Heeft Keizer Karel de Grote ooit geleefd?

In 2000 was het twaalf eeuwen geleden dat Karel de Grote in Rome tot keizer werd gekroond. Aan deze bijzondere gebeurtenis zal ongetwijfeld de nodige aandacht worden besteed, want hij wordt door velen gezien als de grondlegger van een Verenigd Europa.

Veel mensen vinden het interessant als ze kunnen vertellen dat ze van hem afstammen. Menig genealoog hoopt dan ook zijn familie te kunnen aansluiten op nazaten van Karel de Grote. Het wordt vaak gezien als de kroon op een jarenlang genealogisch onderzoek. Maar staat deze kroon wel zo stevig?

Tot voor enkele jaren was hierover geen enkele twijfel mogelijk. Je durfde zo’n vraag amper te stellen, maar er komen steeds meer aanwijzingen dat er iets mis is met de geschiedenis die wij op school hebben geleerd. De ons vertelde verhalen stemmen niet altijd overeen met de historische werkelijkheid. Zelfs aan het bestaan van keizer Karel wordt getwijfeld. Men spreekt zelfs van geschiedvervalsing. Wat is er precies aan de hand?

Karel wordt alleen maar met superlatieven beschreven. Een reus van bijna twee meter lengte met brede schouders en beresterk. Zo kon hij bijvoorbeeld bewapende mannen met een arm optillen en vier hoefijzers met zijn handen dichtdrukken. Hij was aan het hof de beste zwemmer en kon uitstekend paardrijden. In zijn leven heeft hij een afstand afgelegd die zo’n twee tot vier keer de omtrek van de aarde omvat. Als het moest, reed hij dag en nacht, zonder slaap, van ItaliŽ naar de Rijn en vandaar direct door naar de PyreneeŽn. Dit uithoudingsvermogen hadden zijn dochters ook, want zij moesten hem op zijn tochten vergezellen. Zelfs zijn witte olifant, Abul Abbas, ging met hem mee van 802 tot 810. Waarom zijn olifant hem vergezelde is niet bekend, maar zijn dochters moesten mee omdat Karel bang was dat ze anders zouden trouwen, wat hij beslist niet wilde. Het huwelijksverbod gold niet voor de keizer zelf. Zo had hij minstens 18 kinderen bij 10 vrouwen, waarvan er vier met hem getrouwd waren. Dit waren de al snel verstoten Langobardische koningsdochter Desiderata (770-771), een kleindochter van een Alamaanse hertog, Hildegard (771-783, negen kinderen), een dochter van een Frankische graaf, Fastrada (783-796, twee kinderen), en Liutgard (796-800). Volgens een publicatie in 1964 zou hij nog een vijfde vrouw, Himiltrud, voor Desiderata hebben gehad. Zij schonk hem een kind en was de dochter van een Frankische edelman. Als weduwnaar had hij op 58 jarige leeftijd vier concubines. Verder zou hij bij zijn zuster, Gisela, de latere paladijn Roland hebben verwekt. Kortom, Karel was fysiek erg sterk, een levensgenieter en een zeer potent man.

Maar klopt dit allemaal wel?†Het antwoord op deze vraag wordt in dit artikel gegeven.

Geef een reactie