Worden de politici in europa eindelijk wakker?

STRAATSBURG†-In Europa groeit de kritiek op de macht die geneesmiddelenbedrijven hebben uitgeoefend bij het uitroepen van een wereldwijde uitbraak van Mexicaanse griep.

Het parlement van de Raad van Europa vindt dat experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die uiteindelijk een pandemie van Mexicaanse griep uitriep, zich te veel hebben laten leiden door farmaceutische ondernemingen met directe belangen bij vaccins en andere geneesmiddelen tegen het H1N1-virus.

De Raad van Europa, waarin 47 Europese landen zitting hebben, wil dat later deze maand een onderzoek en een spoeddebat worden gehouden naar de opmerkelijke knieval van de WHO voor de geneesmiddelenindustrie.

De Duitse parlementsvoorzitter van de raad, Wolfgang Wodarg, noemt het uitroepen van de ‘loze pandemie’ ťťn van de grootste medische schandalen van deze eeuw. “Het uitroepen van een alarmerende pandemie mag nooit worden beÔnvloed door medicijnverkopers”, stelt hij.

De tekst van een ontwerpresolutie die tijdens het aanstaande spoeddebat waarschijnlijk de steun krijgt van veruit de meeste van de 47 landen, ademt eveneens die uiterst kritische geest.

De resolutie stelt onder meer dat miljoenen gezonde mensen wereldwijd nodeloos zijn blootgesteld aan onbekende neveneffecten van griepvaccins die onvoldoende waren getest.

Bron: Telegraaf.nl

Hoe Klink besloot tot vaccins met toevoegingen (deel 2)

Door Daan de Wit

Nederland heeft een lopend contract met Solvay Pharmaceuticals in Weesp voor het maken van vaccins zonder toevoegingen. Met het oog op de Mexicaanse griep vraagt minister Klink aan de Gezondheidsraad of het belangrijk is te streven naar zulke vaccins voor zwangere vrouwen. Hij krijgt geen antwoord op zijn vraag. Toch verbreekt hij, met alle financiŽle gevolgen vandien, het contract met Solvay. Hij ondertekent nieuwe, geheime contracten met GlaxoSmithKline en Novartis die vaccins maken mŤt toevoegingen, de zogenoemde adjuvants. In Nederland krijgt iedereen – jong of oud, zwanger of niet – hetzelfde geadjuveerde vaccin. Wat is er gebeurd dat Klink deze beslissing heeft gemaakt?

‘Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) heeft met het farmaceutisch bedrijf Solvay een contract getekend voor het leveren van een vaccin voor zestien miljoen Nederlanders wanneer er een wereldwijde griepepidemie uitbreekt’, schrijft NRC Handelsblad in 2006. Om snel een pandemisch griepvaccin te kunnen leveren ‘zal in een nieuwe celkweekfabriek van Solvay worden geproduceerd op basis van celkweek in plaats van op eieren’. Drie jaar later schrijft de Volkskrant: ‘Virologen geven inmiddels de voorkeur aan pandemische vaccins met een zogeheten immuunversterker, een stof die brede bescherming creŽert tegen circulerende griepvirussen. Solvay beschikt echter nog niet over een geschikte versterkende stof’. Wie zijn die virologen en welke invloed hebben ze op de besluitvorming van Klink?

Ab Osterhaus
Ab Osterhaus [jpg]Het besluit††te kiezen voor de geadjuveerde vaccins wordt genomen door minister Klink. Ondanks dat hij geen antwoord van de Gezondheidsraad heeft gekregen op zijn vraag of het met het oog op zwangeren belangrijk is te streven naar vaccins zonder adjuvants. En ondanks dat lopende contracten moesten worden afgebroken. Op basis waarvan heeft de minister zijn besluit genomen? Door het uitblijven van het advies van de Gezondheidsraad zal hij hebben moeten handelen op een ander advies. Een van zijn belangrijkste adviseurs is een man die goed bekend is met de werking van adjuvantia. Hij test deze toevoegingen voor het Erasmus Medisch Centrum en voor Novartis en GlaxoSmithKline. En voor Isconova, een bedrijf dat adjuvantia produceert. Osterhaus weet veel over het onderwerp, hij spreekt er bijvoorbeeld over op internationale symposia: ‘The Role of Adjuvants in Pandemic Preparedness’. Osterhaus oordeelt positief over adjuvantia. Het voordeel van de stoffen is dat ze de werking van het vaccin vergroten en besparen op de entstof, dus het serum met het inactieve virus. ‘The key message is we need to go with adjuvants’, zegt Osterhaus.

