Een ethisch en milieuvriendelijk beleid trekt werknemers

Den Haag, 5 november 2009 – Als werknemers uit Nederland mogen kiezen waar ze werken, hebben zij een duidelijke voorkeur voor werkgevers met een goede reputatie op het gebied van ethiek en milieu. Dit blijkt uit de meest recente bevindingen van een internationale enquête over werkplekken.

Het onderzoek – uitgevoerd door Kelly Services, de wereldwijde marktleider op het gebied van personeel management services en Human Recources oplossingen – toont aan dat alle leeftijdsgeneraties zich meer aangetrokken voelen tot bedrijven die ethisch verantwoord en milieuvriendelijk handelen. Het verschil is echter dat de oudere werknemers, baby boomers (48-65jaar) en Generatie X (30-47jaar), hier kritischer naar kijken dan hun jongeren collega’s van Generatie Y (18-29jaar).

Meer dan een derde van alle werknemers is bereid om een salarisverlaging of een degradatie te accepteren als zij kunnen werken voor een organisatie met een goede corporate reputatie. Het blijkt dat als werknemers voor een werkplek kunnen kiezen, voor hen bezorgdheid over ethisch gedrag zwaarder weegt dan de bezorgdheid over het milieu; dit geldt voor alle generaties.

De Kelly Global Workforce Index heeft de standpunten van bijna 100.000 mensen uit 34 verschillenden landen verkregen, waaronder Nederland.

Patricia Becker, Algemeen directeur Kelly Services Benelux zegt: “Werknemers willen niet alleen trots zijn op het werk dat ze verrichten, maar willen ook trots kunnen zijn op waar hun organisatie voor staat en hoe het wordt gezien door de gehele gemeenschap. Het geeft voldoening om een onderdeel te zijn van een organisatie die zich niet alleen richt op resultaten, maar ook op grotere sociale doelen”.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

  • 77 procent van de respondenten wil liever werken voor een organisatie die als ethisch en maatschappelijk verantwoord wordt beschouwd.
  • 63 procent wil liever werken voor een organisatie die als milieuvriendelijk wordt beschouwd.
  • 46 procent geeft aan dat zij bij de keuze van een werkplek, de reputatie van een organisatie wat betreft ethisch gedrag ‘zeer belangrijk’ vinden.
  • 34 procent zou bereid zijn om een minder belangrijke rol of een lager salaris te aanvaarden om te werken voor een voor een organisatie die milieu en gemeenschap hoog in het vaandel heeft staan.
  • Slecht 18 procent geeft aan dat bij de keuze van een werkplek, het beleid dat een organisatie voert tegen de opwarming van de aarde ‘zeer belangrijk’ is.

Er is een patroon te zien wat betreft toenemende bezorgdheid over ethisch en milieubewust handelen. Naarmate werknemers ouder worden, zijn baby boomers zich over het algemeen, meer bewust van sociale en ethische kwesties dan jongere werknemers.

Een totaal van 35 procent van de baby boomers zou bereid zijn minder te verdienen of een lagere functie te aanvaarden als zij zouden kunnen werken bij een sociaal verantwoordelijke werkgever, gevolgd door Generatie X en Generatie Y, beide met 33 procent.

“Bedrijven die een cultuur van sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen, sturen een krachtige boodschap naar buiten over het type talent dat ze willen aantrekken en de organisatorische normen die ze willen ontwikkelen en onderhouden. Zij functioneren als benchmark over wat verwacht wordt en worden positief bekeken door potentiële werknemers, ” concludeert Patricia Becker.

Over Kelly Services
Kelly Services, Inc. (NASDAQ: KELYA, KELYB), gevestigd in Troy, Michigan is een wereldwijde marktleider op het gebied van personeel management services en Human Resources oplossingen. Wereldwijd worden opdrachtgevers voorzien van uitzendpersoneel, outsourcing, onsite management en recruitment. Kelly voorziet jaarlijks bijna 650.000 mensen van werk in office diensten, engineering, information technology, law, science, marketing, creative services, light industrial, education en healthcare. De omzet bedroeg in 2008 $ 5.5 miljard. Voor meer informatie: www.kellyservices.com

Geef een reactie