Worden de politici in europa eindelijk wakker?

STRAATSBURG†-In Europa groeit de kritiek op de macht die geneesmiddelenbedrijven hebben uitgeoefend bij het uitroepen van een wereldwijde uitbraak van Mexicaanse griep.

Het parlement van de Raad van Europa vindt dat experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die uiteindelijk een pandemie van Mexicaanse griep uitriep, zich te veel hebben laten leiden door farmaceutische ondernemingen met directe belangen bij vaccins en andere geneesmiddelen tegen het H1N1-virus.

De Raad van Europa, waarin 47 Europese landen zitting hebben, wil dat later deze maand een onderzoek en een spoeddebat worden gehouden naar de opmerkelijke knieval van de WHO voor de geneesmiddelenindustrie.

De Duitse parlementsvoorzitter van de raad, Wolfgang Wodarg, noemt het uitroepen van de ‘loze pandemie’ ťťn van de grootste medische schandalen van deze eeuw. “Het uitroepen van een alarmerende pandemie mag nooit worden beÔnvloed door medicijnverkopers”, stelt hij.

De tekst van een ontwerpresolutie die tijdens het aanstaande spoeddebat waarschijnlijk de steun krijgt van veruit de meeste van de 47 landen, ademt eveneens die uiterst kritische geest.

De resolutie stelt onder meer dat miljoenen gezonde mensen wereldwijd nodeloos zijn blootgesteld aan onbekende neveneffecten van griepvaccins die onvoldoende waren getest.

Bron: Telegraaf.nl

Is het vaccin tegen de Mexicaanse griep gevaarlijk? De feiten en de fictie

vaccinatieDoor Daan de Wit

Ondanks de dringende adviezen van de overheid en de geruststellende woorden van de verantwoordelijke minister, is er veel twijfel onder de Nederlandse bevolking. Wel of geen vaccin tegen de Mexicaanse griep? Terwijl er staan lange rijen staan voor het krijgen van de prik, kiezen veel anderen ervoor zich niet te laten vaccineren. ‘Bijna de helft van de verpleegkundigen weet nu al dat ze zich niet laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep’, schrijft de NOS. Onderdeel van de controverse rond het vaccin zijn de toevoegingen, zoals squaleen en de kwikverbinding Thiomersal. Hoe gevaarlijk zijn deze middelen nu echt?

Het programma Full Focus van het Amerikaanse KPBS wijst op erop dat de Amerikaanse Nationale Autismevereniging met cijfers van het Centrum voor Ziektepreventie (CDC) concludeert dat ‘children are 27 times more likely to develop autism with exposure to mercury containing vaccines’. Volgens het landelijk gemiddelde heeft nu 1 op de 150 kinderen een autistische afwijking. Hoe zou het zijn in een Amishgemeenschap, waar men zich niet laat vaccineren. Journalist Dan Olmsted van persbureau UPI zoekt het in 2005 uit en becijfert dat er zo’n 130 lijders aan autisme moeten zijn in de gemeenschap. Maar er zijn er slechts vier. Alle vier hebben een hoge kwikwaarde in hun bloed, bijvoorbeeld als gevolg van een vaccinatie voordat het kind werd geadopteerd of omdat het kind woonde naast een energiecentrale die kwik uitstoot. In juni 2007 schrijft Olmsted over een groot onderzoek waaruit blijkt dat gevaccineerde kinderen een ‘significant groter risico’ lopen op neurologische ziekten.

Niet iedereen is het met Olmsted eens. Een van de meest vocale opponenten, iemand die in de reguliere media ruim baan veelvuldig aan het woord komt, is Paul Offit. Hij is van mening dat vaccins zů ongevaarlijk zijn dat een baby zonder problemen wel 100.000 vaccinaties aan zou kunnen. Hij ergert zich aan de kritiek op de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep en schrijft in The New York Times dat het vaccineren wordt bemoeilijkt door ‘various myths, spread on TV talk shows and Web sites’. Die krant steunt hem door onder de titel ‘Debunking Myths About Swine Flu Vaccine’ de inhoud aan te bieden voor een groepsles voor studenten. Wie is Offit? Newsweek schrijft over hem dat hij ‘has served as both a paid and unpaid member of a scientific advisory board at Merck, which makes [vaccine] RotaTeq’. ‘To hear his enemies talk, you might think Paul Offit is the most hated man in America’, schrijft Wired in een artikel dat waarschuwt tegen het niet vaccineren. Een panel van de Council on Foreign Relations krijgt een vraag voorgelegd wat de beste strategie is in de strijd tegen de ‘crazy people’ die tegen vaccinaties zijn. Het antwoord van voorzitter Jon Cohen van Science is dat argumenten het beste werken. Minister Klink zegt: ‘In de concurrentie met internet hebben we nog een paar slagen te maken’. Hij verwijst naar grieppandemie.nl

