waardoor 350 apen onder erbarmelijke omstandigheden wachten op onderdak. De Aap is een onderdeel van een grote campagne waarmee AAP geld wil inzamelen voor een nieuw apenhuis.

De eerste exemplaren van de Aap worden maandag om 12 uur verkocht door Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch en televisiepresentatrice en AAP-ambassadrice Loretta Schrijver. Zij doen dit samen met dakloze Samy op zijn vaste verkoopplek voor Albert Heijn aan de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. Ook in Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht zijn de komende weken speciale edities van de diverse daklozenkranten te koop.

Wat:          Ahmed Marcouch en Loretta Schrijver verkopen de Aap
Datum:     Maandag 30 mei 2011
Locatie:    Voor Albert Heijn, Nieuwezijds Voorburgwal 226 (MagnaPlaza) in Amsterdam
Tijd:          12.00 – 13.00 uur

De Aap is een samenwerking tussen AAP en daklozenkrant Z!. Met de speciale krant voor dakloze apen vragen de daklozen aandacht voor de noodzaak van een nieuw apenhuis. De opvang van AAP in Almere is de grootste van Europa, maar zit overvol. Hierdoor wachten ruim 350 dieren op onderdak bij AAP. Tot die tijd leven ze onder erbarmelijke omstandigheden. Zoals Nadia die door een toerist uit Marokko werd meegesmokkeld en nu in een donkere garagebox tussen haar eigen uitwerpselen leeft. Het nieuwe opvanghuis, waarin twee keer zo veel apen opgevangen kunnen worden, kost 2,4 miljoen euro en moet in 2012 klaar zijn. Met de daklozencampagne hoopt AAP minstens € 440.000,- binnen te halen.

“Toeristen smokkelen jaarlijks honderden apen uit landen als Marokko”, weet David van Gennep, directeur van Stichting AAP. “Thuis ontpoppen de schattige diertjes zich al snel tot onhoudbare, wilde dieren. AAP vangt deze apen, maar bijvoorbeeld ook uitgerangeerde circusdieren, op. Mensen kunnen deze dieren helpen door te doneren via de website van AAP. Zo kunnen we een groter apenhuis bouwen om meer apen onderdak te bieden.”

De Aap is van 30 mei tot en met 23 juni verkrijgbaar bij verkopers van daklozenkrant Z!. De opbrengst van de krant gaat volledig naar de daklozen zelf. De krant is ook online te lezen via //dakloze.aap.nl. Hierop staan ook de mogelijkheden om te doneren aan Stichting AAP. Naast geld kunnen bezoekers bijvoorbeeld ook hun Air Miles of ING-rentepunten doneren. Wie AAP online steunt kan een ‘bouwhelmpje’ verdienen die via social media kan worden gedeeld.

 

Tiendaagse Sponsorloop voor Desudo

Voor Desudo Blindengeleidehonden gaan Maikel Bader & Geert Schoormans in maart 2011 van Lelystad naar Antwerpen lopen. Omdat hun blindengeleidehonden uiteraard ook meelopen kunnen ze niet al te lange stukken achter elkaar lopen. Daarom lopen ze in 10 dagen van Lelystad naar Antwerpen. Welke dorpen en steden ze aan doen kunt u zien bij “Route” op hun website: tiendaagse.com

De opleiding van een blindengeleidehond kost erg veel geld. Helaas worden daarnaast maar ongeveer 2/3 van de kosten vergoed door de ziektekostenverzekeraar. (het kost gemiddeld €25.000-, om een hond op te leiden)  1/3 van de kosten moet Desudo dus bekostigen uit giften, donaties en sponsoren. Niet alleen de kosten voor het opleiden van de blindengeleidehonden zijn er maar ook de kosten voor bijvoorbeeld het onderhouden van het terrein en de kennels.

Wij hopen dat ook u het sponsorformulier invult en opstuurt naar Desudo.

Namens Maikel Bader en Geert Schoormans bedankt voor uw steun.

 

Exclusive video of Roger Waters & David Gilmour

Here is a 2 minute taster of the gig David and Roger did together for The Hoping Foundation back in July. The sound quality is crap but it was a great night for them. Please support the Hoping Foundation, they are doing great work for refugee children. David and Roger have given the charity the whole 29 mins and I’m told they’re going to put it up at approximately 5.00pm (UK time) on Monday.

Go to hopingfoundation.org to see the video and please support the charity if you can.

Here you can see the teaser!

Miljardairs geven aan goede doelen

Wat zou je doen met een miljoen? Amerikaanse miljardairs weten daar wel raad mee. Tientallen van hen beloven dat ze minimaal de helft van hun vermogen aan goede doelen zullen geven.

Microsoft-oprichter Bill Gates en collega-miljardair Warren Buffett kwamen met dit idee. Ze hebben alle Amerikaanse rijkaards opgeroepen zeker de helft van hun geld af te staan aan goede doelen. Binnen anderhalve maand gaven 44 miljardairs zich op voor dit project.

Op de website The Pledge zie je de deelnemerslijst van mensen die beloven het grootste deel van hun vermogen weg te geven. Wanneer je naar de naam van de deelnemer kijkt, zie je daarbij een brief waarin staat waarom ze meedoen en waar ze hun geld aan willen schenken.

Bron: Sevendays

1 2 3