Stichting AAP roept op tot actie tegen nieuwe Wet Natuur

Stichting AAP roept iedereen op te reageren op het rampzalige wetsontwerp Wet Natuur van het ministerie van EL&I. In de nieuwe Wet Natuur worden alleen nog de met acuut uitsterven bedreigde diersoorten beschermd. Alle andere diersoorten raken hun bescherming kwijt, ook kwetsbare soorten. AAP is van oordeel dat nieuwe wetgeving ten aanzien van het beschermen van dieren en/of natuur op een maatschappelijk verantwoord niveau moet zijn. Bovendien zou deze afgestemd moeten zijn op de positie die dieren in de 21e eeuw in onze maatschappij innemen.

AAP heeft dan ook grote bezwaren tegen deze wet om onder meer de volgende redenen:

•     De nieuwe Wet Natuur verplicht provincies om invasieve exoten

(soorten die van oorsprong niet in Nederland thuis horen) volledig uit te roeien. Hierbij wordt er gemakshalve vanuit gegaan dat deze dieren altijd en overal schadelijk zijn. Het welzijn van de dieren speelt hierbij geen enkele rol. Er wordt ook niet gekeken naar mogelijke alternatieven, zoals het opvangen van deze dieren in gespecialiseerde opvangcentra (zoals Stichting AAP), of het vangen, onvruchtbaar maken en weer terugplaatsen van deze dieren. Tot nu toe heeft AAP veel invasieve exoten liefdevol kunnen opvangen, zoals Pallas’ eekhoorn Titaan. Titaan kwam uit een kolonie Pallas’ eekhoorns die in de buurt van Weert in het wild leven. Volgens de nieuwe wet mag deze gehele kolonie – tussen de 100 en 300 dieren – zonder pardon worden uitgeroeid.

•     Ook verwilderde huisdiersoorten worden vogelvrij verklaard. Daarbij

maakt het niet uit of het om een ontsnapte huiskat of een verwilderde exoot gaat. Ook deze dieren mogen zomaar afgeknald worden. Stelt u zich eens voor wat dat zou betekenen voor ontsnapte dieren als wallaby Rufo, die zwervend in de buurt van Putten aangetroffen werd en die ondertussen door AAP opgeknapt en herplaatst is. Of wasbeer Tonkawa, die zwemmend in de grachten van Amsterdam gesignaleerd werd en vervolgens bij AAP gebracht.

•     Volgens de nieuwe wet moet in de toekomst, als economische belangen

en het belang van het dier botsen, een afweging gemaakt worden. Het belang van dieren wordt in de praktijk volledig ondergeschikt gemaakt aan allerlei economische belangen, hoe groot of klein ook. Juist levende wezens die niet voor zichzelf kunnen opkomen, verdienen bescherming. Immers, de kwaliteit van een samenleving is af te leiden uit de manier waarop ze met de zwaksten in de samenleving omgaat…

•     In de nieuwe Wet Natuur wordt nergens de intrinsieke waarde van

dieren erkend. Er is dan ook nauwelijks sprake van terughoudendheid ten aanzien van het verstoren of doden van dieren.

•     AAP vindt het onbegrijpelijk dat juist de handel in exotische

dieren buiten schot blijft in de nieuwe Wet Natuur. Er worden dagelijks duizenden exoten ons land ingevoerd, met alle risico´s van dien. Doordat er nauwelijks zicht is op de handel en deze onvoldoende wordt ingeperkt, is het risico op zoönosen -door dieren op mensen overdraagbare ziekten– groter dan noodzakelijk. Zeker bij uit het wild gevangen dieren weet je niet wat je onbedoeld in huis haalt, dus AAP pleit ervoor deze dieren met rust te laten en hen in het wild te laten leven. En dan hebben we het nog niet eens over het gigantische leed dat deze dieren wordt aangedaan als ze worden losgerukt uit hun natuurlijke omgeving, weg van hun familie en soortgenoten, om hun verdere leven meestal in eenzaamheid in een hok of kooi in een huiskamer of kelder te moeten doorbrengen. Voorbeeld hiervan is groene meerkat Moussa, die ruim 20 jaar in een veel te kleine vogelkooi opgesloten zat.

Stichting AAP zal uiteraard krachtig protesteren tegen implementatie van deze wet en roept ook haar achterban op om te reageren op de consulatie op www.internetconsultatie.nl/wetnatuur. Dit kan tot vrijdag 18 november 2011. AAP biedt hulp bij het beantwoorden van de vragen via haar website www.aap.nl.

Dieren- en natuurliefhebbers worden tevens opgeroepen de petitie te tekenen op laatdedierennietschieten.petities.nl.

AAP laat de dieren niet schieten, en u?

David van Gennep

Directeur/bestuurder Stichting AAP

Geef een reactie