Belangenverstrengelingen
Zou Osterhaus een belangrijke rol kunnen hebben gespeeld bij de totstandkoming van de besluitvorming van minister Klink? Hoe invloedrijk is Ab Osterhaus en voor wie wendt hij die invloed aan? Een vraag die in het verlengde hiervan ligt, is of er belangenverstrengelingen zijn. ViroClinics [jpg]De Telegraaf interviewt Osterhaus: ‘Licht geprikkeld nu: “Alsof ik belang zou hebben bij een griepepidemie en mijn aandelen daardoor in waarde zouden stijgen. Onzin”.’ Maar later blijkt dat hij een aandeel heeft van 3% in het eerder genoemde Isconova. En daar blijft het niet bij, door een onthulling van VPRO-radioprogramma Argos: Osterhaus heeft een belang van bijna 10% in ViroClinics. Het is een bedrijf van de Erasmusuniversiteit, opgericht door Osterhaus. ViroClinics deed onderzoek naar het vogelgriepvirus in opdracht van GlaxoSmithKline, een van de twee latere producenten van het Nederlandse vaccin tegen de Mexicaanse griep. Ook voor die andere producent, Novartis, zette Osterhaus zich in, als adviseur. Maar hier houdt de verstrengeling van belangen niet op. Het web van belangen wordt geweven door enkele grote spinnen. Een ervan is ESWI.

Web van belangen
Een spin in het web is de European Scientific Working Group on Influenza, ESWI. Deze ‘multidisciplinary group of key opinion leaders in influenza’ is zeer actief en neESWI [jpg]emt zichzelf uiterst serieus, iets dat duidelijk wordt in bijvoorbeeld het ‘revised 2006-2010 policy plan‘, een aanvullende PowerPoint over het policy plan, het voorstel voor een Influenza Task Force, een drukke evenementenkalender en bijvoorbeeld het boek 101 Questions and Answers on Influenza, met Ab Osterhaus als een van de twee auteurs. Vrij Nederland schrijft over ESWI: ‘Dit gezelschap van naar eigen zeggen ‘onafhankelijke wetenschappers’ spant zich al jaren in om de wereld te doordringen van het gevaar van een griepepidemie’. Voorzitter van de ESWI: Ab Osterhaus.

Gefinancierd door de farmaceutische industrie
De missie van ESWI is: ‘To reduce the impact of epidemic and pandemic influenza in the European population by identifying and communicating with stakeholders and by facilitating interactions between them’. Mexicaanse griep 06 [jpg]Het gaat dan om ‘government representatives, the European Union, opinion leaders in public health, health care workers, international organizations and the pharmaceutical industry’. Maar het woord ‘stakeholders’ heeft hier een bijsmaak. Want ESWI wordt gefinancierd door de industrie, door tien farmaceutische producenten. Daarover is de organisatie overigens heel transparant. In een kleurige folder staat: ‘ESWI is financed by pharmaceutical companies actively involved in the influenza field’. Dat betekent dat ESWI wordt betaald uit de winsten die worden gegenereerd als gevolg van de adviezen die het uitbrengt aan de overheden. Twee van de tien farmaceutische producenten die ESWI financieren zijn GSK en Novartis, de bedrijven die geheime contracten hebben getekend met minister Klink ter waarde van zo’n 700 miljoen euro om de vaccins te maken tegen de Mexicaanse griep. Toch houdt het verhaal over de invloed van Osterhaus en de belangenverstrengelingen hier niet op.

Volgend deel
In een volgend deel van deze serie keert Osterhaus weer terug. Dan zal het ook gaan over de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, voor wie Osterhaus adviseur is. De WHO en ESWI werken op dezelfde manier. Volgens ESWI. Opmerkelijk, gezien de rol van de farmaceutische industrie bij ESWI.

