Petitie: Rekentoets VO veroordeelt leerlingen met dyscalculie tot laagste onderwijsniveau

De verplichte VO-rekentoets maakt het voor scholen onmogelijk om excellerende leerlingen onderwijs te bieden op niveau, als de rekentoets niet op datzelfde niveau is afgesloten. Gevolg: Leerlingen met dyscalculie kunnen nog zulke goede cijfers halen Op VMBO TL, HAVO of VWO, maar wordt een goede toekomst in de Kenniseconomie ontnomen door hun beperking.

Dit effect van de rekentoets staat in schril contrast met de doelstellingen van minister Jet Bussemaker, zoals zij die formuleert op de site van de Rijksoverheid. De kans om zich ‘ten volle te kunnen ontplooien’ en ‘te excelleren’ wordt kinderen als onze zoon door de invoering van de rekentoets ontnomen. Dit kan nooit de bedoeling zijn van het Nederlandse onderwijs, want op deze manier wordt heel veel talent weggegooid. Dat is een slag voor de kenniseconomie, waar Nederland zich op laat voorstaan. Bovendien is het naar onze mening in strijd met de wet op passend onderwijs.

Teken de petitie op: //www.petities24.com/rekentoets_vo_desastreus_voor_kenniseconomie

Een reactie

Geef een reactie