Natuur in Nederland: De Slufter en de Muy op Texel


Omstreeks 1300 bestond Texel slechts uit de hoger gelegen keileemopstuwingen van het ‘oude land’. Deze gronden waren veelal gescheiden of ten dele doorsneden met kreken, terwijl lager gelegen gronden regelmatig overstroomden. Los hiervan lag in het noorden het eilandje Eijerland.

In de 14e, 15e en 16e eeuw vonden tal van bedijkingen plaats op het toenmalige Texel. De belangrijkste was Waal en Burg, gelegen tussen Den Burg, De Koog en De Waal, bedijkt in 1532 en weer bedijkt in 1617. Deze bedijking is van groot belang geweest, omdat zij een enorme slenk afsneed, waardoor het zeewater van west naar oost geen vrij spel meer had.

Stuifdijken
Waarschijnlijk vreesde men later weer voor doorbraken, want in 1629/1630 volgde op bevel van de Staten van Holland de aanleg van een verbinding tussen de duinen bij De Koog en het eiland Eierland. Het aanleggen van deze stuifdijk was met de technische mogelijkheden van die tijd geen groot probleem, omdat het voormalige zeegat al in sterke mate was verzand.

Ten gevolge van aanstuivend zand, dat door het planten van helm werd vastgehouden, ontstonden aan de zeezijde van de stuifdijk nieuwe duinen en kreken. Daardoor werd het mogelijk aan de westzijde nieuwe stuifdijken aan te leggen. Omstreeks 1850 moet langs de huidige kustlijn een gesloten duinenrij hebben gestaan.

Zware storm
In 1851 brak deze duinenrij tijdens een zeer zware storm op drie plaatsen door en wel ter hoogte van de Muy, de kleine Slufter en iets ten zuiden van de weg bij de Krim (grote Slufter). In 1878 werd de doorbraak bij de Muy hersteld. De grote Slufter stoof dicht, terwijl de kleine Slufter nog steeds bestaat. Destijds lukte het niet de kleine Slufter af te sluiten, maar inmiddels beseft men de waarde van dit gebied en is van afsluiting geen sprake meer!

Flora en fauna
De Slufter is een ideale stek voor veel vogels, maar ook de vegetatie maakt het gebied boeiend. Onder invloed van het zoute water dat regelmatig in het gebied dringt, komt er veel lamsoor voor. Deze plant zorgt ervoor dat de vlakte in juli en augustus grotendeels lila gekleurd is. Andere planten die in de Slufter voorkomen zijn voornamelijk kweldergras en in mindere mate Engels gras. In en rond het duinmeer van de Muy worden regelmatig lepelaars en blauwe reigers waargenomen. Ook komen in de rest van het gebied diverse andere soorten vogels voor.

Google maps: De Slufter & De Muy

Stomverbaasd Velika Baba trip

On the 25th of September I visited the mountain Velika Baba in Slovenia. For me as a dutch guy, we live in a flat country, it was quite heavy to climb this mountain.

Velika Baba means in English big old ugly woman. But this is only the name. In fact Velika Baba is very nice mountain but is not the mountain for everyone. On its summit go two marked routes. Both routes are ferratas. But one of the ferratas is now closed because some years ago there was huge rockfall and the iron ropes and wedges were destroyed. In this rockfall some climbers were killed.

Velika Baba is located on the north side of the main ridge of Kamnik Alps group. It is on the border between the Slovenia and Austria. On the frontier is a border ridge that is on the north side of the main ridge of Kamnik Alps and it is connected with the main ridge from the two passes Jezersko sedlo (2034m) and Savinjsko sedlo (2001m). From these two passes reaches up the huge Kriz (Koroska Rinka) (2433m). This border ridge comes from the border crossing Jezersko sedlo (pass) (1218m) from the NW side and goes all the time higher and higher over some important peaks to the Jezersko and Savinjsko sedlo where turns to the NE direction and continues over the hardest approachable mountain in Kamnik Alps group Mrzla gora (2203m) and some more important mountains to the village Solcava. From the border crossing Jezersko sedlo (pass) (1218m) to the Jezersko sedlo (pass) (2034m) are mountains: Zeleni vrh (1628m), Goli vrh (1788m) (that is very nice mountain and easy approachable from the Slovenian side from the valley Ravenska Kocna), Mala Baba (2018m), Velika Baba (2127m), Ledinski vrh (2108m) and a small and airy pyramid Storzek.

Velika Baba is from the top connected in the NW direction with its ½small sister½ Mala Baba. You reach the summit of Mala Baba if you go on Velika Baba over the NW ridge from the meadow Jenkova planina (1494m). On the E and NE side fall from the summit of Velika Baba around 300 meters high faces in to the big valley Belska Kocna/Vellacher Kotschuta (Austrian side). On the W and SW side fall bigger and more popular faces for climbing in the big valley Ravenska Kocna. From the summit is in the SE direction Velika Baba connected over the small pass Sedlo pod Babo (1989m) with Ledinski vrh. On the NE side of Ledinski vrh goes the normal approach on Velika Baba from the Jezersko sedlo (pass) and you reach the Sedlo pod Babo (pass). Now you cannot climb over the ferrata in the west face of Ledinski vrh on the Sedlo pod Babo (pass).

Velika Baba is not an easy mountain and if you want to reach the summit, you must be good climber used to climb on ferratas. The best and the most popular possibility for reaching the Velika Baba is from the Ravenska Kocna over the Kranjska koca na Ledinah (hut) (1700m) and then over the Jezersko sedlo (pass) to the top.

Meer details over deze trip / More details about this trip: //www.a-trip.com/tracks/view/34174