Bron: deepjournal.com

Hoe Klink besloot tot vaccins met toevoegingen (deel 1)

vaccinatieDoor Daan de Wit

In de strijd tegen de Mexicaanse griep wordt in Nederland een vaccin ingezet met toevoegingen. Ook zwangeren vanaf 13 weken krijgen een dergelijk vaccin. Om tot die keus te komen vraagt minister Klink advies aan de Gezondheidsraad. Maar hij krijgt dit advies niet. Toch neemt hij vervolgens een besluit. Wie heeft hem daarbij geadviseerd?

Op 9 november schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat het heeft stilgestaan bij de vraag van de minister ‘of er reden zou zijn om voor zwangeren te streven naar het verkrijgen van een vaccin zonder adjuvans’. De zin in het document die hierop volgt, lijkt een antwoord op die vraag, maar is het niet: ‘Een dergelijk vaccin is op dit moment in Europa niet geregistreerd en het is onzeker of en op welke termijn registratie wel zou plaatsvinden’. De vraag van Klink is dus nog niet beantwoord en wat er staat is ook nog eens onjuist. Want het ‘dergelijk vaccin’ bestaat, heet Celvapan, is op Europees niveau geautoriseerd en staat op nationaal niveau geregistreerd in de Geneesmiddelenbank. De raad wordt daarop gewezen door de stichting Meer Weten Over Freek in een brief op 18 november.

Op 24 november reageert de Gezondheidsraad: ‘Naar aanleiding van uw brief zijn wij een onvolledigheid op het spoor gekomen in de redactie van het laatste advies van de Gezondheidsraad en het Centrum voor Infectieziektebestrijding aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij zijn u erkentelijk voor uw alertheid in deze’. De raad erkent dat Celvapan is geregistreerd en past de website aan. Dat valt Klink trouwens niet op, want op twee dagen later antwoordt hij op Kamervragen met de zin: ‘Er is in Europa ťťn niet-geadjuveerd vaccin geregistreerd’. Hoe dan ook, de Gezondheidsraad kiest uiteindelijk dus niet voor Celvapan in de campagne tegen de Mexicaanse griep. De reden is, schrijft de raad achteraf, dat het onduidelijk was of het in voldoende mate en op tijd beschikbaar zou zijn. Intussen drong de tijd en moest de minister knopen doorhakken.

Ook toevoegingen voor zwangeren
Minister Klink kiest voor zijn campagne voor vaccins met adjuvants. Inmiddels zijn we maanden verder. In die maanden zijn er vrouwen terechtgekomen in de groep zwangeren-vanaf-13-weken. Eerder waren zij niet gevaccineerd omdat zwangeren tot 13 weken geen vaccin krijgen. Krijgen zij nu een vaccin met adjuvants of een zonder? Meer Weten Over Freek schrijft in een tweede brief aan de Gezondheidsraad dat het ervan uit gaat dat minister Klink ‘wel zeer in staat moet worden geacht het niet-geadjuveerd vaccin voor de hiervoor genoemde groep personen te verkrijgen’. Toch krijgen de zwangere vrouwen een vaccin met toevoegingen.

Belangrijkste vraag onbeantwoord
Intussen is de belangrijkste vraag nog niet beantwoord. Het is de vraag van Klink aan de Gezondheidsraad: Of er reden is om voor zwangeren te streven naar een vaccin zonder toevoegingen. Andere landen ‘zagen immers wel reden om een niet-geadjuveerd vaccin in te kopen’, schrijft de stichting aan de Gezondheidsraad in hun tweede brief. Net als in het geval van minister Klink geeft de Gezondheidsraad aan de stichting geen antwoord op de vraag. In een brief op 27 november aan minister Klink wijst de stichting daarop. Het concludeert dat de raad hem dus onvolledig heeft geadviseerd. De stichting spreekt haar verbazing uit dat de minister genoegen neemt met het niet beantwoorden van de door hem gestelde vraag aan de raad. Op 30 november stuurt de Gezondheidsraad een reactie: de raad wenst niet in discussie te gaan.

Wie adviseerde Klink?

Ondanks het uitblijven van het gevraagde advies van de Gezondheidsraad neemt minister Klink een besluit. Het is niet een besluit dat voordehand ligt. De beslissing van Klink heeft tot gevolg dat een lopend contract met een vaccinproducent wordt verbroken, met alle waarschijnlijke financiŽle gevolgen vandien. Een nieuw contract wordt gesloten, met een andere fabrikant. En voor een ander vaccin, een met toevoegingen. Wie heeft Klink hierbij geadviseerd? Meer daarover in het volgende deel van deze serie.

