Leven na de dood (video’s)

life after deathHet leven na de dood is een religieus, spiritueel en metafysisch begrip, waarbij er sprake van is dat het huidige, lichamelijke leven van een mens niet eindigt bij het sterven, maar in een of andere vorm na het sterven voortgezet wordt.

In veel religies is er sprake van dat de dood van de fysieke mens niet het einde is en dat de ziel voortleeft, op een andere plaats (het hiernamaals) of door middel van reïncarnatie. Vaak speelt hierbij een element van beloning en vergelding een rol: de manier waarop iemands leven na de dood zijn voortzetting vindt, wordt geheel of gedeeltelijk bepaald door de daden van een mens tijdens zijn leven.

Er zijn gevallen bekend van mensen die een bijna-doodervaring menen te hebben meegemaakt waarbij ze buiten bewustzijn het idee hadden dat ze het hiernamaals bijna of even binnentraden. Dergelijke ervaringen worden in de parapsychologie aangehaald als steun voor de hypothese van een leven na de dood. Deze ervaringen blijken bijvoorbeeld inhoudelijk niet willekeurig te zijn. Vaak zijn er terugkerende elementen in de verhalen van mensen met dergelijke ervaring, zoals rust en afwezigheid van pijn, het buiten het lichaam treden, de donkere tunnel die naar intens licht leidt, de bijeenkomst van “wezens van het licht” (soms met inbegrip van vrienden en familieleden die eerder zijn gestorven) en het herbeleven van alle gebeurtenissen van het eigen leven, waarna deze onderworpen worden aan een evaluatie. De persoon kan in eerste instantie teleurgesteld of terughoudend zijn om terug te keren naar het lichaam, en velen getuigen dat de ervaring hun leven ingrijpend veranderde, wat leidde tot een verminderde of afwezige angst voor de dood.

In het volgende filmpje geeft cardioloog Pim van Lommel aan wat hij bij patiënten heeft ervaren wat wetenschappelijk niet verklaarbaar is.

In 2001 publiceerde cardioloog Pim van Lommel in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet over zijn onderzoek naar bijna-dood ervaringen (BDE) bij 344 Nederlandse patiënten. Zij hadden een hartstilstand in het ziekenhuis gehad. Van hen bleken er 62 een BDE te hebben meegemaakt. Van Lommels artikel was wereldnieuws.

Sindsdien kunnen we niet meer om het verschijnsel ‘bijna-dood ervaring’ heen. Het is een authentieke ervaring, niet te herleiden tot fantasie, psychose of zuurstoftekort; een BDE verandert mensen blijvend.

In Eindeloos bewustzijn legt van Lommel stap voor stap uit hoe mensen die klinisch dood zijn toch zo’n indringende ervaring kunnen hebben. Hij doorspekt zijn betoog met verhalen van mensen die een BDE hebben meegemaakt. Met de meesten van hen heeft Van Lommel persoonlijk contact gehad.

Volgens Van Lommel is de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt is om het verschijnsel te kunnen duiden. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen: het kan ook los van ons lichaam ervaren worden.

Pim van Lommel (1943) was van 1977 tot 2003 als cardioloog verbonden aan het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Sindsdien houdt hij over de hele wereld lezingen over BDE en de relatie tussen bewustzijn en hersenfunctie.

Zijn visie en ervaringen worden uitgebreid beschreven in zijn boek: Eindeloos bewustzijn

Pim van Lommel over Eindeloos bewustzijn in het TV programma boeken:

Zie ook: Bewijs voor Leven na de Dood, zegt Radiotherapeut-Oncoloog

Zie ook: Cardioloog Pim van Lommel over bijna dood ervaringen

Zie ook: Eindeloos bewustzijn

Geraadpleegde Bron: wikipedia.nl

Een reactie

 • Ik heb geen enkele afwijking kunnen vaststellen met wat ik weet en wat De heer Pim verteld.
  Alleen de wetenschap stopt daar. Vanwege het feit, dat zij de re-incarnatie (het opnieuw geboren worden van de zelfde persoonlijkheid in ander lichaam) niet accepteren en zelfs totaal afwijzen.
  Daarom lopen zij tegen een muur op en komen niet verder.
  Jozef Rulof, het grootste Medium , die de vorige eeuw heeft geleefd, heeft in vol-trans (Hij schrijft zelf niet, maar gaat voor 75% uit zijn lichaam en een entiteit neemt zijn lichaam over.) 28 boeken geschreven
  waarin het verhaal verder gaat, daar waar Pim ophoud met zijn kennis.
  Men beschrijft daar alles, hoe men dood gaat, wat er gebeurt, hoe men dat ‘boven’ regelt, wat wij verder daar doen,
  waar wij geboren zijn, wat er verder gaat gebeuren met je, wat je taken zijn, waarom wij hier zijn etc.
  Antwoordt op duizenden vragen, die door het verhaal van Pim met zijn BDE’s worden opgeroepen.
  Het eerste boek heet; “Een blik in het hiernamaals” (Stichting Wayti) Het heeft met religie niets van doen.
  Ook mijn boek ; “Contact met het Licht” Waarin 125 brieven zijn opgenomen van overledenen, die vertellen wat zij aan het doen zijn etc., Hun familieleden geruststellen etc.
  GTB

Geef een reactie