We did it! Walvisvangstverbod verlengd!

Bron: AVAAZ.org

We hebben het voor elkaar! Het voorstel om de walvis moordpartij te legaliseren ging in Marokko in vlammen op. En onze campagne hielp om de weegschaal te doen doorslaan!

Een paar korte weken hadden we maar, maar we hebben de grootste spaar-de-walvissen-petitie in de geschiedenis opgezet, en deze werd getekend door maar liefst 1,2 miljoen mensen, wereldwijd! We hebben deze petitie uitgereikt aan sleutelpersonen tijdens de bijeenkomst van de International Whaling Commission; uiteindelijk werd het 24-jaar oude moratorium op de walvisvangst in stand gehouden.

Een vreugdesprong is wel degelijk op zijn plaats!

De pro-walvisvangstlobby probeerde nog met allerlei politieke douceurtjes een zogenaamd ‘compromis’ te bereiken, dat erop neer kwam dat er quota zouden komen voor het jagen op walvissen, maar naarmate de spanning opliep, tijdens de gesloten-deuren-vergaderingen, werd onze petitie het hoofdonderwerp in een door de BBC-world uitgezonden reportage. We werkten tevens samen met vriendelijke onderhandelaars, en andere bondgenoten om de druk te vergroten, dáár waar dat het meest nodig was, en slaagden erin om meer aandacht te krijgen, wereldwijd.

De Australische minister van milieu, Peter Garret, nam onze petitie in ontvangst, een petitie voor overheden met dezelfde doelen, voor de televisiecamera’s van de wereldmedia en hij sprak: “Dank jullie bijzonder Avaaz. Het is me een waar genoegen, om hier vandaag te zijn om deze petitie in ontvangst te nemen.. Ik geloof dat de roep van de wereldbevolking gehoord zou moeten worden, ikzelf hoor hen vandaag zeer zeker!”..

De afgevaardigden van de VS groetten ons en riepen: “Avaaz, we zagen jullie posters op het vliegveld!” en delegaties spraken volmondig over onze reusachtige petitie, waar in real-time, ook steeds maar stemmen bij kwamen, toen deze door de miljoen ondertekenaars heen denderde..

De uiterst krachtige club die jouw steun verdiend.. Doen!

Na de meeting, vertelde één Europese onderhandelaar ons: “We zijn erin geslaagd het moratorium in stand te houden… Ik heb de petitie online gechecked. En ik was uitermate onder de indruk van het ongelooflijk snelgroeiende aantal ondertekenaars en om te zien hoe mensen uit de hele wereld de petitie ondertekenden.”

Dit is een uiterst belangrijke overwinning vooral voor de walvissen, én voor de kracht van de globale wereldbevolking. Sámen toonden we aan dat het mogelijk is om een internationale beslissing te forceren, door het verschuiven van een aantal zeer precieze inspanningen door mensen van overal.

Maar hoe dankbaar we ook zijn, deze strijd zal niet de veiligheid van de walvissen garanderen. De ‘wetenschappelijk walvisvloot’ van de Japanners, is reeds onderweg vanuit de havens, om honderden walvissen te vermoorden, mogelijk gemaakt door kleine mazen in de IWC-afspraken.

Om het goede te laten winnen, is het nodig dat we campagne voeren om de IWC te bekrachtigen en hervormen, en ons te mobiliseren in die landen die voor de walvisvangst zijn, zoals Japan. Het Japanse kabinet kent ‘Avaaz’; wij hebben in het verlden de milieutechnische politiek al eens veranderd…

We kunnen ons werk blijven doen, als ieder van ons een kleine duit in het zakje doet. Onze campagnes zullen dit jaar volledig afhankelijk zijn van ontvangsten van donateurs. Daardoor zal elke donatie die we ontvangen, ons meer effectief maken. Help ons met het financieren van de campagne die we in Japan willen gaan voeren, én in andere sleutellanden. KLIK HIER om dit mogelijk te maken..

Tijdens ons korte leven, heeft onze beweging een reuzengroei doorgemaakt, gebaseerd op het democratische principe, dat mensen op kunnen staan én kunnen winnen van uiterst krachtige speciale belangengroepen. Of dat nu het beschermen van de walvissen is, het tegengaan van corruptie, het ondersteunen van authentieke democratische bewegingen of het gevecht tegen de globale klimaatverandering, wij komen samen om de brug te slaan, tussen de wereld die we op dit moment hebben en de wereld die de meeste van ons willen.

Doe mee, en doe die kleine duit in het zakje..

– Click here now to donate –

Met hoop,

Ricken, Alice, Paul, Mia, Ben, Luis, David, Graziela, Milena and the whole Avaaz team

Steun de Avaaz-community! Wij zijn volledig afhankelijk van donaties en ontvangen géén geld van overheden of van grote bedrijven. Wij garanderen met ons team, dat zelfs de kleinste donaties tot op de laatste cent secuur zullen worden besteed, doneer dus nu! Dit succes van het walvismoratorium heeft bewezen dat we op de goede weg zijn!

Bron: Want to know

Steun de Sea Shepherd/Support the Sea Shepherd

Dit is de reden waarom we de Sea Shepherd moeten steunen……

Klik hier voor meer informatie

Foozle @ youtube: “For all those who care for the magestic ocean sweepers – the whales, and all other marine life. Whaling is wrong in every way. The ocean wildlife of the world exist for their own reasons, they were not made for humans to slaughter. It is still not known if some species will ever recover. The statistics say it all. The blue whales of the Antarctic are at less than 1 percent of their original abundance, despite 40 years of complete protection under the International Whaling Commission policy. Commercial whaling has been banned since 1986, except for “scientific” purposes. the Japanese government continues its whaling in the Antarctic Whale Sanctuary. They claim that their whaling is entirely for the purpose of “scientific research”, yet they take the meat home on an enormous factory ship and serve the whale-meat up in restaurants as a delicacy. Which part of eating whales constitutes “scientific research”? The fact that they’re killing off some of the most beautiful and harmless animals on earth to the point of extinction, and our government is letting them get away with it is absurd.”