Bron: Deepjournal.com

Swine flu skepticism demands deft response

vaccinatieLONDON (Reuters) – European scientists and health authorities are facing angry questions about why H1N1 flu has not caused death and destruction on the scale first feared, and they need to respond deftly to ensure public support.

Accusations are flying in British and French media that the pandemic has been “hyped” by medical researchers to further their own cause, boost research grants and line the pockets of drug companies.

Britain’s Independent newspaper this week asked “Pandemic? What Pandemic?.”

In their response, scientists are walking a fine line.

They say that although the virus is mild, it can still kill, and that the relatively low fatalities in Europe are in part the result of official response to their advice.

On suggestions of “hyping” the threat to boost research funding, they point out that while we know enough to start to protect the vulnerable, we need to know a lot more to conquer the virus, and funding for new research and drugs is vital to be equipped for future pandemics.

H1N1 is hitting a younger population — adults in their 20s and 30s and children — and the global death count so far is more than 6,000, according to the WHO.

While seasonal flu attacks about 20 percent of the population in an average year, experts estimate that even in Britain — the worst-hit country in Europe so far — fewer than 10 percent of people have had H1N1 swine flu.

Fred Hayden, influenza research co-ordinator at the Wellcome Trust and a former World Health Organization (WHO) expert, said early planning is paying off, but added:

“I wouldn’t characterize this as a “mild” pandemic at all. We are seeing some very unfortunate loss of life. I think it a bit early to make that judgment.”

Yet the word “mild” is used so often to describe H1N1‘s impact in most people that it is prompting skeptical publics to ask what all the fuss is about. Why they should care? And why take a vaccine?

France’s Le Parisien newspaper ran the headline: “Swine flu: why the French distrust the vaccine” and noted a gap between the predicted impact of H1N1 and the less dramatic reality.

“Although some 30-odd people have died….the disease is not really frightening,” it said. “Dangerous liaisons between certain experts, the labs and the government, the obscurity of the contracts between the state and the pharma firms have added to the doubt.”

Read the complete article

Wereldwijd miljoenen proefkonijnen

vaccinatieBijna niemand heeft vertrouwen in de politiek, maar als het om onze gezondheid gaat lopen we als makke schapen achter de politici aan.
Dit kun je vergelijken met een kudde prooidieren, sommige dieren gaan wel eens weg van de kudde maar dreigt er gevaar, dan sluiten ze zich snel weer aan.
Bij de griepvaccinatie zie je dit gedrag nu ook, de media speelt een grote rol om de mensen bang te maken, immers bange mensen gaan achter hun leiders staan.

Neo Xirtam

Ondanks toezeggingen dat het Mexicaanse-griepvaccin veilig is, is het niet getest op de doelgroep die nu wordt geprikt. De testfase is ingegaan op het moment dat het middel voor het eerst beschikbaar was en werd toegediend. Het is eerder wel getest, maar op een kleine groep gezonde mensen. Dit is gedaan gedurende een zeer korte periode. Lange-termijneffecten zijn voor alle betrokkenen ongewis.

Door Daan de Wit

Minister Klink zegt dat het H1N1-vaccin veilig is. De Telegraaf schrijft: ‘Hij baseert zich daarbij op het oordeel van alle instanties die naar de samenstelling van het vaccin kijken en over de registratie gaan. ‘Iets dat niet geregistreerd wordt, wat dus niet veilig is, komt niet op de markt’, zei Klink’. Maar Klink weet ook dat op deze regel een uitzondering is gemaakt voor de vaccins tegen de Mexciaanse griep.

H1N1-vaccin vooraf nauwelijks getest
Het Europees bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (EMEA) is de instantie die in Europa toeziet op de veiligheid van de vaccins. Wie een vaccin op de markt brengt moet dit gedurende 18 tot 24 maanden laten testen en kan het pas na goedkeuring van het EMEA op de markt brengen. Maar in het geval van een pandemie gelden er andere regels wat de meeste mensen niet weten. Omdat een nieuw vaccin tegen een nieuw pandemisch virus snel beschikbaar moet komen, is een oplossing bedacht in de vorm van een noodprocedure. In de voorbereiding van een vaccin tegen een pandemisch virus moet de fabrikant een basisvaccin ter beoordeling voorleggen aan het Europees bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling.

