Goochelmap 27-08-2016, welke plaats is dit?

Goochelmap-27082016

Lang geleden, maar nu weer een Goochelmap, test je geografische kennis van Nederland, welke plaats is dit?

Goochelmap 2012 week 47

Deze week iets moeilijker, wat is dit?

Goochelmap 2012 week 46

Welke plaats is dit?

Mirakel heeft het goed, dit is inderdaad Naarden.

Naarden is een van de best bewaarde vestingsteden in Europa en vooral beroemd om zijn unieke stervorm. De vesting heeft zes bastions, een dubbele omwalling en dubbele grachtengordel. Er is goed te wandelen over de verdedigingswerken. Ook een rondvaart rond de werken is mogelijk. De omvangrijke, uitstekend gerestaureerde vesting, waarvan de meeste delen uit de 17e eeuw over zijn, is voor het grootste deel vrij toegankelijk. De vesting biedt ook onderdak aan het Nederlands Vestingmuseum in het bastion Turfpoort. Hier kan de bezoeker zien hoe een vesting er tijdens het gebruik uitzag, en verder de collectie voorwerpen van 1350 tot 1945 bekijken. Tijdens de frequente activiteiten in het museum, binnen zowel als buiten, kunnen bezoekers ook ervaren hoe het er in een vesting aan toe ging. Het Waterliniepad loopt om de vesting heen waardoor de omvang van de werken goed zichtbaar wordt. Tevens biedt de vesting onderdak aan het tweejaarlijkse, landelijke FotoFestival Naarden. De complete vesting is nog steeds eigendom van de Staat. Na opheffing van de militaire functie zijn de delen ervan successievelijk van Defensie overgeheveld naar de portefeuille van deRijksgebouwendienst. De vesting is een beschermd stadsgezicht.

Zie ook: //www.naarden.nl/

 

Goochelmap 2012 week 45

Deze week een makkie, wat is dit?

Zoals gewoonlijk heeft Dirk weer het juiste antwoord gegeven, Slot Loevestein.

Loevestein is een kasteel en fort, dat valt onder de gemeente Zaltbommel, en even ten noordwesten van het dorp Poederoijen is gelegen aan het einde van de Schouwendijk in de uiterwaarden van deWaal en de Afgedamde Maas.

Ridder Dirc Loef van Horne gaf rond 1357 opdracht tot de bouw van het kasteel. Hij gebruikte het als woonhuis, van waaruit hij rooftochten kon houden en illegale tol kon heffen. Na hem kwam het slot in handen van de heer van Holland en werd het gebruikt als verdedigingswerk tegen andere feodale heren. In het begin van de Tachtigjarige Oorlog, toen het kasteel was bezet door Spanjaarden, werd het in opdracht van Willem van Oranje eenvoudig ingenomen door de geuzenleider Herman de Ruyter. De Spanjaarden veroverden het nog één keer terug, maar daarna bleef het Staats bezit. Tot na deBelgische Revolutie deed het kasteel dienst als staatsgevangenis, met als bekendste gevangene Hugo de Groot, die na twee jaar kon vluchten met behulp van een boekenkist. In Staatse handen kreeg het moderne verdedigingswerken en werd het als fort onderdeel van de Oude en de latere Nieuwe Hollandse Waterlinie. De militaire functie werd in 1951 opgeheven. Van 1925 tot 1986 werd het complex gerestaureerd; momenteel doet het dienst als rijksmuseum en heeft het de status van rijksmonument.

Zie: //www.slotloevestein.nl

 

Goochelmap is terug, Goochelmap 2012 week 44

Goochelmap is terug, wat is dit???

Dirk heeft het goed geraden, Beerenplaat bij Spijkenisse:

Beerenplaat is een kleine woonkern binnen de gemeente Spijkenisse gelegen op de meest oostelijke punt van het eiland Voorne-Putten. Beerenplaat ontleent zijn bestaansrecht voornamelijk aan de productielocatie Berenplaat (al sinds de opening in 1966 geschreven met één ‘e’ in plaats van twee zoals in de naam van de locatie zelf) van drinkwaterbedrijf Evides (voorheen Waterbedrijf Europoort). Deze productielocatie is de grootste van Nederland en voorziet het merendeel van de Zuid-Hollandse eilanden en het Rijnmondgebied van drinkwater, waaronder ook Rotterdam-Zuid. Rotterdam op de noordelijke Maasoever wordt van drinkwater voorzien van de productielocatie gelegen naast de Van Brienenoordbrug.

Kenmerkend aan productielocatie Berenplaat is het grote bekken waarin oorspronkelijk water dat via pijpleidingen uit de Biesbosch kwam, werd opgeslagen. Dit bekken heeft een lengte van circa 1,8 kilometer en een gemiddelde breedte van circa 800 meter. Tegenwoordig wordt water vanuit de Biesbosch rechtstreeks naar het meest westelijke deel, het wateropnamekanaal gepompt, het overige deel dient alleen nog als noodvoorraad. In uiterste nood kan er ook water vanuit de Oude Maas ingenomen worden.

Opmerkelijk aan het productiebedrijf is de architectuur van de gebouwen, alle oorspronkelijke gebouwen zijn ontworpen door Wim Quist. Ook bij latere uitbreidingen (twee extra reinwaterreservoirs en een UV behandelingsinstallatie) is aandacht aan de architectuur besteed.

De woonkern bestaat uit een boerderij en enkele bungalows waarvan de bewoners allen werkzaam zijn bij het drinkwaterbedrijf. De unieke ligging van Beerenplaat tussen de rivieren Oude Maas en Spuimaakt het bereiken hiervan per auto enkel mogelijk via de dijk langs het Spui, er is ook een fietspontje naar Oud-Beijerland en Rhoon. Volgens een oude kaart van de ringdijk van Putten en haar polders, lag voorheen op deze locatie het gehucht Putten.

In het verleden is het stukje grond een aantal keren van “eigenaar” veranderd. In eerste instantie was Beerenplaat gemeente Rotterdam, om vervolgens te wisselen naar Oud-Beijerland om daarna uiteindelijk gemeente Spijkenisse te worden. Lange tijd is dit ook apart aangegeven bij het oprijden van het terrein, recentelijk zijn echter alle borden verwijderd en is er geen teken meer dat Beerenplaat als aparte kern gezien moet worden.

Bestemming drinkwater

Het drinkwater van productielocatie Berenplaat is bestemd voor een groot gedeelte van het zuidelijk Rijnmond-gebied, waaronder:

  • Het zuidelijk gedeelte van Rotterdam
  • De Hoeksche Waard
  • De Zuid-Hollandsche Eilanden
  • Het Westland
  • Schiedam
  • Vlaardingen
  • Maassluis
  • Het Rotterdamse Havengebied
Bron: Wikipedia

Zie ook: Website van drinkwaterbedrijf Evides over productielocatie Berenplaat

 

Goochelmap week 48, welk water is dit?

Beetje laat deze keer maar eindelijk is hij er de Goochelmap met een locatie in Nederland, ook deze week de vraag: welk water is dit??

Waterrad had het weer goed, het Wijckermeer bij Gilze Noord Brabant. Bij dit meer, wat ontstaan is door zandwinning, ligt een vogelreservaat.

1 2 3 4