Animals should be off the menu (video)

Powerplant (video)

Animal Rights undercover in hart van de Varkensindustrie

Zondag met Lubach: Gronings gas (video)

Complot: Een samenzwering of complot is een geheime afspraak tussen een aantal personen om iets te ondernemen tegen een andere persoon of groep. In het geval van Gronings gas kun je spreken van een Complot.

Onderzoek journalist legt uit hoe de mainstream media manipuleert (video)

In onderstaande video laat onderzoeksjournalist (en voormalig verslaggever van CBS News) Sharyl Attkisson zien hoe nep-bewegingen, die worden gefinancierd door de politiek of het bedrijfsleven, mediaberichten op zeer effectieve wijze manipuleren en verdraaien.

 

Petitie: Rekentoets VO veroordeelt leerlingen met dyscalculie tot laagste onderwijsniveau

De verplichte VO-rekentoets maakt het voor scholen onmogelijk om excellerende leerlingen onderwijs te bieden op niveau, als de rekentoets niet op datzelfde niveau is afgesloten. Gevolg: Leerlingen met dyscalculie kunnen nog zulke goede cijfers halen Op VMBO TL, HAVO of VWO, maar wordt een goede toekomst in de Kenniseconomie ontnomen door hun beperking. 

Dit effect van de rekentoets staat in schril contrast met de doelstellingen van minister Jet Bussemaker, zoals zij die formuleert op de site van de Rijksoverheid. De kans om zich ‘ten volle te kunnen ontplooien’ en ‘te excelleren’ wordt kinderen als onze zoon door de invoering van de rekentoets ontnomen. Dit kan nooit de bedoeling zijn van het Nederlandse onderwijs, want op deze manier wordt heel veel talent weggegooid. Dat is een slag voor de kenniseconomie, waar Nederland zich op laat voorstaan. Bovendien is het naar onze mening in strijd met de wet op passend onderwijs.

Teken de petitie op://www.petities24.com/rekentoets_vo_desastreus_voor_kenniseconomie

1 2 3 8