Dit vaccin, een zogenoemde ‘mock up’, mag na goedkeuring op het laatste moment door de fabrikant worden aangepast voor het nieuwe virus. Dit betekent in het geval van de Mexicaanse griep dat in het recept van het vogelgriep-vaccin, de H5N1 wordt vervangen door een ge√Įnactiveerd H1N1-virus. Na die handeling mag het nieuwe produkt worden gefabriceerd: het Mexicaanse-griepvaccin. Voorafgaand aan de verspreiding ervan wordt het korte tijd getest op kleine groepen gezonde mensen en op dieren. Om die reden schrijft het EMEA dan ook: ‘There is currently no clinical experience with Focetria (H1N1) in adults, including the elderly, children or adolescents. […] There are currently no data available on the use of Focetria in pregnancy’. Over het andere merk vaccin dat in Nederland wordt gebruikt, Pandemrix, schrijft het EMEA precies hetzelfde.

Lees verder op Deepjournal.com

Is het vaccin tegen de Mexicaanse griep gevaarlijk? De feiten en de fictie

vaccinatieDoor Daan de Wit

Ondanks de dringende adviezen van de overheid en de geruststellende woorden van de verantwoordelijke minister, is er veel twijfel onder de Nederlandse bevolking. Wel of geen vaccin tegen de Mexicaanse griep? Terwijl er staan lange rijen staan voor het krijgen van de prik, kiezen veel anderen ervoor zich niet te laten vaccineren. ‘Bijna de helft van de verpleegkundigen weet nu al dat ze zich niet laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep’, schrijft de NOS. Onderdeel van de controverse rond het vaccin zijn de toevoegingen, zoals squaleen en de kwikverbinding Thiomersal. Hoe gevaarlijk zijn deze middelen nu echt?

Het programma Full Focus van het Amerikaanse KPBS wijst op erop dat de Amerikaanse Nationale Autismevereniging met cijfers van het Centrum voor Ziektepreventie (CDC) concludeert dat ‘children are 27 times more likely to develop autism with exposure to mercury containing vaccines’. Volgens het landelijk gemiddelde heeft nu 1 op de 150 kinderen een autistische afwijking. Hoe zou het zijn in een Amishgemeenschap, waar men zich niet laat vaccineren. Journalist Dan Olmsted van persbureau UPI zoekt het in 2005 uit en becijfert dat er zo’n 130 lijders aan autisme moeten zijn in de gemeenschap. Maar er zijn er slechts vier. Alle vier hebben een hoge kwikwaarde in hun bloed, bijvoorbeeld als gevolg van een vaccinatie voordat het kind werd geadopteerd of omdat het kind woonde naast een energiecentrale die kwik uitstoot. In juni 2007 schrijft Olmsted over een groot onderzoek waaruit blijkt dat gevaccineerde kinderen een ‘significant groter risico’ lopen op neurologische ziekten.

Niet iedereen is het met Olmsted eens. Een van de meest vocale opponenten, iemand die in de reguliere media ruim baan veelvuldig aan het woord komt, is Paul Offit. Hij is van mening dat vaccins zů ongevaarlijk zijn dat een baby zonder problemen wel 100.000 vaccinaties aan zou kunnen. Hij ergert zich aan de kritiek op de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep en schrijft in The New York Times dat het vaccineren wordt bemoeilijkt door ‘various myths, spread on TV talk shows and Web sites’. Die krant steunt hem door onder de titel ‘Debunking Myths About Swine Flu Vaccine’ de inhoud aan te bieden voor een groepsles voor studenten. Wie is Offit? Newsweek schrijft over hem dat hij ‘has served as both a paid and unpaid member of a scientific advisory board at Merck, which makes [vaccine] RotaTeq’. ‘To hear his enemies talk, you might think Paul Offit is the most hated man in America’, schrijft Wired in een artikel dat waarschuwt tegen het niet vaccineren. Een panel van de Council on Foreign Relations krijgt een vraag voorgelegd wat de beste strategie is in de strijd tegen de ‘crazy people’ die tegen vaccinaties zijn. Het antwoord van voorzitter Jon Cohen van Science is dat argumenten het beste werken. Minister Klink zegt: ‘In de concurrentie met internet hebben we nog een paar slagen te maken’. Hij verwijst naar grieppandemie.nl

