Zembla: Hardlopen is Doodlopen (video)

Uit een rapport van de Rekenkamers van de vier grote steden bleek onlangs al dat de Randstad een van de vuilste plekken in Europa is als het gaat om de luchtkwaliteit. Het kabinet Rutte neemt intussen maatregelen die nieuwe bedreigingen voor de luchtkwaliteit vormen, zoals het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 km/u, het verbreden van snelwegen en het bezuinigen op openbaar vervoer. Volgens Natuur & Milieu moeten zowel het Rijk als gemeenten meer maatregelen nemen, zoals het instellen van strengere milieuzones zoals in Duitsland.

Hardlopen is populair in Nederland omdat het gezond is. Althans, dat zou je denken. Maar het ligt er maar net aan waar je rent. De stichting Natuur & Milieu begon vorige maand de actie Run4Air om hardlopers alert te maken op luchtvervuiling. Omdat een hardloper drie maal zoveel lucht inademt dan normaal, is deze extra kwetsbaar.

Stikken langs de snelweg
Honderdduizenden mensen die dichtbij een snelweg wonen hebben een verhoogde kans op luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Hetzelfde geldt voor kinderen op scholen in de buurt van autosnelwegen. Dat zeggen deskundigen in deze ZEMBLA uitzending ‘Stikken langs de snelweg’

Inuit People On Sun Wrong ,Stars Wrong , Earth Tilting On Axis (video)

Na een lange periode van duisternis kwam de Zon begin dit jaar onder meer te vroeg op boven Noorwegen, Groenland en Alaska.

In deze tijd van aardeveranderingen komen de Inuit aan het woord over hun eigen veranderende leefomgeving. Zowel de positie van de Zon en de andere sterren als de windrichting zijn veranderd, zo zeggen zij.

Voor het eerst in de geschiedenis van het meest westelijke stadje van Groenland Ilulissat kwam op 13 januari jongstleden de Zon al op, twee dagen eerder dan normaal. Op 20 januari kwam de Zon op boven de noordelijke Noorse stad Tromsø, een dag vroeger dan andere jaren. De Zon kwam boven Barrow in Alaska vier dagen eerder op dan gebruikelijk.

De Inuit uit de regio Qikiqtaaluk in het territorium Nunavut in Canada merken dat hun gehele leefomgeving aan het veranderen is. Zo hadden ze voorheen exact één uur om op zeehondenjacht te gaan, terwijl het nu tot een uur langer licht blijft in het gebied.

De Inuit volgen de Zon hun hele leven. Ze merken dat de zonsopgang niet zozeer is veranderd, maar dat de Zon op een andere plaats ondergaat.

“De Zon ging altijd bij de hoogste bergtop onder, maar op een bepaald moment ging hij voorbij de bergtop pas onder,” zo zegt Elijah Nowdlak uit Pangnirtung.

Jaipitty Paluq uit Igloolik merkt op dat de Zon nu hoger aan de hemel staat. De stralen vallen onder een meer rechte hoek op het aardoppervlak waardoor het volgens hem warmer is geworden.

De paden die de Inuit altijd gebruiken om te reizen werden voorheen gevormd door de noorderwind. Nowdlak geeft aan dat de wind is gedraaid. De wind komt nu meer vanuit het zuiden maar voornamelijk uit het oosten en brengt meer extreem weer met zich mee.

“’s Avonds na de jacht gebruiken we de sterren om te navigeren, maar ze zien er anders uit, ze staan niet meer op hun vertrouwelijke positie,” zegt Samueli Ammaq uit Igloolik. “Onze wereld is veranderd – het land, de lucht en de omgeving.”

Bron: NancyRedStar/Youtube.com

 

Solar Sinter Project (video)

De grondstoffen raken op en de energiebronnen ook. Dus wilde Markus Kayser aantonen dat we op een andere manier moeten denken over produceren. Hij bouwde een 3d-printer die werkt op zonlicht en toog naar de Sahara. Daar liet hij de machine objecten van glas maken door het zand met de zonnehitte te smelten. Of het de manier van produceren van de toekomst is, is nog niet helmaal duidelijk maar het leverde in ieder geval een fascinerend filmpje op.

Zembla: #Megastallen, het stinkt in Brabant

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Burgers hebben het nakijken
De spanning op het Brabantse platteland is om te snijden. De burger in het buitengebied knokt voor een gezond leefklimaat, tegen de stank en de ongezonde lucht. Maar de boeren naast hem bouwen steeds grotere varkensstallen. Het is een ongelijke strijd. En ook al is er een discussie op gang gekomen over de megastallen en zegt staatssecretaris Bleker van Landbouw de grootschalige ontwikkelingen te willen stoppen, de boeren gaan gewoon door. In gemeenten als Oirschot en Reusel-de Mierden hebben ze op strategische plekken al gronden en oude bedrijven gekocht om te kunnen uitbreiden. ZEMBLA  onderzoekt waarom burgers steeds het nakijken hebben bij deze ontwikkelingen en welke politieke spelletjes er gespeeld worden.

