Europa trekt conclusie: neonicotinoiden giftig voor bijen

Het laatste nieuws: op verzoek van het Europese Parlement zette een onderzoekscommissie het wetenschappelijke bewijs voor de effecten van neonicotino´den op bijen op een rij.

De hoofdconclusies van het rapport zijn:

  1. Wetenschappers houden neonicotino´den inátoenemende mateverantwoordelijk voor de bijensterfte van de laatste jaren.
  2. Neonicotino´den vertonen eenáhoge, acute giftigheidávoor honingbijen.
  3. De chronische blootstelling aan niet dodelijke doses kan leiden tot eenábreed palet aan verstoringenávan het bijengedrag, zoals problemen met vliegen en verlaagde weerstand tegen ziekten.
  4. Recente wetenschappelijke vindingen maken het noodzakelijk de toegelaten neonicotino´denáopnieuw op veiligheid te beoordelen.
  5. Zolang er onzekerheid is over de effecten van neonicotino´den op honingbijen, moet hetávoorzorgprincipeáworden gehanteerd. D.w.z. een moratorium totdat er meer duidelijkheid is!!

Lees het hele engelstalige rapport op:

//www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=79433

Bron: bijenstichting

Geef een reactie