‘Wie doorgraaft op de website www.grieppandemie.nl, merkt dat het RIVM er omheen kletst’, schrijft de 24-weken zwangere wetenschapsjournalist Nienke Beintema gisteren in NRC Handelblad. In deel twee van deze serie van DeepJournal werd al duidelijk dat zelfs met een kort geding het RIVM niet te dwingen was openheid van zaken te geven. Beintema weigert het vaccin. Haar argument klinkt logisch: ‘Zeventien doden in Nederland? Ach, elk jaar overlijden er in Nederland enkele honderden mensen aan de gewone seizoensgriep’. En het is nog maar de vraag of de zeventien daadwerkelijk zijn overleden aan H1N1. Uit onderzoek van de Amerikaanse zender CBS bleek dat de meeste Amerikanen van wie werd gedacht dat ze de Mexicaanse griep hadden, die ziekte helemaal niet hadden. Verder hetzelfde patroon, in Amerika: ook daar weigert het Amerikaanse RIVM, het CDC, openheid van zaken te geven. Pas na lang aandringen en een beroep van CBS News op de Wet Openbaarheid Bestuur komt CDC over de brug met de gegevens over de daadwerkelijke H1N1-gevallen.
In de toekomst hoeft CDC niet meer dwars te liggen om deze gegevens te verstrekken. Want in juli heeft het met grote haast besloten te stoppen met het testen en volgen van H1N1-gevallen. Waarom is onbekend. Resultaat is dat wat in Amerika sinds juli wordt geroepen over de verspreiding van de ziekte niet is gebaseerd op feiten. CDC adviseert nu iedereen die ‘vermoedelijk’ of ‘waarschijnlijk’ H1N1 heeft zich te laten vaccineren. Het gebrek aan feitelijkheid uit zich in bijvoorbeeld in deze kop: ‘Swine flu infects over 250 Georgetown students’. In feite is het getal niet afkomstig van laboratoriumresultaten, maar van schattingen over het aantal studenten dat zich met griepsymptomen had gewend tot de dokter.

De eerder in dit artikel genoemde journalist Dan Olmsted haalt in zijn serie in 2005 een interview aan van NBC met Dr. Julie Gerberding, hoofd van het CDC. Zij zegt: ‘Right now the scientific evidence doesn’t provide any framework for concluding that Thimerosal or immunizations in any way affect autism. […] But we have to have an open mind about that’. Die gemengde reactie kan het product zijn van een bijeenkomst al vijf jaar eerder. Toen was het CDC aanwezig bij een vergadering met overheidsinstantie FDA en vertegenwoordigers van de vaccin-industrie. Gesproken werd over een onderzoeksrapport dat het mogelijke verband aantoont tussen autisme en Thiomersal/Thimerosal. De notulen van de bijeenkomst waar dit rapport werd besproken, werden geheim gehouden, maar zijn door een WOB-procedure boven tafel gekomen.

Uit die notulen wordt duidelijk dat de aanwezigen zich meermalen verontrust uitspreken over de resultaten van het onderzoek. Eruit blijkt bijvoorbeeld dat hoe jonger de patiŽnt is, hoe gevaarlijker het kwik is voor het kind. ‘This association leads me to favor a recommendation that infants up to two years old not be immunized with Thimerosal containing vaccines if suitable alternative preparations are available’, zegt Dr. Johnson, Michigan state public health officer en deel van de Advisory Committee on Immunization Practices. Johnson, tevens voorzitter van de vergadering, voegt er een persoonlijke noot aan toe: ‘My gut feeling? It worries me enough. Forgive this personal comment, but I got called out at eight o’clock for an emergency call and my daughter-in-law delivered a son by C-section. Our first male in the line of the next generation, and I do not want that grandson to get a Thimerosal containing vaccine until we know better what is going on’. In tegenstelling tot Nederland bevatten in Amerika de vaccins tegenwoordig nog slechts in een enkele uitzondering Thiomersal. De Nederlandse overheid adviseert kinderen van een half tot en met vier jaar te vaccineren, evenals vrouwen die meer dan dertien weken zwanger zijn.

Bron: deepjournal.com

1 2