Giant Underground Stone Boxes Near The Pyramids In Egypt (video)

Een reactie

  • Het zou best eens kunnen zijn dat die grote lege boxen bedoelt zijn geweest of gebruikt zijn geworden om kennis van de Hogepriesters van de tempel van ISIS op te slaan. De hogepriesters van deze tempel hebben met sessions met de door hen uitverkoren ‘Groot gevleugelde’ out of the body sessions bedreven. De groot gevleugelde(het grootste medium uit de tijd) ging uit zijn body en de rest van de hooge priesters volgden hem in gedachten, zij waren daartoe capabel, ondanks de hooge moeilijkheids graad.) Als zij de GG geest niet meer konden volgen dan stelden zij hem in gedachten de vragen over waar hij was wat hij zag en verder vragen over het hiernamaals. GG gevleugelde antwoordde dan nauwkerig de aan hem gestelde vragen.
    De informatie uit die sessions verkregen, werden, zoals zij verplicht waren aan de Pharao doorgegegeven en tevens in hyroglyven opgeslagen op grote tablets. Die tablets werden opgeslagen in de pyramiedes voor het nageslacht. Maar de graven en pyramiedes werden vaak beroofd, ook door geheime diensten van verschillende landen en verdwenen derhalve ergens. DE kennis kunnen wij als verloren beschouwen.
    Echter Het grootste medium aller tijden, groter dan die in tijden van de Pharao’s, met name Jozef Rulof ging veel verder met die uittredingen en maakten duizenden reizen onder begeleiding in het hiernamaals en bezocht
    de 7 Sferen, die aan de aarde verbonden zijn. Ook verkreeg hij Informatie over alles wat er verder in het Hiernamaals te vinden is. Dit werd tevens in full-trans vastgelegd in 28 boeken, die geschrweven werden door het instrument Rulof (rulofs geest vertoefde voor 75% in de sferen en een entiteit trad in zijn lichaam teneinde die boeken te schrijven, die nu voor de wereld beschikbaar zijn. Deze kennis overtreft die van sessions rond de pharao’s.

Geef een reactie