Sea Shepherd eist actie van Nederland

whales-catched-by-japanIn een persbericht vandaag heeft premier Jan Peter Balkenende zijn steun uitgesproken voor een wetsverandering om het mogelijk te maken schepen hun vlag af te nemen. De nederlandse Laurens De Groot, lid van Sea Shepherd’s raad van bestuur, reageert: “We hebben een Nederlands schip met een Nederlandse kapitein en Nederlandse bemanningsleden en wij eisen dat de Nederlandse regering actie onderneemt om onze veiligheid te waarborgen tegen de gevaarlijke en illegale aanvallen door illegaal op walvis jagende Japanners in de Zuidelijke Poolzee.”

De Groot is een voormalig politiebeambte die nu aan boord van het in Rotterdam geregistreerde milieubeschermingsschip de Steve Irwin van Sea Shepherd dient.

De Steve Irwin staat gepland om 7 december 2009 te vertrekken uit Fremantle in West-Australië. Het doel is om opnieuw in te grijpen en om de walvisvaarders van de Japanse walvisvangstindustrie lastig te vallen.

De Japanse walvisjagers jagen op met uitsterven bedreigde walvissen in een internationaal erkend walvisreservaat, ondanks een verbod op commerciële vangst en in overtreding van het Antarctische Verdrag.

“Ik ben geschokt dat de premier ermee akkoord gaat om de Nederlandse wet aan te passen om het enige schip in de wereld dat iets doet aan de illegale jacht zijn vlag te kunnen ontnemen,” zegt De Groot. “We hebben nog nooit iemand verwond, zijn nooit aangeklaagd voor misdaden. De Japanse walvisjagers hebben geprobeerd om ons te doden maar de premier weigert naar ons verhaal te luisteren. Hij is eerder geïnteresseerd in het stilhouden van de criminele activiteiten van de Japanse walvisjagers, dan in het garanderen van de veiligheid van Nederlanders. Wij als Nederlanders op een onder Nederlandse vlag varend schip eisen dat onze regering de overheid in Japan waarschuwt om hun geweldadige aanvallen op de bemanning van het Sea Shepherd schip de Steve Irwin te staken.”

Premier Balkenende reageerde op de zorgen geuit door de premier van Japan met: ”Ik heb uitgelegd dat met betrekking tot de walvisjacht, de Nederlandse regering een wetverandering aan het voorbereiden is. Deze verandering moet het mogelijk maken adequate maatregelen te nemen tegen schepen die de wet overtreden.”

De waarheid is dat de bemanning van de Steve Irwin geen wetten overtreden heeft. De Nederlandse regering heeft noch de Sea Shepherd Conservation Society noch de kapitein of de bemanning van de Steve Irwin beschuldigd van enige overtredingen. De regeringen van Japan en Australië hebben ook geen aanklacht ingediend over enige wetsovertredingen.

“Dit is gewoon politiek en het eert de premier van Nederland niet om te dreigen met het ontnemen van de vlag van een schip dat niet beschuldigd is van enige onwettelijke acties,” volgens kapitein Paul Watson, oprichter en president van Sea Shepherd. “De premier zou meer bezorgd moeten zijn voor de veiligheid van Nederlandse burgers dan voor de interesses van de Japanse walvisstropers.”

De Sea Shepherd actie ter bescherming van de walvissen dit jaar is genoemd Operatie Waltzing Matilda en het zal de zesde expeditie zijn tegen de illegale walvisjacht. Tijdens voorgaande keren gebruikten de Japanse walvisjagers akoestische wapens, schokgranaten en hebben ze zelfs op de bemanning geschoten. Eén kogel raakte kapitein Paul Watson en werd gestopt door zijn kogelwerend vest.

“Ik denk dat de premier meer bezorgd moet zijn over het Japanse geweld dan over onze niet geweldadige acties om de illegale jacht te stoppen,” volgens De Groot.

Steun de Sea Shepher en ga naar //www.seashepherd.nl

Zie ook: Japan urges Netherlands to help against whaling activists

Geef een reactie