‘Wie doorgraaft op de website www.grieppandemie.nl, merkt dat het RIVM er omheen kletst’, schrijft de 24-weken zwangere wetenschapsjournalist Nienke Beintema gisteren in NRC Handelblad. In deel twee van deze serie van DeepJournal werd al duidelijk dat zelfs met een kort geding het RIVM niet te dwingen was openheid van zaken te geven. Beintema weigert het vaccin. Haar argument klinkt logisch: ‘Zeventien doden in Nederland? Ach, elk jaar overlijden er in Nederland enkele honderden mensen aan de gewone seizoensgriep’. En het is nog maar de vraag of de zeventien daadwerkelijk zijn overleden aan H1N1. Uit onderzoek van de Amerikaanse zender CBS bleek dat de meeste Amerikanen van wie werd gedacht dat ze de Mexicaanse griep hadden, die ziekte helemaal niet hadden. Verder hetzelfde patroon, in Amerika: ook daar weigert het Amerikaanse RIVM, het CDC, openheid van zaken te geven. Pas na lang aandringen en een beroep van CBS News op de Wet Openbaarheid Bestuur komt CDC over de brug met de gegevens over de daadwerkelijke H1N1-gevallen.
In de toekomst hoeft CDC niet meer dwars te liggen om deze gegevens te verstrekken. Want in juli heeft het met grote haast besloten te stoppen met het testen en volgen van H1N1-gevallen. Waarom is onbekend. Resultaat is dat wat in Amerika sinds juli wordt geroepen over de verspreiding van de ziekte niet is gebaseerd op feiten. CDC adviseert nu iedereen die ‘vermoedelijk’ of ‘waarschijnlijk’ H1N1 heeft zich te laten vaccineren. Het gebrek aan feitelijkheid uit zich in bijvoorbeeld in deze kop: ‘Swine flu infects over 250 Georgetown students’. In feite is het getal niet afkomstig van laboratoriumresultaten, maar van schattingen over het aantal studenten dat zich met griepsymptomen had gewend tot de dokter.

De eerder in dit artikel genoemde journalist Dan Olmsted haalt in zijn serie in 2005 een interview aan van NBC met Dr. Julie Gerberding, hoofd van het CDC. Zij zegt: ‘Right now the scientific evidence doesn’t provide any framework for concluding that Thimerosal or immunizations in any way affect autism. […] But we have to have an open mind about that’. Die gemengde reactie kan het product zijn van een bijeenkomst al vijf jaar eerder. Toen was het CDC aanwezig bij een vergadering met overheidsinstantie FDA en vertegenwoordigers van de vaccin-industrie. Gesproken werd over een onderzoeksrapport dat het mogelijke verband aantoont tussen autisme en Thiomersal/Thimerosal. De notulen van de bijeenkomst waar dit rapport werd besproken, werden geheim gehouden, maar zijn door een WOB-procedure boven tafel gekomen.

Uit die notulen wordt duidelijk dat de aanwezigen zich meermalen verontrust uitspreken over de resultaten van het onderzoek. Eruit blijkt bijvoorbeeld dat hoe jonger de patiŽnt is, hoe gevaarlijker het kwik is voor het kind. ‘This association leads me to favor a recommendation that infants up to two years old not be immunized with Thimerosal containing vaccines if suitable alternative preparations are available’, zegt Dr. Johnson, Michigan state public health officer en deel van de Advisory Committee on Immunization Practices. Johnson, tevens voorzitter van de vergadering, voegt er een persoonlijke noot aan toe: ‘My gut feeling? It worries me enough. Forgive this personal comment, but I got called out at eight o’clock for an emergency call and my daughter-in-law delivered a son by C-section. Our first male in the line of the next generation, and I do not want that grandson to get a Thimerosal containing vaccine until we know better what is going on’. In tegenstelling tot Nederland bevatten in Amerika de vaccins tegenwoordig nog slechts in een enkele uitzondering Thiomersal. De Nederlandse overheid adviseert kinderen van een half tot en met vier jaar te vaccineren, evenals vrouwen die meer dan dertien weken zwanger zijn.

