Goodbye my best friend Igor

In Memoriam Jac van Gruijthuijsen

paIn Memoriam Jac van Gruijthuijsen, Tilburg.
15 februari 1930 – 18 juni 2009

Donderdag 18 juni 2009 is mijn vader overleden.

Hee Menneke, de laatste dagen was ik veel bij je, hebben nog wat mooie gesprekken gehad en veel genoten van de mooie zonsondergangen te zien vanuit jullie appartement.

Ook zal ik je humor van het laatste uur nooit vergeten zoals: “Als ze me bij de hemelpoort niet binnenlaten, stuur ik wel een telegram”. We hebben geen telegram van je mogen ontvangen zodat ik er vanuit ga dat ze je bij de hemelpoort hebben binnengelaten.

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend,
Nimmer klagend, altijd dragend.
Moedig ging je door, steeds weer.

Tot op het laatste moment,
Het wilde niet meer.

Je jongste zoon, Henk