Procederen tegen je eigen familie
Henk en Ria Kroot wonen al 31 jaar aan de Heiakkerweg in Middelbeers en hebben hun uitzicht dramatisch zien veranderen. Kroot vertelt dat varkensboer Van Kerkhof aan de overzijde nu al zijn zevende stal wil bouwen. Henk Kroot: ‘Het is voor mij een groot schandaal…Als mijn kinderen langskomen zeggen ze: Pa, wat stinkt het hier, ik snap niet hoe je het vol kan houden.’ Maar de overlast komt ook van zijn eigen zwager Timmermans met zijn varkensbedrijf. Kroot ziet het er nog van komen dat hij tegen zijn eigen familie moet gaan procederen. ‘De sfeer onder mekaar wordt er niet beter op,’ verzucht hij.

Informatie lekken
Boeren hebben vaak warme banden met de bestuurders en ambtenaren op het platteland en daar maken ze handig gebruik van. Zo vertelt Ted van de Loo, oud-wethouder van Oirschot over een ambtenaar die vertrouwelijke informatie lekte: ‘Het viel mij op dat een aantal zaken die wij intern besproken hadden, dat die voordat ik thuis was al op straat lagen.’ Zo konden boeren op strategische locaties gronden opkopen voor nieuwe stallen.

Bouwen zonder vergunning
En wat te denken van de nieuwe varkensstal van boer Claassen in Oirschot. Hij bouwt de stal zonder de benodigde vergunning. Daarna stopt hij er 2000 varkens in, ook zonder vergunning. De gemeente geeft toe dat dit een illegale situatie betreft en dat er in principe tegen moet worden opgetreden, maar gaat dit in het belang van de boer zo snel mogelijk legaliseren. Wethouder Machielsen van Oirschot zegt hierover: ‘Dit verdient inderdaad niet de schoonheidsprijs. Ik had het ook graag in een andere volgorde willen zien.’

Informatie aan burgers onder de maat
Door deze innige relaties van de boeren met de lokale bestuurders en een goede lobby van de boerenorganisatie ZLTO, hebben de burgers bij het vaststellen van de reconstructieplannen en de komst van megastallen nauwelijks inspraak gehad. Wethouders geven toe dat de informatie naar de burgers onder de maat is geweest. Jan van de Sande, oud-wethouder in Reusel-de Mierden, zegt hierover: ‘Het is een beladen dossier geworden, omdat bewoners onvoldoende actief zijn geïnformeerd door provincie en gemeenten…Achteraf hebben die zich overvallen gevoeld.’

Research: Hans van Dijk
Regie & samenstelling: Ton van der Ham
Eindredactie: Kees Driehuis

Lees de transcriptie van de uitzending hier.
Lees de reacties in het ZEMBLA forum

Jeremy Rifkin on global issues and the future of our planet

Jeremy Rifkin is een Amerikaanse econoom, die pleit voor een Derde Industriële Revolutie. In het huidige klimaatdebat neemt hij een speciale plaats in. Rifkin is een groot bewonderaar van Al Gore, maar zelfs nu uit Climate Gate is gebleken dat de anti-CO2 propaganda gebaseerd was op eenzijdig gemanipuleerde wetenschappelijke gegevens, blijft het pleidooi van Rifkin recht overeind. Volgens Rifkin heeft de globalisering zijn grenzen bereikt, omdat deze economie gebaseerd is op de energie uit fossiele brandstoffen. De huidige ontwikkeling van de personal computer en van Internet kan echter leiden tot een nieuwe industriële revolutie, waarin ieder huishouden zelf de benodigde energie opwekt.

Hij baseert zijn ‘Third Industrial Revolution’ op vier pijlers:

  1. de produktie van hernieuwbare energie
  2. de herinrichting van de gebouwen zodat deze instaan voor hun eigen energieverbruik en beperking van hun CO²-uitstoot
  3. de opslag van energie om plotse uitvallen op het energienetwerk te voorkomen
  4. de verdeling van de energie via smart grids waarbij elke gebruiker ook leverancier wordt.

Deze vier pijlers vindt Rifkin terug in Vlaanderen in Actie, het toekomstplan waarmee de Vlaamse Regering naar de top vijf van Europese regio’s wil tegen 2020. De Vlaamse doelstelling om tegen 2020 minstens 13 % van de totale energievoorziening uit hernieuwbare energie te halen, springt het meest in het oog.

Barbie betrapt!

Het is uit tussen Barbie en Ken. Voor Barbie’s verpakkingen blijkt Indonesisch regenwoud te sneuvelen. Dat gaat Ken te ver.

Mattel is de grootste speelgoedfabrikant ter wereld én de producent van Barbie. In de verpakkingen van Barbie hebben we tropisch hardhout aangetroffen van het papierbedrijf Asia Pulp and Paper. Dit bedrijf maakt zich schuldig aan grootschalige vernietiging van het Indonesische regenwoud. Dit alles ten koste van bedreigde diersoorten, zoals de tijger, de orang-oetan en de olifant. Mattel zegt inmiddels de inkoop van verpakkingen te willen verbeteren, maar zijn ze bereid tot echte maatregelen om ontbossing te voorkomen?

Vraag Mattel te stoppen met zijn bijdrage aan de ontbossing in Indonesië, en te kiezen voor duurzame leveranciers.

1 2 3 4 5 6 37