Bron: deepjournal.com

Gevaarlijke stoffen in de griepvaccins? De feiten en de fictie deel 2

vaccinatieDoor Daan de Wit

Geruststellende berichten in de reguliere media over het griepvaccin dat vandaag voor het eerst wordt verspreid. De berichtgeving resulteert erin dat veel mensen hun schouders ophalen en hun ogen gesloten houden, en niet alleen tijdens de prik. Maar er is een groot contrast met online publicaties over de Mexicaanse griep waar verontrusting de toon zet. Een toenemend aantal mensen wil weten hoe het precies zit, maar ziet door de bomen het bos niet meer. Deel twee van een serie van DeepJournal over de feiten en de fictie bij de Mexicaanse griep.

‘Minister Klink heeft vanmorgen op de radio gezegd dat het vaccin tegen de Mexicaanse griep veilig is. Afgelopen week kwamen er berichten dat er in het griepvaccin stoffen zouden zitten die niet gezond zijn, maar dat is volgens Klink niet waar: “Iets wat niet geregistreerd wordt, wat dus niet veilig is, komt niet op de markt.”‘

Thiomersal in het vaccin
Een van de namen die steeds terugkeert in de emails en artikelen van verontruste burgers is die van†Ad van Rooij. Hij is Safety Manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. Op 24 oktober schrijft hij een brief [PDF] aan zijn directeur. Van Rooij heeft een langlopend arbeidsconflict met Philips en zet het met zijn brief verder onder druk. Met zijn brief eist hij dat dat Philips niet meewerkt aan het toedienen aan zijn medewerkers van het vaccin, omdat het de kwikverbinding Thiomersal (ook wel Thimerosal) bevat. Volgens Van Rooij is het een verboden middel in Nederland. Maar volgens de Cosmetica Richtlijn is Thiomersal toegestaan. Dat staat in dit document [PDF], gemaakt in opdracht van het ministerie van VROM. Volgens Van Rooij echter gaat het hier om een Europees toetsingskader, geen wet. Hij stelt dat Thiomersal volgens de Nederlandse Bestrijdingsmiddelenwet is verboden.

Lees hier het complete artikel op deepjournal.com

Verplichte vaccinaties en geÔmplanteerde chips? De feiten en de fictie over de Mexicaanse Griep

vaccinatieDoor Daan de Wit

De geruchten rond de Mexicaanse Griep doen nog sneller de ronde dan het virus zelf. Massale verplichte vaccinaties zouden aanstaande zijn. En in het vaccin zouden minuscule nanochips verborgen zitten. Dit artikel is een eerste stap om de feiten van de fictie te scheiden.

Een van de geruchten gaat over een vermeend gelekt politierapport. Het†zou een blauwdruk zijn voor de massale verplichte vaccinatie van de Nederlandse bevolking. Op de plaats van het vraagteken hoeft alleen nog de datum te worden ingevuld en het document is klaar om gebruikt te worden. De titel van het document [PDF] is ‘VOORLOPIG DRAAIBOEK POLITIE INFLUENZAPANDEMIE’. De vraag of dit een officieel document is, wordt goeddeels beantwoordt door het feit dat het online staat op ‘de officiŽle website van de Regio IJssel-Vecht’. Deze site is de voorloper van de websites voor de GGD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland en staat geregistreerd op het adres van Veiligheidsregio IJsselland.

Op allerlei verontruste fora en websites wordt gewezen naar punt 1.1.2. van het draaiboek. Daar staat: ‘Door de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken is op ? te ? uur besloten dat er in (gedeelte van het land of het gehele land) overgegaan dient te worden tot vaccinatie van de gehele bevolking. De vaccinatie zal op ? te 08.00 uur een aanvang nemen. Gelet op de nu beschikbare informatie zal het R.C.C. vanaf ?? uur operationeel zijn’. Veel mensen lezen hierin dat de vaccinatie verplicht is. Er is zelfs iemand die een email rondstuurt en daarin schrijft: ‘Kom zojuist terug van het hoofdbureau van politie in Zaanstad, alwaar ik aangifte heb gedaan van voorkennis van een voorgenomen misdrijf: (gedwongen) vaccinatie. Werd goed te woord gestaan en serieus genomen. […] Had een downloadpakket mee van Want to Know […]’.

