Het licht zal het altijd winnen van het duister (ingezonden)

LichtIedere donkere winter gaat voorbij en het licht wint het steeds weer van de duisternis. Symbolisch voor ons leven. Het licht zal het altijd winnen van het duister.

Hier een aantal woorden van een oud man, die veel ondervonden heeft en vreugd en verdriet geproefd heeft en die van jongs af aan gezocht had naar de zin van het leven. Nu als 85 jarige wil ik troost en hoop schenken aan wie dat nodig heeft. En ik begin met een citaat van de bekende schrijver Ernst Hemingway:

“Je kunt een man wel doden, maar niet overwinnen”

Dit raakt de kern van het leven. Wij, mensen strijdend met allerlei tegenslag, wanhoop, zorg, verdriet, onrecht en verdrukking, zijn niet geboren om overwonnen te worden. Wij kunnen hooguit strijdend ten onder gaan, maar als wij het geloof in ons zelf behouden en in het doel van ons leven dan kan niets of niemand ons overwinnen.

Mijn zoon,die is op 4 maart 2012 aan een dodelijke vorm van kanker overleden. Maar ik weiger mij door het verdriet te laten overspoelen.

Mijn zoon is wel gestorven, overleden zoals men dat noemt, dus “over het lijden heen” en zoals God het wilde, maar dood ging hij niet.

Niet één waarlijk oprecht en moedig mens gaat dood! DE DOOD BESTAAT NIET! Ook voor mij niet. Daarom zal er straks op mijn grafsteen staan; “IK BEN NIET DOOD MAAR ERGENS ANDERS” Omdat ik weet dat ik dan in de rustplaats van onze hemelse Vader ben, in het Paradijs, zoals beloofd wordt in het Boek van Mormon, Alma 40:11-12.

Ik hou van de 5de symfonie van Beethoven met die beroemde aanvangs- tonen die in de oorlog als de V in Morseschrift werd gebruikt, maar ook in gebaar met in V vorm opgestoken vingers, de V van VICTORIE uitbeeld. Dat draagt ook Beethovens 5 de zo magistraal uit; De moedige strijd van de mens die vallend en opstaand klimt hoger en hoger, op weg naar de sterren, ondanks alles wat tegenhoudt, tegenslag en noodlot.

Beethoven zegt zelf van de begin tonen van zijn 5de symfonie  ”Zo klopt het noodlot aan de deur”. Maar wij kunnen dat noodlot tarten omdat wij uiteindelijk zullen overwinnen. Hoe vaak het noodlot aan onze deur klopt, hoe dikwijls de mens vernederd, geslagen en gesmaad wordt, hoe dikwijls onze hoop en verwachting de bodem wordt ingeslagen en wij ter aarde worden neergeworpen, hoe vaak ons geluk door demonische machten wordt afgebroken door oorlog, ramp en vernietiging en wij verdrietig op de puinhopen teneer geslagen liggen, tóch richt de mens zich steeds weer moedig op, hoewel gebeukt en geslagen, om voort en voort te gaan, te klimmen op en op, hoger en hoger, onverzettelijk en vastberaden stap voor stap zet de mens de tocht van het leven voort, steeds omhoog strevend ondanks tegenslagen en verdriet dat hem tijdelijk terug werpt, op naar het einddoel die de glorieuze overwinning is op alle machten der duisternis en krachten die ons naar beneden trachtten te trekken, “terug naar de sterren onze eeuwige bestemming”.

“De mens is het mooiste stuk uit Gods schepping en ik weet zeker dat Hij op het eind van ons leven met een glimlach op ons wacht (Jeanne d’Arc)

Geplaatst door Theo Baalman op 30-12-2012

Spirit Science 18 – The four elements (video)

The Wayseer Manifesto (video)

Waar een klein landje groot in kan zijn, domheid (video)

Nederland, als klein landje, ging goed mee met de grote landen tijdens de Olympische spelen, we haalden flink wat medailles binnen. Maar halen we binnen een aantal jaren ook een gouden medaille voor Domheid?

Het gaat niet goed met Nederland. Domheid en onfatsoen zijn meer regel dan uitzondering. Ons beschavingsniveau gaat zienderogen achteruit, zo stelt Mathieu Weggeman van de Raad voor Cultuur in de Volkskrant.

Literatuur en beeldende kunst worden tegenwoordig pas literatuur en kunst als de schrijvers of makers goed ogen op de TV of in de pulp magazines en er spannend over kunnen vertellen. Toen iemand ooit aan Schubert vroeg wat hij met een bepaald pianostuk eigenlijk bedoelde, antwoordde de componist: ‘Ik speel het nog een keer.’

Televisie
Het is tien jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. De tv-journalisten Pauw en Witteman besteedden er in hun programma aandacht aan, onder meer met de herhaling van een fragment van het programma Business Class waarin Harry Mens – een goede kennis van Fortuyn – Wouter Bos interviewt. Mens vraagt de voormalig vicepremier op een gegeven moment: ‘Bent u een nicht?’ Daarmee sloten P&W hun Fortuyn-herdenking af. Het onfatsoen in het ene programma wordt als vermaak nog eens opgediend in het andere.

Het voorbeeldgedrag in dit soort programma’s en in nog leukere series alsJackass, Spuiten & Slikken, Oh Oh Cherso en New Kids, gevoegd bij de vrolijke ongemanierdheid van de professionele grappenmakers, stimuleert nieuwe vormen van grensoverschrijdend onfatsoen. Maar doet die maatschappijverruwing zich niet overal in Europa voor? Misschien, maar Nederland spant de kroon en verdient over een aantal jaren een gouden medaille voor domheid.

Kijk maar eens naar Franse talkshows of Duitse actualiteitenprogramma’s. Das Philosophische Quartett is een programma dat regelmatig op zondagavond op ‘Duitsland 2’ te zien is. Een uur lang praten de filosofen Peter Sloterdijk en Rüdiger Safranski samen met twee gasten over één onderwerp. De studio zit vol en de kijk- en waarderingscijfers zijn hoog.

De oorzaak van dit alles, geld. We gaan niet meer voor kwaliteit maar voor het snelle geld, inhoud is niet belangrijk. Programma’s op TV en media moeten vooral simpel zijn en makkelijk te verteren. Natuurlijk uitzonderingen daargelaten.

Lees de uitstekende Column van Mathieu Weggeman

Eric van Sauers & Theo Maassen weten het wel, hoewel ze zelf lekker meedoen.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=nRxvhO53kwA&hd=1

Spirit Science 17 – Universal Geometry (video)

httpvh://www.youtube.com/watch?v=KStDRQcV-Nc&hd=1

THRIVE: What On Earth Will It Take? (video)

httpvh://www.youtube.com/watch?v=OibqdwHyZxk&hd=1

1 2 3 4 5 11