Uitgelicht: Matchis Het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren

mathis

Matchis ontvangt overheidssubsidie 2015-2016

Matchis, voormalig Stichting Europdonor, is enorm blij met de erkenning vanuit het Ministerie van VWS, zoals blijkt uit de Ä 1.150.000 subsidie die zij krijgt voor haar werk. Matchis zoekt naar de best passende stamceldonor voor patiŽnten die een stamceltransplantatie moeten ondergaan. Chemotherapie is voor deze leukemie patiŽnten niet afdoende om te kunnen genezen.

Halverwege 2015 leek het erop dat de werving van donoren stopgezet moest worden omdat de typering van nieuwe donoren niet meer kon worden betaald. Nu de subsidie is toegekend, is dat noodlot gelukkig voorlopig even afgewend. Voor alle nieuwe donoren van 2015 is nu een typering verzorgd. Matchis hoopt in 2016 nog eens 37.000 nieuwe donoren te kunnen werven en typeren met deze subsidiegelden.

Tweede Kamer
De vraag om subsidie was er al langer. Na Kamervragen van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) is de discussie op gang gekomen en is onze subsidieaanvraag toegekend door Minister Edith Schippers.

Noodzaak
Het geld wordt verdeeld over 2015 en 2016 en is bedoeld voor de werving en de typering van de nieuwe donoren. Elke typering kost ca. Ä 50. De ambitie van Matchis is om binnen een aantal jaren 20% van de Nederlandse patiŽnten te kunnen voorzien van een Nederlandse donor. Op dit moment is dit nog maar 4%. Het donorbestand moet daarom worden vergroot van 80.000 naar 250.000 geregistreerde donoren. Voor patiŽnten waarvoor nu geen Nederlandse donor gevonden wordt, vindt de zoektocht naar een donor plaats in het buitenland. En dat kost meer tijd en meer geld.

Van negatief naar positief
Hoe maak je van iets negatiefs (een ernstige ziekte) toch iets positiefs (toekomst)? Daar heeft Matchis dagelijks mee te maken. Het lijkt lastig om enthousiast te worden van acties waarbij iemand de dood in de ogen kijkt. Maar juist de acties ingezet door familie en vrienden van patiŽnten/patiŽntjes zorgen voor veel positieve energie en geven daarmee nieuwe hoop. Zo werden er door de actie voor het Nederlandse meisje Bade van Turkse afkomst en Oscar, van Nederlandse/Indische afkomst , in minder dan 2 maanden tijd bijna 20.000 nieuwe donoren geworven. Voor zowel Bade als voor Oscar is nog geen donor gevonden. Maar iedere nieuwe donor geeft wel weer mogelijkheden en hoop voor andere patiŽnten. Voor Bade en voor Oscar gaat de zoektocht onverminderd voort.

De aandacht voor stamceldonatie blijft gelukkig nog steeds toenemen, daarmee hebben we al een wereld gewonnen. De kans op een match voor een Nederlandse patiŽnt in Nederland is nu nog klein maar door alle acties, de subsidie en aandacht hopen we daar snel verandering in te brengen.

Meer informatie is te vinden op: www.matchis.nl

Informatie voor de pers:

  • Stichting Matchis zorgt ervoor dat patienten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Deze transplantatie is voor patienten noodzakelijk om te kunnen overleven. Als er geen geschikte donor wordt gevonden, is de kans groot dat ze overlijden.
  • Stichting Matchis is erkend als weefselinstelling door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie:†//www.matchis.nl

Geef een reactie