What Really Matters in Life?

A vacationing American businessman standing on the pier of a quaint coastal fishing village in southern Mexico watched as a small boat with just one young Mexican fisherman pulled into the dock. Inside the small boat were several large yellowfin tuna. Enjoying the warmth of the early afternoon sun, the American complimented the Mexican on the quality of his fish.

“How long did it take you to catch them?” the American casually asked.

“Oh, a few hours,” the Mexican fisherman replied.

“Why don’t you stay out longer and catch more fish?” the American businessman then asked.

The Mexican warmly replied, “With this I have more than enough to support my family’s needs.”

The businessman then became serious, “But what do you do with the rest of your time?”

Responding with a smile, the Mexican fisherman answered, “I sleep late, play with my children, watch ballgames, and take siesta with my wife. Sometimes in the evenings I take a stroll into the village to see my friends, play the guitar, sing a few songs…”

The American businessman impatiently interrupted, “Look, I have an MBA from Harvard, and I can help you to be more profitable. You can start by fishing several hours longer every day. You can then sell the extra fish you catch. With the extra money, you can buy a bigger boat. With the additional income that larger boat will bring, before long you can buy a second boat, then a third one, and so on, until you have an entire fleet of fishing boats.”

Proud of his own sharp thinking, he excitedly elaborated a grand scheme which could bring even bigger profits, “Then, instead of selling your catch to a middleman you’ll be able to sell your fish directly to the processor, or even open your own cannery. Eventually, you could control the product, processing and distribution. You could leave this tiny coastal village and move to Mexico City, or possibly even Los Angeles or New York City, where you could even further expand your enterprise.”

Having never thought of such things, the Mexican fisherman asked, “But how long will all this take?”

After a rapid mental calculation, the Harvard MBA pronounced, “Probably about 15-20 years, maybe less if you work really hard.”

“And then what, señor?” asked the fisherman.

“Why, that’s the best part!” answered the businessman with a laugh. “When the time is right, you would sell your company stock to the public and become very rich. You would make millions.”

“Millions? Really? What would I do with it all?” asked the young fisherman in disbelief.

The businessman boasted, “Then you could happily retire with all the money you’ve made. You could move to a quaint coastal fishing village where you could sleep late, play with your grandchildren, watch ballgames, and take siesta with your wife. You could stroll to the village in the evenings where you could play the guitar and sing with your friends all you want.”

The moral of the story is:
Know what really matters in life, and you may find that it is already much closer than you think.

Een ethisch en milieuvriendelijk beleid trekt werknemers

Den Haag, 5 november 2009 – Als werknemers uit Nederland mogen kiezen waar ze werken, hebben zij een duidelijke voorkeur voor werkgevers met een goede reputatie op het gebied van ethiek en milieu. Dit blijkt uit de meest recente bevindingen van een internationale enquête over werkplekken.

Het onderzoek – uitgevoerd door Kelly Services, de wereldwijde marktleider op het gebied van personeel management services en Human Recources oplossingen – toont aan dat alle leeftijdsgeneraties zich meer aangetrokken voelen tot bedrijven die ethisch verantwoord en milieuvriendelijk handelen. Het verschil is echter dat de oudere werknemers, baby boomers (48-65jaar) en Generatie X (30-47jaar), hier kritischer naar kijken dan hun jongeren collega’s van Generatie Y (18-29jaar).

Meer dan een derde van alle werknemers is bereid om een salarisverlaging of een degradatie te accepteren als zij kunnen werken voor een organisatie met een goede corporate reputatie. Het blijkt dat als werknemers voor een werkplek kunnen kiezen, voor hen bezorgdheid over ethisch gedrag zwaarder weegt dan de bezorgdheid over het milieu; dit geldt voor alle generaties.

De Kelly Global Workforce Index heeft de standpunten van bijna 100.000 mensen uit 34 verschillenden landen verkregen, waaronder Nederland.

Patricia Becker, Algemeen directeur Kelly Services Benelux zegt: “Werknemers willen niet alleen trots zijn op het werk dat ze verrichten, maar willen ook trots kunnen zijn op waar hun organisatie voor staat en hoe het wordt gezien door de gehele gemeenschap. Het geeft voldoening om een onderdeel te zijn van een organisatie die zich niet alleen richt op resultaten, maar ook op grotere sociale doelen”.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

  • 77 procent van de respondenten wil liever werken voor een organisatie die als ethisch en maatschappelijk verantwoord wordt beschouwd.
  • 63 procent wil liever werken voor een organisatie die als milieuvriendelijk wordt beschouwd.
  • 46 procent geeft aan dat zij bij de keuze van een werkplek, de reputatie van een organisatie wat betreft ethisch gedrag ‘zeer belangrijk’ vinden.
  • 34 procent zou bereid zijn om een minder belangrijke rol of een lager salaris te aanvaarden om te werken voor een voor een organisatie die milieu en gemeenschap hoog in het vaandel heeft staan.
  • Slecht 18 procent geeft aan dat bij de keuze van een werkplek, het beleid dat een organisatie voert tegen de opwarming van de aarde ‘zeer belangrijk’ is.

Er is een patroon te zien wat betreft toenemende bezorgdheid over ethisch en milieubewust handelen. Naarmate werknemers ouder worden, zijn baby boomers zich over het algemeen, meer bewust van sociale en ethische kwesties dan jongere werknemers.

Een totaal van 35 procent van de baby boomers zou bereid zijn minder te verdienen of een lagere functie te aanvaarden als zij zouden kunnen werken bij een sociaal verantwoordelijke werkgever, gevolgd door Generatie X en Generatie Y, beide met 33 procent.

“Bedrijven die een cultuur van sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen, sturen een krachtige boodschap naar buiten over het type talent dat ze willen aantrekken en de organisatorische normen die ze willen ontwikkelen en onderhouden. Zij functioneren als benchmark over wat verwacht wordt en worden positief bekeken door potentiële werknemers, ” concludeert Patricia Becker.

Over Kelly Services
Kelly Services, Inc. (NASDAQ: KELYA, KELYB), gevestigd in Troy, Michigan is een wereldwijde marktleider op het gebied van personeel management services en Human Resources oplossingen. Wereldwijd worden opdrachtgevers voorzien van uitzendpersoneel, outsourcing, onsite management en recruitment. Kelly voorziet jaarlijks bijna 650.000 mensen van werk in office diensten, engineering, information technology, law, science, marketing, creative services, light industrial, education en healthcare. De omzet bedroeg in 2008 $ 5.5 miljard. Voor meer informatie: www.kellyservices.com