Want to Know is een website van Fred Burks, een voormalig vertaler voor presidenten Bush en Clinton. Burks begint enige jaren gelden de website WantToKnow, waarvan later een Nederlands-Belgische pendant verschijnt. Daarop staat een artikel over verplicht vaccineren en het heimelijk toedienen van nano-chips. Ik word ernaar verwezen door de auteur van het artikel, nadat ik reageerde op een eerder artikel van zijn hand: ‘De nano-chip in de vaccinatie-naald!?’. Dit artikel is gebaseerd op een Engelstalige vertaling van een Duits artikel. Daarin gaat het over de reactie op een lezing van ‘eine Frau’ die opmerkt dat ‘Eine Freundin’ van haar werkt bij een Weens farmaceutisch bedrijf en dat die haar zou hebben verteld dat er in de naalden van de griepspuiten nano-chips zitten verborgen. Krijg je een vaccin tegen de Mexicaanse Griep dan verdwijnt de chip in je lijf en kan er allerlei data op worden geschreven. Mijn vraag aan de auteur van het Nederlandstalige artikel is of het inderdaad zo is dat zijn verhaal is gebaseerd op het onverifieerbare verhaal van een onbekende vrouw, verteld aan een andere onbekende vrouw, die dit verhaal zou hebben verteld in een Duits publiek bij een lezing. Het antwoord was bevestigend en ik werd dus verwezen naar een eerder artikel van de auteur.

Het eerdere artikel opent met het bekende verhaal dat documentairemaker Aaron Russo bevriend raakte met Nicolas Rockefeller, een telg uit de beroemde familie. Russo vertelt in een interview met activist en publicist Alex Jones dat Rockefeller hem in vertrouwen op de hoogte zou hebben gebracht van allerlei geheimen. Een ervan zou zijn dat de wereldbevolking een chip zou krijgen toegediend (6’25). Het roept vragen op over Rockefeller, over zijn motieven, of hij de waarheid heeft gesproken en of Russo eerlijk is geweest. Het is niet meer te verifiŽren, want Russo is inmiddels overleden.

Na de informatie over Rockefeller volgt in het artikel een deel dat ‘America’s Affordable Health Choices Act of 2009’ behandelt. In dit document zouden bewijzen staan dat de Amerikaanse bevolking zal worden gechipt. Citaten uit het document over implanteerbare ‘class II’-apparaten moeten de lezer overtuigen de conclusie over te nemen: ‘Het ligt dus in de bedoeling, dat dit soort apparaatjes†dus geÔmplanteerd zal gaan worden bij de meerderheid van de bevolking, dat deel dat ervoor kiest om in het nieuwe publieke gezondheidsprogramma te worden opgenomen’.

In het originele document wordt gesproken over ‘een klasse-II-apparaat dat implanteerbaar, levensonderhoudend of levensbevorderend is’. Het klinkt als de ambtelijke omschrijving voor een pacemaker. Maar het blijkt dat pacemakers vallen onder klasse III. Klasse I, II of III geeft aan hoe streng het toezicht is op de apparatuur. ‘Examples of Class II devices include powered wheelchairs, infusion pumps, and surgical drapes’, schrijft overheidsinstantie FDA.

In het Nederlandstalige artikel staat dat de geÔmplanteerde chip informatie uitzendt met patiŽntengegevens. De auteur citeert ter bewijs het Amerikaanse document dat spreekt over ‘data’. In dat document staat dat voor de genoemde klasse-II-apparatuur een register in het leven zal worden geroepen. Daarin zal data worden opgeslagen. Verderop staat wat met data wordt bedoeld: gegevens over de genoemde apparatuur en andere gegevens, zoals ‘claims data’, etc. In tegenstelling tot wat in het artikel staat, heeft dit niets te maken met het chippen van mensen.

Als laatste wordt in het artikel het Children’s Health Insurance Program aangehaald, kortweg CHIP. De suggestie wordt gewekt dat dit programma ook heeft te maken met het chippen van mensen. Verder dan de suggestie gaat de auteur niet, omdat dit feitelijk niet mogelijk is om te doen.

In de email die ik van de auteur ontving, wordt naast bovenstaand artikel verwezen naar een artikel met nog meer bewijs, van de hand van dezelfde auteur. Het is getiteld: ‘Leugens, halve-waarheden en manipulaties’. Het citeert iemand die zegt zijn informatie te hebben vernomen van een groep buitenaardsen die luistert naar de naam The Hathors. Tja.

Op basis van wat ik heb gelezen over dit onderwerp en hier besproken, moet worden geconcludeerd dat er sprake is van halve feiten en hele geruchten. Ik ben benieuwd naar solide informatie over vaccins (hoeveel Thiomersal zit er daadwerkelijk in en hoeveel van de stof squalene), eventuele vaccinantieprogramma’s en natuurlijke wijzen om de immuniteit te versterken, zoals vitamine D3.

Bron: Deepjournal.com