Operation MAMSM: The Revolution Against The Mainstream Media Has Begun! (video)

Pim van Lommel: Eindeloos bewustzijn, leven na de dood (video)

Cardioloog Pim van Lommel is internationaal bekend door zijn onderzoek naar bijna-doodervaringen bij patiŽnten die een hartstilstand hebben overleefd.

Hij publiceerde erover in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet en schreef de bestseller†Eindeloos bewustzijn.

Over de hele wereld geeft Van Lommel lezingen over de bijna-doodervaring. Van Lommel is en blijft een wetenschapper en wil dan ook niets te maken hebben met het paranormale. Hij legt uit wat een bijna-doodervaring is en hoe het je leven diepgaand en voor altijd beÔnvloedt.

Get Adobe Flash Player
Als het niet mogelijk is Flash te installeren kunt u de video bekijken via deze link.

Ntr.nl

The Hookup x Pharao – Een (video)

Op 1 juli 2013 is het precies 150 jaar geleden dat de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden werd afgeschaft. In het kader van dit historische feit, de recente ontwikkelingen in Turkije, BraziliŽ en Egypte en de ophef die ontstaan is over de vergaring van privť-gegevens door de Amerikaanse geheime inlichtingendiensten sloegen rapper Pharao & producersformatie The Hookup de handen ineen.

Leven na de dood (video’s)

life after deathHet†leven na de dood†is een†religieus,†spiritueel†en†metafysisch†begrip, waarbij er sprake van is dat het huidige, lichamelijke leven van een mens niet eindigt bij het†sterven, maar in een of andere vorm na het sterven voortgezet wordt.

In veel†religies†is er sprake van dat de dood van de fysieke†mens†niet het einde is en dat de†ziel†voortleeft, op een andere plaats (het†hiernamaals) of door middel van†reÔncarnatie. Vaak speelt hierbij een element van†beloning†en†vergelding†een rol: de manier waarop iemands leven na de dood zijn voortzetting vindt, wordt geheel of gedeeltelijk bepaald door de daden van een mens tijdens zijn leven.

Er zijn gevallen bekend van mensen die een†bijna-doodervaring†menen te hebben meegemaakt waarbij ze buiten bewustzijn het idee hadden dat ze het hiernamaals bijna of even binnentraden. Dergelijke ervaringen worden in de†parapsychologie†aangehaald als steun voor de hypothese van een leven na de dood. Deze ervaringen blijken bijvoorbeeld inhoudelijk niet willekeurig te zijn. Vaak zijn er terugkerende elementen in de verhalen van mensen met dergelijke ervaring, zoals rust en afwezigheid van pijn, het buiten het lichaam treden, de donkere tunnel die naar intens licht leidt, de bijeenkomst van “wezens van het licht” (soms met inbegrip van vrienden en familieleden die eerder zijn gestorven) en het herbeleven van alle gebeurtenissen van het eigen leven, waarna deze onderworpen worden aan een evaluatie. De persoon kan in eerste instantie teleurgesteld of terughoudend zijn om terug te keren naar het lichaam, en velen getuigen dat de ervaring hun leven ingrijpend veranderde, wat leidde tot een verminderde of afwezige angst voor de dood.

In het volgende filmpje geeft cardioloog Pim van Lommel aan wat hij bij patiŽnten heeft ervaren wat wetenschappelijk niet verklaarbaar is.

In 2001 publiceerde cardioloog Pim van Lommel in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet over zijn onderzoek naar bijna-dood ervaringen (BDE) bij 344 Nederlandse patiŽnten. Zij hadden een hartstilstand in het ziekenhuis gehad. Van hen bleken er 62 een BDE te hebben meegemaakt. Van Lommels artikel was wereldnieuws.

Sindsdien kunnen we niet meer om het verschijnsel Ďbijna-dood ervaringí heen. Het is een authentieke ervaring, niet te herleiden tot fantasie, psychose of zuurstoftekort; een BDE verandert mensen blijvend.

In Eindeloos bewustzijn legt van Lommel stap voor stap uit hoe mensen die klinisch dood zijn toch zoín indringende ervaring kunnen hebben. Hij doorspekt zijn betoog met verhalen van mensen die een BDE hebben meegemaakt. Met de meesten van hen heeft Van Lommel persoonlijk contact gehad.

Volgens Van Lommel is de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt is om het verschijnsel te kunnen duiden. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen: het kan ook los van ons lichaam ervaren worden.

Pim van Lommel (1943) was van 1977 tot 2003 als cardioloog verbonden aan het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Sindsdien houdt hij over de hele wereld lezingen over BDE en de relatie tussen bewustzijn en hersenfunctie.

Zijn visie en ervaringen worden uitgebreid beschreven in zijn boek: Eindeloos bewustzijn

Pim van Lommel over Eindeloos bewustzijn in het TV programma boeken:

Zie ook:†Bewijs voor Leven na de Dood, zegt Radiotherapeut-Oncoloog

Zie ook: Cardioloog Pim van Lommel over bijna dood ervaringen

Zie ook: Eindeloos bewustzijn

Geraadpleegde Bron: wikipedia.nl

Spirit Science 20 – Water (video)

Spirit Science 19 – Cosmic Connections (video)

 

1 2 3 4 11