Zembla: Gif in de bollenstreek

Bij de teelt van bloembollen worden erg veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Vooraanstaande wetenschappers waarschuwe dat de toelating en risicobeoordeling van bestrijdingsmiddelen ‘volledig achterhaald’ is en dat de huidige normen een ‘schijnzekerheid’ bieden.

Toxicologen en medici maken zich zorgen om de gezondheid van omwonenden, met name die van kleine kinderen. Dat de overheid al jaren weigert om de risico’s goed te onderzoeken, noemen zij ‘laakbaar’. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toxicologen, M. van den Berg, pleit samen met andere experts voor een grootschalig gezondheidsonderzoek onder omwonenden.

Nederlandse boeren en kwekers gebruiken veel bestrijdingsmiddelen. Via verdamping en verwaaiing komt een groot deel van deze bestrijdingsmiddelen in de lucht terecht, blijkt uit publicaties van onder meer de Gezondheidsraad. Mensen die wonen in de omgeving van bloembollenvelden lopen hierdoor gezondheidsrisico’s, aldus kinderarts P. Sauer van het Academisch Ziekenhuis in Groningen: ‘Ze zijn met name schadelijk voor de kinderen die nog in ontwikkeling zijn. Dat zijn groepen kinderen nog in de baarmoeder en de heel jonge kinderen. Daar groeien bijvoorbeeld de hersenen nog.’ Het zou onder meer kunnen leiden tot onvruchtbaarheid, snellere veroudering en Alzheimer. M. van den Berg, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toxicologen, bevestigt dit: ‘Ik maak me behoorlijke zorgen om de blootstelling van kleine kinderen die nog in de groei zijn.’

Lees hier het ZEMBLA artikel

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Dierensterfte: natuurfenomeen of het einde der tijden?

Uitverkoop van de natuur in Engeland

Bron: joop.nl

De Britse regering wil ruim 260 duizend hectare bosgrond verkopen aan de houtindustrie. Dit terwijl de conservatieve premier David Cameron tijdens de verkiezingen nog beloofde dat natuur en milieu bij hem in veilige handen zouden zijn. Een journalist van de Britse krant The Independent maakt zich hier boos over.

De journalist van The Independent noemt het een privatisering die zelf de aartsconservatieve oud-premier Thatcher nog zou hebben doen terugdeinzen. De bossen van Groot-Brittannië zijn de meest populaire recreatieplekken van het land en de bron van vele Britse mythes en legendes.

De overheid zegt dat de bossen niet in gevaar zullen komen. Houthandelaren zouden ze in stand moeten houden en verzorgen. Bovendien zouden ze even toegankelijk blijven voor het publiek als altijd.

Echter, de minister die hierover gaat heeft juist aangekondigd dat hij het toezicht wil wil verminderen en het juist makkelijker wil maken om grond een nieuwe bestemming te geven.

The Independent: For sale – Cameron’s green credentials

Stomverbaasd
En houtkap geeft geen overlast voor de dieren die leven in deze bossen? Tja, Engeland zit aan de grond door het gegraai van de Bankmanagers. Door het verkopen van deze bosgrond komt er weer wat geld in kas om het begrotingstekort te verlagen. Schande, natuur moet je koesteren en niet vercommercialiseren.
Laat de banken opdraaien voor de economische ellende. Ook het nieuwe kabinet in Nederland heeft het schijt aan de natuur en stelt de wederopbouw van de economie boven alles. Tijd voor nieuwe verkiezingen.

Nature by Numbers (video)

A short movie inspired on numbers, geometry and nature.

More info: Ethereaestudios.com

Natuur in Nederland: De Slufter en de Muy op Texel


Omstreeks 1300 bestond Texel slechts uit de hoger gelegen keileemopstuwingen van het ‘oude land’. Deze gronden waren veelal gescheiden of ten dele doorsneden met kreken, terwijl lager gelegen gronden regelmatig overstroomden. Los hiervan lag in het noorden het eilandje Eijerland.

In de 14e, 15e en 16e eeuw vonden tal van bedijkingen plaats op het toenmalige Texel. De belangrijkste was Waal en Burg, gelegen tussen Den Burg, De Koog en De Waal, bedijkt in 1532 en weer bedijkt in 1617. Deze bedijking is van groot belang geweest, omdat zij een enorme slenk afsneed, waardoor het zeewater van west naar oost geen vrij spel meer had.

Stuifdijken
Waarschijnlijk vreesde men later weer voor doorbraken, want in 1629/1630 volgde op bevel van de Staten van Holland de aanleg van een verbinding tussen de duinen bij De Koog en het eiland Eierland. Het aanleggen van deze stuifdijk was met de technische mogelijkheden van die tijd geen groot probleem, omdat het voormalige zeegat al in sterke mate was verzand.

Ten gevolge van aanstuivend zand, dat door het planten van helm werd vastgehouden, ontstonden aan de zeezijde van de stuifdijk nieuwe duinen en kreken. Daardoor werd het mogelijk aan de westzijde nieuwe stuifdijken aan te leggen. Omstreeks 1850 moet langs de huidige kustlijn een gesloten duinenrij hebben gestaan.

Zware storm
In 1851 brak deze duinenrij tijdens een zeer zware storm op drie plaatsen door en wel ter hoogte van de Muy, de kleine Slufter en iets ten zuiden van de weg bij de Krim (grote Slufter). In 1878 werd de doorbraak bij de Muy hersteld. De grote Slufter stoof dicht, terwijl de kleine Slufter nog steeds bestaat. Destijds lukte het niet de kleine Slufter af te sluiten, maar inmiddels beseft men de waarde van dit gebied en is van afsluiting geen sprake meer!

Flora en fauna
De Slufter is een ideale stek voor veel vogels, maar ook de vegetatie maakt het gebied boeiend. Onder invloed van het zoute water dat regelmatig in het gebied dringt, komt er veel lamsoor voor. Deze plant zorgt ervoor dat de vlakte in juli en augustus grotendeels lila gekleurd is. Andere planten die in de Slufter voorkomen zijn voornamelijk kweldergras en in mindere mate Engels gras. In en rond het duinmeer van de Muy worden regelmatig lepelaars en blauwe reigers waargenomen. Ook komen in de rest van het gebied diverse andere soorten vogels voor.

Google maps: De Slufter & De Muy

Gletsjer Groenland verliest enorm blok ijs

Een enorm blok ijs is afgebroken van de Petermann-gletsjer op Groenland. Dat meldden Amerikaanse media zaterdag op basis van bevindingen van wetenschappers.

Via satellietbeelden hebben de deskundigen vastgesteld dat de ijsmassa 260 vierkante kilometer groot is en tientallen meters dik. Dat betekent dat het ijsblok ongeveer vier keer zo groot is als het eiland Manhattan, dat het centrum vormt van New York. Het is voor het eerst sinds 1962 dat zo’n groot blok ijs afbrak van een van de twee belangrijkste gletsjers op Groenland.

De Petermann-gletsjer ligt in het noordwesten van Groenland, op circa duizend kilometer afstand van de Noordpool. De deskundigen stellen dat het afgebroken stuk ijs een obstakel kan vormen voor de scheepvaart tussen Noord-Amerika en Europa als het naar het zuiden drijft. Sinds vorig jaar werd al rekening gehouden met een breuk in de gletsjer, nadat er scheuren in het ijs waren geconstateerd.

1 2 3 4 5 12